Choceň za první republiky

Podpořený v 5. výzvě (školní rok 2016/2017)

Někteří žáci naší základní školy navštěvují historický seminář. Letošní rok se zabýváme 1. republikou v Chocni. Jsme rozdělení do sedmi skupin. Každá skupina si jde za svým cílem, kterého by chtěla dosáhnout. Naše směry jsou různé. Zajímáme se o módu, o všední život obyvatel Chocně, porovnáváme fotografie z tehdejší a z dnešní doby, hledáme a zkoumáme spolky i firmy, hledáme odpovědi na téma školství, uskutečňujeme rozhovory s pamětníky, kteří se s námi dělí o vzpomínky na 1. republiky. Nejspíše si myslíte, že zdroje čerpáme hlavně z internetu a z veřejných knih, ale to se mýlíte. Pořádali jsme exkurzi do Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí, odkud si všichni přivezli mnoho zajímavostí a informací. Jeden z našich zdrojů jsou také pamětníci, od kterých jsme dostali, nebo máme půjčené knihy, dokumenty, fotografie i mnoho dalších zajímavých předmětů. Náš konečný a největší cíl je nainstalovat výstavu v Orlickém muzeu v Chocni a vydat publikaci. Věřte, či nevěřte, náš projekt nás zajímá a baví, o mnoho informací nás poučí a dozvíme se mnohé o životě lidí za 1. republiky. Náš supertým badatelů.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 30 000 Kč.

ZŠ Sv. Čecha, Choceň, Sv. Čecha 1686, Choceň

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 13 %
Naše odměna je Školní výlet na Karlštejn
Předpokládaná cena odměny je 5 000 Kč
Zbývá ještě vybrat 5 000 Kč
 

Novinky projektu

17/03/2017 Publikace

Publikaci jsme rozdělili do sedmi kapitol. Každá skupina do své kapitoly napsala, co během sedmi měsíců získala. Texty jsme napsali a sestavili do konečného stavu, ve kterém budou publikovány. V knize nebudou chybět osobní vzpomínky pamětníků na prvorepublikovou školu, dobové fotografie Chocně, fotografie firem, módy, spolků, osobností, škol i rodin pamětníků.


Plán projektu

15/12/2016

Zjišťování informací o první republice v Chocni

 

31/01/2017

Dokončení textů do publikace

 

28/02/2017

Zpracování a příprava obrazového materiálu do publikace

 

04/03/2017

Předání textů do publikace grafikovi

 

10/04/2017

Zaslání publikace do tisku

 

14/04/2017

Zahájení propagace a přípravy výstavy

 

27/04/2017

Vernisáž výstavy v Orlickém muzeu

 

23/05/2017

Ukončení výstavy v Orlickém muzeu

Hotovo!