Zábranka aneb jak pomoci přírodě

Dokončený v 1. výzvě (školní rok 2012/2013)

Náš projekt je zaměřený na spolupráci s rybáři z Pacova. Chceme podpořit tento spolek v naší obci, aby o rybářích vědělo co nejvíc lidí. Rozhodli jsme se pomoci rybářům při prodeji ryb, při výlovu a úklidu rybárny. Dále bychom chtěli vyrobit malou informační nástěnku o rybách a rybaření.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 9 081 Kč.

Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov, Za Branou, 395 01 Pacov

Novinky projektu

03/06/2013 Zhodonocení projektu

I přestože jsme dokončili projekt, budeme ve spolupráci s rybáři pokračovat dále. Karty které jsme vytvořili a předali rybářům, se moc líbily. V budoucnu je využijí při výuce v rybářském kroužku. Karty visící na nástěnkách se čas od času budou obměňovat jinými. Díky projektu "Zábranka aneb jak pomoci přírodě" jsme upevnili vztahy mezi školou a rybáři. Pomohlo to upevnit vztahy i ve třídě. Jelikož máme všichni moc rádi přírodu, do projektu jsme se zapojili s radostí a jako celek s pomocí paní učitelkou Arankou Mácovou a děkujeme jí za nápad se do projektu zapojit a za podporu.

30/05/2013 Slavnostní odhalení nástěnky a prezentace spolupráce

Dnes po obědě jsme šli na rybárnu připravit vše na slavnostní odhalení nástěnky. Na rybárně jsme nainstalovali dataprojektor s plátnem a spustili prezentaci projektu. Naše prezentace obsahovala 270 fotografií a mapovala celý projekt Extra třídy od listopadu až po dnešní den. Dále jsme v místnosti připravili stoly, kde bylo připraveno malé občerstvení pro hosty a veřejnost této akce. Předávání začalo přesně v 15 hodin a přišel nás podpořit starosta města Pacov Lukáš Vlček. Také přijel pan Mazanec z Pelhřimovského deníku. Bylo to moc pěkné. Měli jsme výborné pohoštění a všichni byli spokojeni i my.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

17/05/2013 Vyvěšení plakátu

Dnes dopoledne jsme v Táboře Tescu vyvěsili plakát našeho projektu Extra třída.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/05/2013 Společná práce na nástěnce

Už máme hotové rybí karty. Nástěnky jsme odnesli na rybárnu a požádali rybáře, aby je zavěsili na stěnu. Zanedlouho nás už čeká velký den, kdy budeme předávat nástěnky. Vytvořili jsme pozvánky, které už předáváme s pozváním na rybárnu dne 30. května v 15 hodin.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

26/04/2013 Úklid okolo Pivovarského rybníka

Dneska jsme si z naší školy půjčili hrábě, košťata, lopaty a kotouče. Hned ráno po zvonění jsme se vydali parkem k rybárně a začali uklízet. Shrabali jsme spadané listí a odpadky na březích Pivovarského rybníka. Práce nám šla rychle, takže jsme zvládli zamést ještě silnici u rybárny a vyčistit odpadní strouhu podél rybníka.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

19/04/2013 Štičí líheň v Táboře

Navštívili jsme rybí líheň ESOX v Táboře, která je známá po celé Evropě.Patří mezi největší exportní rybářské organizace v České Republice. Firma se nachází pod jordánskou hrází. V areálu je prodejna, která nabízí široký sortiment čerstvých i mražených ryb. Nejdříve jsme si prohlédli venku jednotlivé nádrže. Dozvěděli jsme se soustu nových informací a zajímavostí. Pak jsme se zúčastnili odběru jiker a mlíčí. Velmi nás udivilo, že na uspání štiky se používá esence hřebíčku. Na závěr jsme viděli rybí plůdek. Návštěva líhně byla pro nás užitečná, protože o tření štik toho víme více.Moc se mi tam líbilo, něco nového jsme se dozvěděli.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

17/04/2013 Kejtovský potok - pozorování kachen

Pozorovali jsme kachny již od podzimu. Opravdu jsme se přesvědčili, že ke svému životu potřebují vodní plochu, která není zamrzlá. U nás jsou kachny většinu roku na Pivovarském rybníku v Zámeckém parku. Jakmile rybník zamrzl, okamžitě ptáci přelétli na Kejtovský potok. Sledování probíhalo několikrát v zimě i nyní na jaře. Dnes jsme je byli také pozorovat.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

14/04/2013 Výlov Macuráku

Dne 14.4. se někteří žáci zúčastnili výlovu, který byl nedaleko Pacova. Rybník se nachází směrem na obec Zhořec, okolí rybníka lemuje les. Rybáři již Macurák odpouštěli od čtvrtka, aby se ryby stáhly k výpusti. Viděli jsme slovení rybníka a třídění ryb. Ryby poctivě rozdělovali podle velikosti a také druhu. Byl to úžasný zážitek.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

04/04/2013 Spolupráci s rybáři - prodej ryb a vaření rybích pochoutek

Dnes dopoledne jsme byli všichni na rybárně, kde jsme se zúčastnili příprav rybích pochoutek. Nejdříve se vařily rybí hlavy. Pak se obíraly. Při této práci se uvařené maso rozděluje na různé specialitky. Následovala pak příprava rybích karbanátků, salátu a škvarků. Zítra na rybárně se budou prodávat tyto pochoutky a každý si je může sníst buď tam nebo vzít domů.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

28/03/2013 Prodej ryb

Dneska jsme navštívili rybáře při prodeji kaprů a pstruhů. Prohlédli jsme si samotné zabíjení ryb a jejich kuchání. Domluvili jsme se na další návštěvě a pomoci dne 4. dubna.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

25/03/2013 Nákup materiálu na výrobu informační nástěnky

Dnes jsme dopoledne objednávali publikace o rybách a rybaření. Vůbec to nebylo jednoduché, protože jsme museli navštívit více internetových stránek, abychom naplnili nákupní košík nejedou. Postupně zpracováváme jednotlivé ryby a posíláme je paní učitelce.

21/03/2013 Na radnici

Na 20. 3. jsme měli domluvenou schůzku s panem starostou Lukášem Vlčkem. Pan starosta si nás pozval na schůzi zastupitelů. Tam jsme je seznámili s projektem a požádali o vyvěšení na veřejnou nástěnku. Potom pan starosta podepsal smlouvu a nakonec se s námi vyfotil.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

14/03/2013 Pokračování ve sběru informací

Dnes odpoledne nás ve třídě navštívil pan ředitel, zajímal se o náš projekt. Povídali jsme si o již splněných úkolech, ale více jsme vyprávěli o těch, které nás čekají. Táké jsme byli v počítačové učebně, kde jsme sestavovali rodné listy rybích zástupců.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

07/03/2013 Sběr informací na nástěnku

Dnes odpoledne jsme navštívili městskou knihovnu v Pelhřimově a později také v Pacově. Vypůjčili jsme si knihy a encyklopedie zaměřené na rybářství a ryby. Získané informace z publikací budeme pečlivě zaznamenávat na informační nástěnku.

obrázek k reportáži

28/02/2013 Požádat truhláře o výrobu nástěnky

Odpoledne jsme šli do truhlářství požádat o výrobu nástěnek pro rybáře. Nástěnky jsou pro nás důležité, protože tam chceme vytvořit zajímavosti o našich sladkovodních rybách a rybnících.

obrázek k reportáži

27/02/2013 Ryby a rybníky v okolí Pacova

Jen co jsme přišli na rybárnu dne 26. února, už nás vítal pan Jiří Kačer, se kterým jsme měli domluvenou přednášku ohledně rybníků a ryb v okolí. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé věci například, že z okolních rybníků je největší Valcha, která má asi 6 hektarů. Také že nejlepší maso z našich ryb má okoun a candát, dále že se u nás nejvíce chytá kapr. Z rybárny jsme odcházeli nadšení a plní nových poznatků, se kterými jsme se šli hned pochlubit kamarádům.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/02/2013 Návštěva rybárny - úřední den

V pátek jsme splnili první úkol a domluvili jsme, že další den přijdeme zase. V sobotu 23. února měli rybáři úřední den pro členy. V kanceláři bylo velmi živo, protože rybáři chodili platit členské příspěvky a dostávali známky. Ani jsme netušili, že v Pacově a jeho okolí je tolik rybářů.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

22/02/2013 Navázání spolupráce s rybáři

V pátek 22. února 2013 jsme šli na rybárnu za panem Karlem Síbrtem, abychom oficiálně navázavali spolupráci a trošku předběžně se vzájemně dohodli na čem společném budeme pracovat. Nálada vládla výborná, nejen, že náš projekt byl podpořen, ale každý se těšil na víkend. Návštěva rybárny byla zpestřením dne. Prohlédli jsme si celý areál, rybářské potřeby i budovy. Také jsme ve škole začali pracovat na plakátu.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

22/02/2013

Návštěva rybárny - navázání spolupráce

 

27/02/2013

Požádat truhláře o výrobu nástěnky

 

07/03/2013

Sběr informací na nástěnku

 

25/03/2013

Nákup materiálu na výrobu informační nástěnky

 

04/04/2013

Spolupráci s rybáři - prodej ryb a vaření rybích pochoutek

 

17/04/2013

Kejtovský potok - pozorování kachen

 

15/05/2013

Společná práce na nástěnce

 

30/05/2013

Slavnostní odhalení nástěnky a prezentace spolupráce

 

03/06/2013

Zhodnocení projektu a publikace do novin

Hotovo!