Jak to funguje

Jak Extra třída funguje.

Extra třída krok za krokem

 • Učitel se zaregistruje na webu www.extratrida.cz a stává se patronem.  
 • Žáci pracují v projektové kanceláři.
  • Začíná přípravná fáze projektu.  
   • Žáci zjišťují, co je potřeba změnit v obci/čtvrti, kde se nachází jejich škola, a shodují se na jednom nápadu na projekt.
   • Žáci formulují cíle projektu, sestavují harmonogram aktivit, rozdělují si role v projektovém týmu, dávají dohromady rozpočet projektu, vytvářejí propagační videospot a vymýšlejí strategii propagace projektu.
 • Extra třída veřejně publikuje projekt na nástěnce projektu. Všechny publikované projekty se zobrazují souhrnně v Galerii projektů.
 • Žáci si stanovují odměnu za svou iniciativu ve prospěch zkvalitnění života v obci/čtvrti. 
 • Odborná komise vyhodnocuje publikované projekty a vybraný projektům uděluje finanční grant.
 • Extra třída realizuje svůj projekt.
  • Žáci svůj projekt propagují směrem k místní komunitě.
  • Žáci si po dokončení projektu nechávají projekt ohodnotit ze strany lidí žijících v místě školy.
 • Individuální dárci mohou iniciativu žáků odměnit a finančně tak přispět na jejich odměnu.
 • Extra třída si pořizuje odměnu za peníze od individuálních dárců.

 Kdo může být Extra třída?

Jednotlivé třídy žáků 7., 8. nebo 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) pod vedením učitele, který je učí, ale nemusí být nutně jejich třídní učitel.

 Co může Extra třída získat?

Pokud žáci jako třída připraví a na portálu www.extratrida.cz publikují svůj projekt zaměřený na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nachází jejich škola, mohou získat grant na realizaci svého projektu. Obsahem projektu může být organizace akce, jako je společná dílna, festival, happening apod., nebo např. výstava, naučná stezka, výsadba rostlin či stromů atd. Představivosti se meze nekladou, důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity. Škola může na realizaci takového projektu získat grant až 30 tisíc Kč.

Žáci si během přípravy projektu zvolí, jakou odměnu by si přáli za svou iniciativu. Na tuto odměnu mohou přispět individuální dárci tím, že poukáží finanční částku prostřednictvím speciální aplikace na nástěnce daného projektu. Odměnou může být školní výlet, účast na akci, vybavení školy nebo něco jiného, co souvisí se vzděláváním.

 Co je možné z grantu financovat?

Přípravu a realizaci jakéhokoliv počinu, který přispěje k rozvoji života v obci/čtvrti. Podmínkou ale je, že žáci v maximální míře zajistí práce související s projektem sami, finance jsou určeny převážně na nákup materiálu a specializovaných služeb.