Jak to funguje

 Extra třída krok za krokem

 • Učitel se zaregistruje na webu www.extratrida.cz a stává se patronem.  
 • Žáci pracují v projektové kanceláři.
  • Začíná přípravná fáze projektu.  
   • Žáci zjišťují, co je potřeba změnit v obci/čtvrti, kde se nachází jejich škola, a shodují se na jednom nápadu na projekt.
   • Žáci formulují cíle projektu, sestavují harmonogram aktivit, rozdělují si role v projektovém týmu, dávají dohromady rozpočet projektu, vytvářejí propagační videospot a vymýšlejí strategii propagace projektu.
   • Součástí rozpočtu projektu mohou být i náklady na odměnu pro žáky Extra třídy za jejich iniciativu.
 • Extra třída veřejně publikuje projekt na nástěnce projektu. Všechny publikované projekty se zobrazují souhrnně v Galerii projektů.
 • Patron ve spolupráci s žáky vytipuje a osloví potenciální lokální podporovatele – obec, firmy, nadace. Pozvou je na prezentaci projektu.
 • Zástupci potenciálních donorů připomínkují na osobním setkání projekt a vyjádří svoji ochotu jej finančně či jinak podpořit.
 • Extra třída realizuje svůj projekt.
  • Žáci svůj projekt propagují směrem k místní komunitě a informují donory o stavu jeho realizace.
  • Žáci si po dokončení projektu nechávají projekt ohodnotit ze strany lidí žijících v místě školy.

 Kdo může být Extra třída?

Jednotlivé třídy žáků 7., 8. nebo 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) pod vedením učitele, který je učí, ale nemusí být nutně jejich třídní učitel.

 Co může může být obsahem projektu Extra třída?

Program Extra třída je zaměřený na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nacházejí zapojené školy. Obsahem projektu může být organizace akce jako je společná dílna nebo výstava, realizace naučné stezky, výsadba rostlin či stromů atd. Představivosti se meze nekladou, důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity. Osvědčily se projekty s finanční náročností do 30 tisíc Kč. Žáci by si měli práce související s projektem v maximální míře zajistit sami, finance od donorů by měly jít převážně na nákup materiálu a specializovaných služeb.