Choceň za první republiky

Dokončený v 5. výzvě (školní rok 2016/2017)

Někteří žáci naší základní školy navštěvují historický seminář. Letošní rok se zabýváme 1. republikou v Chocni. Jsme rozdělení do sedmi skupin. Každá skupina si jde za svým cílem, kterého by chtěla dosáhnout. Naše směry jsou různé. Zajímáme se o módu, o všední život obyvatel Chocně, porovnáváme fotografie z tehdejší a z dnešní doby, hledáme a zkoumáme spolky i firmy, hledáme odpovědi na téma školství, uskutečňujeme rozhovory s pamětníky, kteří se s námi dělí o vzpomínky na 1. republiky. Nejspíše si myslíte, že zdroje čerpáme hlavně z internetu a z veřejných knih, ale to se mýlíte. Pořádali jsme exkurzi do Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí, odkud si všichni přivezli mnoho zajímavostí a informací. Jeden z našich zdrojů jsou také pamětníci, od kterých jsme dostali, nebo máme půjčené knihy, dokumenty, fotografie i mnoho dalších zajímavých předmětů. Náš konečný a největší cíl je nainstalovat výstavu v Orlickém muzeu v Chocni a vydat publikaci. Věřte, či nevěřte, náš projekt nás zajímá a baví, o mnoho informací nás poučí a dozvíme se mnohé o životě lidí za 1. republiky. Náš supertým badatelů.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 30 000 Kč.

ZŠ Sv. Čecha, Choceň, Sv. Čecha 1686, Choceň

Novinky projektu

14/06/2017 Ukončení výstavy v Orlickém muzeu

Výstava Choceň za 1. republiky byla otevřena v Orlickém muzeu v Chocni od 27.4. do 23.5. 2017. Na výstavu přišlo přes 800 návštěvníků, z toho přibližně 120 lidí se přišlo podívat na samotnou vernisáž výstavy. Také se prodalo mnoho publikací, o které je stále veliký zájem a rovněž mají obrovský úspěch. Návštěvníci své dojmy a poděkování napsali do pamětní knihy v muzeu a zjistili jsme, že se všem výstava velice líbila a všichni z výstavy odcházeli nadšeni. Letos jsme náš projekt úspěšně zpracovali a uzavřeli a příští rok se chystáme zpracovávat téma "Choceň po 2. světové válce", které ještě není zpracováno a publikováno.

06/06/2017 Prezentování v domově důchodců

Dne 25. 5. 2017 jsme prezentovali své projekty lidem v domově důchodců. Na začátku byl puštěn film, ve kterém pamětníci vyprávějí své vzpomínky na 1. republiku, a poté jsme seniorům připomněli, jak vypadal život v Chocni za první republiky.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/05/2017 Programy pro školy

Po vernisáži výstavy jsme připravili program v Orlickém muzeu v Chocni pro ZŠ Sv. Čecha a pro Obchodní akademii v Chocni. Během programu pro jednotlivé třídy jsme žákům a studentům představili naše prvorepublikové projekty, interaktivní prvky a také si mohli prohlédnout historické dokumenty a exponáty. Pro první stupeň jsme připravili stanoviště s úkoly. Žákům, studentům a učitelům, kteří výstavu navštívili, se výstava líbila.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

23/05/2017 Film

V lednu 2017 jsme natáčeli film v Orlickém muzeu v Chocni. Ve filmu pamětníci Ludmila Urbanová a Jiří Havlíček sdílejí své vzpomínky na prvorepublikový život. Video natočil kameraman Tomáš Nix.

18/05/2017 Vernisáž výstavy v Orlickém muzeu

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 17 hodin proběhla v Orlickém muzeu v Chocni vernisáž výstavy Choceň za první republiky. Tento projekt zpracovali žáci historického semináře pod vedením Mgr. Martiny Krskové. Po úvodním slovu pana místostarosty Vojtěcha Štancla a paní učitelky M. Krskové zazněla píseň „Nebe na zemi“. Poté Vojtěch Mikuláš Mann a Dominika Jiráská seznámili návštěvníky s obsahem vernisáže. Diváci mohli nejprve zhlédnout dvacetiminutový film, ve kterém pamětníci Ludmila Urbanová a Jiří Havlíček vzpomínali na prvorepublikové období. Pak již začaly samotné prezentace, při kterých jednotlivé skupiny představovaly téma, které během sedmi měsíců zpracovávaly. Vojtěch Mikuláš Mann a Dominika Jiráská zkoumali historickou proměnu Chocně. Klára Martinová, Veronika Škraňková a Hana Voborníková pátraly po školství v Chocni. Zajímavosti ze života města zpracovaly Aneta Vágnerová, Natálie Olivová a Sophia Weyer. Lucie Peterová a Alexandra Klenorová vypracovaly dámskou modu. Informace o choceňských spolcích hledal Šimon Hájek. Anna Marie Brzybohatá a Barbora Spoustová se zajímaly o významné osobnosti. Kateřina Nejedlá a Eliška Nejedlá společně studovaly choceňské podniky. Já a Hana Marková jsme uskutečňovaly rozhovory s pamětníky. Po všech prezentacích zazněla píseň „Ta naše písnička česká“. Během vernisáže si návštěvníci mohli zakoupit publikaci „Choceň za první republiky“, kterou jsme společně vypracovali. Na závěr proběhla autogramiáda knížek a Pekařství u Lifků připravilo na závěr vernisáže výborné občerstvení. Na vernisáž přišlo přes 100 diváků a prodalo se 20 publikací. Vernisáž výstavy se všem žákům velice vydařila. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s přípravami na výstavu. Srdečně Vás zveme na prohlídku naší výstavu, která potrvá v Orlickém muzeu do 23. května.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

26/04/2017 Výstava

Výstava „Choceň za první republiky“ je výsledkem práce žáků historického semináře při ZŠ Sv. Čecha v Chocni, kteří se po dobu pěti měsíců seznamovali s obdobím první republiky, navštěvovali paměťové instituce, vyhledávali zajímavé informace a setkávali se s pamětníky. Během své práce poznávali Choceň v meziválečném období a odhalovali proměny, kterými naše město v dané době prošlo. Mladí badatelé zjišťovali historii choceňských škol a systém dobového školství a byli překvapeni, že žáci museli chodit do školy i v sobotu. Neméně zajímavá byla i problematika firem, které v období první republiky vzkvétaly a svoje výrobky prodávaly i na zahraničních trzích. Navzdory velkému pracovnímu vytížení si na sebe lidé v meziválečné době nacházeli čas, setkávali se, povídali si a aktivně se zapojovali do různých spolků. Pro mnohé občany Chocně byla určitě nezapomenutelná návštěva prezidenta T. G. Masaryka, kterému město připravilo honosné uvítání. V historii Chocně se odráží i osudy obyčejných lidí, kteří prožívali své osobní příběhy, zažívali smutné i radostné chvíle. Výstava vznikla ve spolupráci s několika paměťovými institucemi – s Orlickým muzeem v Chocni, Technickým muzeem v Brně, Státním oblastním archivem v Zámrsku - Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí a Městskou knihovnou v Chocni. Výstava se uskuteční od 27. 4. 2017 do 23. 5. 2017 v Orlickém muzeu. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 27. 4. od 17 hod. ve výstavním sále Orlického muzea. Při vernisáži si budou moci návštěvníci vyslechnout prezentace žáků a zhlédnout nově natočený film – „Vzpomínky pamětníků“, který byl vytvořen v rámci projektu Choceň za první republiky a zachycuje vzpomínky pamětníků na období první republiky. Vrcholem vernisáže bude představení nové knihy „Choceň za první republiky“, jež vytvořili žáci historického semináře. Publikace zachycuje období po vzniku samostatné Československé republiky, rozkvět choceňských spolků, rozmach továren, historii školství. Publikace je obohacena o množství unikátních a doposud nezveřejněných dobových fotografií. Velkou část knihy tvoří vyprávění pamětníků, kteří vzpomínají na své dětství, rodiče, školu, kamarády. Kniha je k dostání v Orlickém muzeu a v Informačním centru. Pojďte se spolu s námi přenést do období před necelými sto lety a nechte na sebe působit atmosféru doby, na kterou mnozí pamětníci rádi vzpomínají. Na projekt „Choceň za první republiky“ byl poskytnut příspěvek v rámci programu Extra třída obecně prospěšné společnosti EDUin. Projekt také finančně podpořilo Město Choceň, Koma Vysoké Mýto s.r.o., Elbas s.r.o., Choceňská mlékárna s.r.o., Elektromontáže Novák s.r.o., Pekařství u Lifků s.r.o.

obrázek k reportáži

26/04/2017 Zahájení propagace a přípravy výstavy

Na výstavu jsme připravili panely, které obsahují informace, jež jsme získali během práce na projektu, a fotografie, které nám zapůjčili pamětníci. Technické muzeum v Brně nám zapůjčilo historické exponáty a interaktivní prvky na výstavu. Další interaktivní prvky jsme vytvořili sami. Kopie zajímavých dokumentů nám dodal i Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí.

12/04/2017 Zaslání publikace do tisku

Hotová publikace byla zaslána do tisku a 20.4. by publikace měla být vytištěna.

12/04/2017 Konečná podoba textu

Veškeré informace, dokumenty a fotografie, které jsme získali z archivu a od pamětníků, jsme zpracovali do konečné podoby a předali grafikovi.

12/04/2017 Obrazový materiál k publikaci

Fotografie a dokumenty, které jsme zpracovali do konečné podoby, jsem předali grafikovi, jenž je zakomponuje do naší publikace.

12/04/2017 Zjišťování informací

Navštívili jsme Státní okresní archiv v Ústí nad Orlicí, odkud jsme si přivezli mnoho zajímavých dokumentů. Další informace jsme získali z Orlického muzea v Chocni. Uskutečňovali jsme rozhovory s pamětníky, od nichž jsme získali dobové dokumenty a fotografie.

17/03/2017 Publikace

Publikaci jsme rozdělili do sedmi kapitol. Každá skupina do své kapitoly napsala, co během sedmi měsíců získala. Texty jsme napsali a sestavili do konečného stavu, ve kterém budou publikovány. V knize nebudou chybět osobní vzpomínky pamětníků na prvorepublikovou školu, dobové fotografie Chocně, fotografie firem, módy, spolků, osobností, škol i rodin pamětníků.


Plán projektu

15/12/2016

Zjišťování informací o první republice v Chocni

 

31/01/2017

Dokončení textů do publikace

 

28/02/2017

Zpracování a příprava obrazového materiálu do publikace

 

04/03/2017

Předání textů do publikace grafikovi

 

10/04/2017

Zaslání publikace do tisku

 

14/04/2017

Zahájení propagace a přípravy výstavy

 

27/04/2017

Vernisáž výstavy v Orlickém muzeu

 

23/05/2017

Ukončení výstavy v Orlickém muzeu

Hotovo!