Partneři

Vznik a financování prvních čtyř ročníků programu Extra třída umožnila podpora Nadačního fondu Tesco. V pátém ročníku část projektů podpořila americká nadace Bader Philanthropies, část byla nadále financována Nadačním fondem Tesco. Kromě toho jsme ve třech lokalitách v praxi ověřili model financování z lokálních zdrojů (obec, lokální firmy, příp. nadace). V tomto způsobu financování budeme vzhledem k absenci generálního partnera pokračovat i nadále.

Pokud byste rádi podpořili program Extra třída či konkrétní projekt ve vašem okolí, kontaktujte nás prosím na barbora.voborilova(zavinac)eduin.cz.

Založení Nadačního fondu Tesco je vyústěním dlouhodobé systematické podpory neziskového sektoru ze strany společnosti Tesco Stores ČR, a. s., a to již od jejího vstupu na český trh v roce 1996. Jako samosprávný právní subjekt funguje nadační fond od roku 2009, kdy od Tesco Stores ČR, a. s. převzal veškeré projekty v oblasti dobročinných aktivit a zároveň začal vyvíjet nové činnosti a způsoby pomoci. Nadační fond Tesco se zaměřuje především na podporu

  • výchovy a vzdělávání,
  • pěstounské péče,
  • životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu,
  • pomoci při živelných katastrofách.

Nadace Bader Philanthropies pochází z amerického Wisconsinu, kde také realizuje velkou část svých sociálních aktivit. Svojí činností se snaží o snižování nerovností ve společnosti a podporu komunitního života. Za 24 let své existence rozdělila 250 milionů dolarů mezi projekty podporující lokální umění, snažící se o změnu vnímání stárnutí, usnadňující péči o lidi s Alzheimerovou chorobou či poskytující podporu při vstupu na otevřený trh práce těm, kteří to potřebují.