Workout park

Dokončený v 1. výzvě (školní rok 2012/2013)

Workout park bude místem pro mladé lidi, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Jedná se o venkovní posilovnu podporující kalesteniku (forma posilování pouze vlastní vahou). Cílem tohoto projektu je nabídnout mladým lidem lepší a zdravější alternativu trávení volného času, zlepšení fyzické kondice a zdatnosti.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 26 550 Kč.

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň, Pionýrů 1102432 01 Kadaň

Novinky projektu

27/06/2013 Slavnostní otevření workout parku

Slavnostní otevření workout parku se konalo dne 21.6. 2013 na pozemku školy v dopoledních hodinách. Přítomni byli fotografové z místních médií, kabelová televize, zástupkyně projektu Rodiče vítáni a největší radost jsme měli z toho, že pozvání přijali také členové skupin SebeRevolta a Barstarzz Czech republic. Tito sportovci nejprve předvedli exhibici, při níž se přítomní seznámili s tím, jak se dá na jednotlivých prvcích cvičit. Poté se věnovali zájemcům a ukazovali jim možnost individuálních tréninků. Akce byla velmi úspěšná a pro nás byla příjemným ukončením celého projektu.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

07/06/2013 Dokončení stavebních prací

Jelikož montáž konstrukčních prvků byla celkem nenáročná, stavba byla dokončena týž, den jako začala tzn 15.5. 2013. Montáž byla hotova za necelý den.

03/06/2013 Tvorba plakátu

V rámci propagace našeho projektu Extra třída zahájili žáci tvorbu plakátu. Vše jsme začali tím, že jsme nechali vytisknout v kadaňském Coloru 3P plakát plus potřebné vystřihovánky. Poté jsme společně tvořili plakátovou koláž. Tu jsme opět odnesli do tiskárny a v současné době na ni čekáme, abychom ji mohli vylepit v kláštereckém Tescu. Návrhů na plakát bylo mnoho, ale vybrali jsme jen jeden. Byli jsme rádi, že se na tvorbě plakátu podíleli všichni a na přiložených fotografiích můžete zhlédnout výsledek.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

22/05/2013 Konečně jsme se dočkali!!

Dne 15.5. k nám do školy dorazily cvičební prvky, které přivezla firma z Plzně. Následně jsme byli přizváni k projektovým plánům a bylo nám umožněno podílet se na výběru míst pro jednotlivé konstrukční prvky. Následovala samotná montáž cvičebních konzolí. Vše jsme celou dobu s nadšením dokumentovali. Celý workout park byl postaven během 8 hodin.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

29/04/2013 Výběr peněz

Dne 25.4. se u nás ve škole uskutečnil plánovaný výběr peněz v rámci projektu Extra třídy. Rozdávali jsme propagační letáčky a podávali informace rodičům, kteří spěchali na odpolední třídní schůzky. Výše příspěvku na náš výlet byla samozřejmě dobrovolná. Byli jsme rádi za vyslechnutí, i za odpověď: „Podívám se ještě na webové stránky.“ Nebylo to pro nás příliš jednoduché, zvláště když rodiče proudili davem, ale domníváme se, že jsme to zvládli na jedničku. Předem jsme si rozdělili role. S letáčky se stálo venku před hlavním vchodem a vevnitř ve vestibulu školy jsme stáli s naší „povídačkou“, která informovala rodiče o projektu mnohem podrobněji.Nekonečné opakování toho, co je Workout park dopadlo u nás tak, že jsme po skončení nemohli skoro ani mluvit. Přesto jsme byli s akcí velmi spokojeni, neboť jsme byli úspěšní. Celkem jsme totiž od návštěvníků školy vybrali 3.545 Kč. Moc děkujeme všem, kteří nám přispěli.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

29/04/2013 Zahájení stavebních prací

Zahájení stavebních prací zatím nezačalo z důvodu nepříznivého počasí a dovozu součástek z Ameriky. Stavbu má na starosti česká firma Prolemax, která si nechává jednotlivé díly pro stavbu hřišť posílat z USA. Stavba našeho Workout parku začne hned, jakmile dorazí potřebné materiály a bude nám přát počasí.

29/04/2013 Zajištění firmy

Výběr firmy vychází z potřeby dodat atestované cvičební prvky, tím se výběr dodavatelů zúžil. Protože se jedná o zakázku malého rozsahu, proběhne výběr firmy v režimu školy oslovením tří vhodných firem.

24/04/2013 Oslovování sponzorů

Reklamní kampaň proběhne v regionálních médiích, na internetových stránkách a pozváním zástupců zřizovatele na slavnostní otevření.Nyní se připravujeme na třídní schůzky, během nichž chceme začít vybírat dobrovolné finanční prostředky na odměnu za naši práci. Je připraven propagační letáček, který bude rozdáván návštěvníkům školy. http://www.2zskadan.cz/podporte-nas-projekt/

obrázek k reportáži

24/04/2013 Stavební a úřední povolení

Pro realizaci projektu není vzhledem k charakteru cvičebních prvků nutné stavební povolení. Stačí pouze souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu a sponzorských darů.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

19/04/2013 Vhodné místo

Zpočátku jsme váhali nad vhodným umístěním hřiště. Nabízela se nám dvě vhodná místa na pozemku školy. Jedno přímo u předního vchodu při vjezdu do areálu školy, druhé v odlehlejší a více soukromé části areálu. Obě místa byla prodiskutována jak s panem ředitelem, tak také se školníkem a dalšími zaměstnanci školy. Jelikož však pro sport upřednostňujeme klidné prostředí, kde nebudeme rušeni veřejností, po dohodě a pečlivém zvážení jsme zvolili postranní přírodní terén v bezprostředním okolí školy. Žáci během pracovních činností již začali tento terén upravovat a připravovat na stavbu workoutového hřiště.

obrázek k reportáži

18/04/2013 Seznámit ředitele školy s naším projektem

Ředitel školy byl s projektem úspěšně seznámen a byl velmi nadšen. Je ochoten nás podporovat v další realizaci. Jeho slova naznačovala že projekt má smysl a že by mohl být přínosem, nikoli ztrátou času.


Plán projektu

20/11/2012

Seznámit ředitele školy s projektem - Ředitel školy byl s projektem úspěšně seznámen a byl velmi nadšen. Je ochoten nás podporovat v další realizaci. Jeho slova naznačovala, že projekt má smysl a že by mohl být přínosem, nikoli ztrátou času..

 

21/11/2012

Vybrat vhodné místo na pozemku školy k vybudování workout parku

 

22/11/2012

Zjistit nutnost úředních povolení ke stavbě - Pro realizaci projektu není vzhledem k charakteru cvičebních prvků nutné stavební povolení. Stačí pouze souhlas zřizovatele s použitím investičního fondu a sponzorských darů.

 

03/12/2012

Oslovování sponzorů, zahájení reklamní kampaně - Reklamní kampaň proběhne v regionálních médiích, na internetových stránkách a pozváním zástupců zřizovatele na slavnostní otevření.

 

17/12/2012

Zajištění firmy pro stavbu workout parku - Výběr firmy vychází z potřeby dodat atestované cvičební prvky, tím se výběr dodavatelů zúžil. Protože se jedná o zakázku malého rozsahu, proběhne výběr firmy v režimu školy oslovením tří vhodných

 

19/03/2013

Zahájení stavebních prací - Zahájení stavebních prací zatím nezačalo z důvodu nepříznivého počasí a dovozu součástek z Ameriky. Stavbu má na starosti česká firma Prolemax, která si nechává jednotlivé díly pro stavbu hřišť posílat z USA. Stavba našeho Work

 

31/05/2013

Dokončení stavebních prací

 

07/06/2013

Slavnostní otevření workout parku

Hotovo!