Výstava ,,Návraty''

Dokončený v 2. výzvě (školní rok 2013/2014)

Město Frýdlant slaví v roce 2014 milénium. My jsme se pro tuto příležitost rozhodli zrealizovat putovní fotovýstavu (historická pohlednice x současný záběr), která by oslovila širokou veřejnost. Naším přáním je prohloubit vztah lidí k městu, které bylo do roku 1945 převážně německé. Víte, kde stála měšťanská škola? S námi to zjistíte!
Od Nadačního fondu Tesco jsme na realizaci projektu obdrželi 27 359 Kč.
Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč.

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, 46401 Frýdlant

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 100 %
Naše odměna je společný výlet- historicky zaměřená exkurze
Předpokládaná cena odměny je 10 000 Kč
Zbývá ještě vybrat 9 400 Kč
 

Novinky projektu

22/06/2014 Zhodnocení projektu

K tomu, abychom mohli zhodnotit náš projekt, jsme vytvořili pomocí Google Docs elektronický dotazník a rozeslali odkaz na něj známým, o kterých jsme věděli, že naši výstavu viděli. 18 respondentů nám dotazník zodpovědělo a z výsledků našeho šetření vzešly tyto postřehy: 100% návštěvníků se naše výstava líbila, 94% by jí dalo jedničku, na výstavě návštěvníky zaujala pracnost, naše zaujetí, zachycené proměny města, naše úchvatné fotografie, téma, zpracování, originalita nápadu i způsob, jakým jsme se se s jeho realizací poprali... 100% respondentů o výstavě řeklo někomu dalšímu, 89% by ji doporučilo dál a dostali jsme i moc dobré tipy, kam výstavu nechat půjčovat... 83% návštěvníků by na výstavě nic neměnilo a ti, kteří by měnili, zdůraznili především nedostatečné osvětlení vestibulu radnice, které moc nepřálo zadním stranám našich paravánů... 83% na výstavě žádný objekt nechyběl, ale někteří se zamysleli a navrhli ještě další zajímavá místa k focení. Většina odpovídajících se shodla na největší proměně (a tím jsme si ověřili, že naši výstavu opravdu poctivě prozkoumali :-))): Řecký domov - Antonie. Úžasná byla i doporučení pro další projekty a postřehy návštěvníků, kterých si moc ceníme.

22/06/2014 Extra třída byla oceněna ředitelkou školy a starostou města

Naše extra třída byla 18.6. oceněna za zdařilý projekt Návraty v obřadní síni frýdlantské radnice ředitelkou školy Mgr. Věrou Dunajčíkovou a starostou města Ing. Danem Ramzerem. Ocenění přihlíželo velké množství rodičů i učitelů školy.

obrázek k reportáži

22/06/2014 Extra třída si užila svůj "odměnový" výlet

Naše extra třída získala úžasnou podporu: ačkoli se přes web extra třídy podařilo vybrat pouze 600 Kč, byla podpořena i jinak. K výstavě, která byla ke shlédnutí od 5.5. do 31.5. 2014 ve vestibulu frýdlantské radnice a snad bude znovu instalována přes letní měsíce, jsme nachystali i kasičku na dobrovolné vstupné. Občané, kteří navštívili naši výstavu, nás podpořili cca 2500 Kč. Zásadní pro uskutečnění našeho výletu však byl fakt, že se Rada města Frýdlantu rozhodla naši aktivitu podpořit a plánovaný výlet částkou 10 000 Kč zaplatit! A tak jsme 17.6. za naší odměnou vyrazili! :-) Cílem byla Praha. Nedávno otevřené zábavní centrum Atlantis nám dalo za naši práci vstupenky zdarma a my jsme si to tady opravdu moc užili: Dozvěděli jsme se spoustu perliček z doby starověkého Egypta a co bylo nejdůležitější: zážitkovou metodou: napsali jsme s pomocí tabulky hieroglyfů své jméno na kartuši, prožili tajemný obřad odkrývání mumie a pronášeli při něm zaříkání, absolvovali i krásný obřad vážení duše naší spolužačky Radky a měli možnost se vyfotit jako faraoni....a pak nás v centru Atlantis čekala 2. část:laser show, bublinárium, hlavolamy a různé úkoly k přemýšlení. I zde jsme se vyřádili. Z centra Atlantis jsme putovali do Wax muzea v Celetné ulici i do Muzea tortury. Zde jsme měli možnost vyfotit se např. s Karlem IV., Golemem, zavřeným Hitlerem nebo Georgem Cloonym a jinými známými osobnostmi. V Muzeu tortury jsme se trochu báli, nástroje, které středověk užíval k mučení, byli strašidelné...Během našeho výletu jsme zvládli zaběhnout i k orloji na Staroměstském náměstí, kde se už tlačily davy lidí a po krátké pauze jsme pak putovali za poslední atrakcí našeho výletu: do Dinosauria na Výstavišti. Kostry, které jsou zde vystavené, jsou pravé. Na autobus už jsme docupitali totálně utahaní a vyčerpaní, ale náš výlet se nám moc líbil. Moc za něj děkujeme!

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

25/05/2014 Propagace III.

Dne 13.5.2014 vyšel v MF Dnes velký článek o naší výstavě, který k ní přilákal ještě větší pozornost. Článek si lze pod trochu jiným titulkem i se zajímavou diskuzí přečíst na http://liberec.idnes.cz/vystava-starych-fotografii-ve-frydlantu-fpe-/liberec-zpravy.aspx?c=A140513_131421_liberec-zpravy_tm. Stejný článek publikoval i týdeník Liberecko. Upoutávku k Návratům stále avizuje i náš školní web, web města Frýdlantu a s překvapením jsme zjistili, že "reklama" nám běží i na rádiích Radio Contact Liberec a Hit Rádio Crystal. S velkým potěšením vnímáme příznivé ohlasy a hodnocení výstavy.

obrázek k reportáži

Plán projektu

31/12/2013

1.oslovení sběratelů starých pohlednic a vytipování nejzajímavějších záběrů

 

31/01/2014

studium literatury,internetu a sběr informací k vytipováným záběrům

 

31/01/2014

scanování pohlednic

 

28/02/2014

tvorba průvodních textů (během kroků 1-6 sběr doprovodných materiálů k záběrům)

 

15/03/2014

práce v terénu s vyhledáváním co nejpodobnějších novodobých záběrů podle pohlednic

 

15/03/2014

počítačové,zpracování získaných záběrů

 

31/03/2014

plán rozvržení výstavy

 

31/03/2014

zajistění vhodných panelů a dalšího potřebného materiálu

 

15/04/2014

tisk fotografií, skenů a popisků

 

30/04/2014

příprava výstavy s doprovodným výtvarným zpracováním

 

15/05/2014

vyvrcholení výstavy

 

27/06/2014

zhodnocení projektu

Hotovo!