Kdo si hraje, nezlobí

Dokončený v 1. výzvě (školní rok 2012/2013)

Milé maminky a děti! Jako žáci 9. třídy jsme se zapojili do projektu EXTRATŘÍDA. Chceme vyhrát peníze na vybudování hřiště pro děti. Hřiště bude sloužit k zábavě a rozvoji dětí a odpočinku jejich rodičů. Víme, že kdo si hraje, nezlobí. Děkujeme za váš hlas a podporu. Hodslavští deváťáci.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 27 680 Kč.

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace, Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice

Novinky projektu

05/06/2013 Hodnocení

Hodnocení projektu Extra třída Myslím si, že zapojení se do tohoto projektu byla pro naší třídu dobrá věc. Vše začalo v listopadu, kdy jsme se rozhodli, že do toho jdeme. Dělaly se různé práce. Po schválení projektu jsme obdrželi asi 30 000Kč na zhotovení dětského hřiště. Místo pro realizaci jsme museli rozhodnout s vedením obce. Vybrán byl menší koutek na dolním konci v Hodslavicích. Po nákupu vybavení tj. pískoviště, průlezky a klouzačky a plot, na nás čekalo jejich smontování. Z mého pohledu a názoru si myslím, že to byla zábava, ale hlavně poznání zase něčeho nového. Otevírání našeho závěrečného díla proběhlo v sobotu 1. 6. 2013, počasí nám bohužel moc nepřálo, ale i tak to dopadlo dobře. David Bartoň

05/06/2013 Hodnocení

Projekt Extra třída Projekt jsme začali dělat začátkem listopadu v roce 2012. Po celou dobu jsme na tom pracovali aby šel vidět nějaký výsledek. Myslím si že projekt se nám povedl na výbornou. Rodiče i děti byli určitě spokojeni i když nám počasí na první otevření hřiště na Den dětí 1.6 2013 nepřálo. My taky věříme, že budou i jiné krásné, slunečné dny kdy si budou moc děti přijít pohrát a rodiče si můžou nachvilku odpočinout.

05/06/2013 Hodnocení

Extra třída Celá naše třída se společně s naší třídní učitelkou Mgr. Alenou Kulíškovou podílela na vypracování projektu Extra třída. Začali jsme celkem brzy, tedy už v listopadu. Vytvořili jsme anketu, podle které jsme vybrali, co se v naší obci vybuduje. Největší úspěch mělo dětské hřiště. Tímpádem jsme náš projekt nazvali: Kdo si hraje, nezlobí. Společnými silami jsme vypracovali a zrealizovali projekt. Už 1. 6. 2013, tedy na Den dětí jsme hřiště otevřeli a vlastně předali do vlastnictví obce. Na projektu jsme pracovali přibližně 7 měsíců. Toto dětské hřiště je vlastně první v Hodslavicích, a proto jsme rádi, že tady po nás zůstane.

04/06/2013 Dětské hřiště je v provozu

Je 1. června, blíží se 15 hodina, lije jako z konve. (Takto jsme si otevření a předání hřiště nepředstavovali). I přesto přichází první zvědavci a odvážlivci v pláštěnkách a s deštníky. Skluzavky a písek jsou mokré, všude plno vody. Deváťákům hodslavské školy to nevadí a hřiště slavnostně předávají starostce obce a dětem k užívání. Následují krátké proslovy paní starostky, garantky projektu Alena Kulíškové a paní ředitelky. A nejmenší mají zkušební jízdu na skluzavce. Jsou mokří, ale jim to nevadí. Na připravené hry a soutěže není moc nálada, ještě že se dají nafouknout balonky a děti dostanou sladkou odměnu… Takto probíhalo slavnostní předání dětského hřiště v rámci projektu Extra třída. Nezbývá než doufat, že hřiště, které vzniklo za podpory sdružení EDUin, Nadace Tesco, Obce Hodslavice, KON KYSu a za pomoci sponzorů Pavla Bartoně, Tomáše Kramoliše a Aleše Kulíška, kterým moc děkujeme, bude dětem v obci dlouho sloužit. Za žáky 9. třídy Mgr. Alena Kulíšková

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

31/05/2013 Provozní řád

Dneska pan Kudělka připevnil do prostoru hřiště provozní řád. Snad jej budou všichni dodržovat.

31/05/2013 Čtvrtek - hřiště stojí!

Dneska za deště jsme hřiště doinstalovali. Zaměstnanci obce do prostoru umístili kačírek. A my dostavili hřiště. Připevnili skluzavky i žebříky a je HOTOVO! Teď jen připevnit provozní řád, doladít přípravy na sobotu a doufat, že počasí se umoudří a nebude pršet. Jsme rádi, že se nám harmonogram daří plus mínus plnit.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

30/05/2013 Montáž pískoviště a dětského hřiště

Tak včera jsme kompletovali pískoviště i hřiště Tomáš. Zaměstnanci obce nám zprvu pomáhali a pak jsme s panem Kulíškem skládali až do půl páté odpoledne. Pochyběly nám šrouby, takže druhý díl skládání bude ve čtvrtek. Pomalu se blížíme k finiši. Ještě písek, štěrk, provozní řád a čekat. Snad v sobotu bude pěkně.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

21/05/2013 Slavnostní otevření dětského hřiště

Slavnostní otevření dětského hřiště Kdy: 1.6.2013 Kde: na dolním konci v Hodslavicích ( most přes Tomanku u soutoku se Zrzávkou) V 15:00 hod. Občerstvení, hry a soutěže pro děti zajištěny. Srdečně vás zvou žáci 9.třídy základní školy Hodslavic.

03/05/2013 Plakáty máme hotové

Plakáty dokončeny. Během víkendu budou vyvěšeny ve škole, na obecní vývěsce, v Tescu Nový Jičín, Kopřivnice a Valašské Meziříčí. Snad se budou líbit!

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

02/05/2013 Návrh provozního řádu hřiště

Terka navrhla provozní řád. Snad nám provozovatel – obec jej schválí a my ho budeme moci zveřejnit.

obrázek k reportáži

02/05/2013 Výsadba keřů

Přijímačky máme za sebou, zápisové lístky napsány. Můžeme se s plnou vervou pustit do realizace. 30. dubna jsme si namazali svaly a pustili se do sázení. Byla to lopotná práce. Břeh byl kamenitý. Snad sazenice nám voda nevymele. Máme radost, je zasazeno

01/05/2013 Návrh informační tabule

Denis Mička začal vypracovávat návrh informační tabule. Ještě ji musíme prokonzultovat, doplnit o sponzory a požádat je o spoluautorizaci.

30/04/2013 Plakátky - slavnostní otevření, informace v médiích

Tvořili jsme plakát Extra třídy do Tesca. Musí se nechat vytisknout a v pátek ho dokončíme. Snad se bude líbit.

30/04/2013 Zplanýrování pozemku, zabetonování patek

V úterý 30. 4. 2013 jsme v rámci pracovních činností šli vysazovat nové keříky k plánovanému hřišti. Všichni jsme se rádi zapojili do sázení, neboť stále myslíme na nejmenší děti z naší obce, které budou hřiště využívat. Keře jsme vysadili okolo potoka, kde bude hřiště umístěno. Přišla se na nás podívat paní starostka s panem místostarostou a paní ředitelka s paní zástupkyní. Dohodli jsme také, že některé úpravy nám pomohou udělat zaměstnanci technické zprávy obce. Jedná se o úpravu břehu potoka. Patky se betonovat nemusí.

30/04/2013 Zahájení prací

Ve 13.00 jsme se sešli se zástupci obce, vedením školy a spoluobčany a zahájili práce na pozemku.

29/04/2013 Publicita v Novojičínském deníku

http://www.zshodslavice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=439:extra-tida-v-hodslavicich-buduje-dtske-hit&catid=37:novinky&Itemid=53

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

29/04/2013 Náš projekt na vlnách Radiožurnálu

29. dubna se ozvala redaktorka z Rádiožurnálu a chtěla informace o projektu Extratřída od paní ředitelky. Informace proběhly v rozhlase.

18/04/2013 Rostlinky ptačího zobu přivezeny

Mladé rostlinky ptačího zobu jsou přivezeny. Nemáme čas na jejich zasazení na místě hřiště, proto jsme je „zakopčili“ na školním pozemku. Přijímačky na SŠ se blíží, proto se teď musíme učit.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

11/03/2013 Objednávka keřů a rostlin

Keře máme objednány. Pan místostarosta je doveze, až bude vhodnější počasí. Potřebujeme asi 60 kusů. Obec je zaplatí, vždyť jeden kus je jen za 8,- Kč.

05/03/2013 Návrh a rozkreslení výsadby keřů

Rozkreslení po konzultaci s místostarostou není třeba. Budeme keře sázet na hranu potoka. Pracovníci technické zprávy obce před keře postaví malý plotek pro bezpečnost dětí. Děkujeme Obci Hodslavice za spolupráci.

31/01/2013 Objednávka herních prvků

Po telefonickém dotazu – dohodnuto, že dodací doba herních prvků je 3 pracovní dny. Objednávka bude realizována v týdnu od 13. května 2013

10/01/2013 Vyměření a rozmístění herních a oddechových prvků

Na vyhledávání v katastru nemovitostí Klára Bartončíková zpracovala mapu pozemku, kde bude hřiště vybudováno. Sepsala majitele sousedních pozemků. Jirka a Michal (hlásí se na střední školu stavební) promýšleli, kam rozmístit herní prvky.

obrázek k reportáži

01/01/2013 Oslovili jsme sponzory

Dominik a obě Klárky splnili svůj úkol a napsali dopisy pro sponzory. OÚ o příspěvek na písek a pomoc při úpravě okolí hřiště – Klára B. Zhotovení plachty na pískoviště – Klára H. Žádost o výrobu pískoviště - Dominik

01/01/2013 Informace o projektu v místním i regionálním tisku, na webu školy, obce

Na školním webu byly zveřejněny informace o projektu Extra třída. Více najdete na : http://www.zshodslavice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=359:extra-tida&catid=37:novinky&Itemid=53

13/12/2012 Zastupitelstvo o nás ví

Garantka projektu podala zprávu na zasedání Zastupitelstva obce

03/11/2012 Podání projektu a splnění kroků

Kroky ve virtuální projektové kanceláři splněny, projekt podán. Teď jen musíme počkat, bude – li podpořen.

30/01/2012 Společné setkání nás deváťáků s vedením obce

Bylo svoláno společné setkání nás deváťáků s vedením obce – p. starostkou a místostarostou, vedením školy – p. ředitelka a zástupkyně a spoluobčany. Informace proběhly na obecním webu – odkaz: http://www.hodslavice.cz/aktuality/376-zaci-buduji-detske-hriste a zároveň byly vyvěšeny na místě realizace a lístečky vhozeny do schránky spoluobčanů bydlících v blízkosti hřiště.


Plán projektu

30/11/2012

Podání projektu a splnění kroků

 

01/01/2013

Oslovení sponzorů o zhotovení pískoviště – stolař, Kon Kys – plachta, OÚ – písek

 

01/01/2013

Informace o projektu v místním i regionálním tisku, na webu školy, obce

 

10/01/2013

Projekt - vyměření, rozmístění herních a oddechových prvků

 

30/01/2013

Společná schůzka zástupců třídy s vedením ZŠ a OÚ

 

31/01/2013

Objednávka herních prvků – prolézaček

 

05/03/2013

Návrh a rozkreslení výsadby keřů – počet

 

11/03/2013

Objednávka keřů a rostlin

 

10/04/2013

Zplanýrování pozemku, zabetonování patek

 

10/04/2013

Návrh informační tabule

 

10/04/2013

Výsadba keřů

 

10/04/2013

Návrh provozního řádu hřiště

 

20/05/2013

Plakátky - slavnostní otevření, informace v médiích

 

25/05/2013

Instalace prolézaček, laviček

 

25/05/2013

Instalace Inko tabule a provozního řádu

 

01/06/2013

Slavnostní uvedení do provozu – odpoledne her a soutěží pro děti v prostoru hřišťátka

Hotovo!