Partneři

Vznik a financování prvních čtyř ročníků (2012-2016) programu Extra třída umožnila podpora Nadačního fondu Tesco. V pátém ročníku (školní rok 2016/2017) část projektů podpořila americká nadace Bader Philanthropies a část byla nadále financována Nadačním fondem Tesco. Kromě toho jsme ve třech lokalitách v praxi ověřili model financování z lokálních zdrojů (obec, lokální firmy, příp. nadace). 

V Jihomoravském kraji je realizace žákovských projektů podpořena od školního roku 2017/2018 v rámci projektů na implementaci Krajského akčního plánu – KAPODAV (2017-2020) a Implementace KAP JMK II (2020-2023). Koordinátorem této podpory je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. Na ostatním území republiky není podpora projektů zajištěna. Za případného strategického partnera budeme velice rádi.

Pokud byste rádi podpořili program Extra třída či konkrétní projekt ve vašem okolí, kontaktujte nás prosím na petr.lastuvka@lipka.cz.