O programu

Extra třídy jsou třídy II. stupně ZŠ a SŠ, které se pod vedením patrona (svého učitele/učitelky) pustí do přípravy a realizace projektů s pozitivním dopadem na život v obci (popř. městské čtvrti), kde se jejich škola nachází.

Program Extra třída má za cíl motivovat školy k takovým činnostem, které vedou k získání v životě uplatnitelných zkušeností a a osvojení praktických dovedností.

V programu Extra třída žáci sami vymýšlejí, co chtějí změnit k lepšímu v obci/čtvrti, kam chodí do školy a kde často i žijí. Může jít o snahu zorganizovat festival, happening, výstavu, dílnu zaměřenou na konkrétní dovednost, případně může být cílem projektu něco vyrobit či proměnit vzhled konkrétního místa zřízením naučné stezky, výsadbou rostlin nebo stromů apod.

Účast v programu stmeluje třídní kolektiv, pomáhá žákům objevit a rozvíjet své silné stránky a díky pestré škále činností nabízí uplatnění a možnost zažít úspěch všem žákům ve třídě, i těm studijně méně úspěšným.

Program Extra třída vytvořila a v letech 2012-2020 provozovala obecně prospěšná společnost EDUin, o. p. s. (www.eduin.cz). 

Od léta 2020 provozování programu a webu převzala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace (www.lipka.cz). Aktuálně je provoz webu a financování programu zajištěno pouze pro školy z Jihomoravského kraje zapojené do projektu Implementace KAP JKM II


Koordinátor programu Extra třída:

  • Petr Laštůvka – petr.lastuvka@lipka.cz