20/10/2014 Termín publikování projektů byl prodloužen do 25. listopadu!

Oznamujeme všem extra třídám, že termín publikování projektů byl prodloužen do 25. listopadu. Do tohoto data je tedy třeba realizovat prvních deset kroků z projektové kanceláře. Důvodem změny termínu je snaha vyjít vstříc třídám, které nově projevily zájem o zapojení do programu. Doufáme, že prodloužení termínu promůže vám všem.