Osmáci společně se spolky

Dokončený v 1. výzvě (školní rok 2012/2013)

My, osmáci, bychom chtěli podpořit spolky v naší obci, aby o nich vědělo co nejvíce lidí. Rozhodli jsme se přeměnit nevyužitou vitrínu na náměstí jako informační centrum o místních spolcích a tím vám rozšířit znalosti o své vlastní obci. Snad se nám to podaří!
Na realizaci projektu jsme obdrželi 19 275 Kč.

ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, Náměstí 97, 582 23 Havlíčkova Borová

Novinky projektu

09/06/2013 Obrázky na nástěnky

V úterý 4.5. 2013 se naše třída vydala na první stupeň a do 6.třídy. Žákům jsme připomněli informace o našem projektu a poprosili jsme je, jestli by nám mohli nakreslit nějaké obrázky k různým spolkům - (předem jsme jednotlivé spolky rozdělily mezi třídy). Poté jsme žákům pověděli, že z obrázků vybereme ty nejlépe zdařilé a ty nejlepší malíře odměníme a jejich výtvory vystavíme na našich nástěnkách. Další den jsme ještě došli do 7. třídy a poprosili je o namalování obrázků k tématu myslivost. Jsme zvědaví, jak si naši spolužáci povedou.

05/06/2013 Dokončování přípravy na realizaci nástěnek

Dnes 4.6. jsme dokončovali přípravu na realizaci nástěnek. Nejdříve nám pani učitelka vytiskla informace o spolcích, které jsme ji donesli. Potom jsme nekteré informace přetiskli na papír, který měl barvu, která vystihovala spolek. Když jsme to měli vše vytisklé, tak jsme si texty a obrazky zarovnali a pak jsme to zalaminovali.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/05/2013 Nákup materiálů na výrobu propagačních nástěnek

Materiály na projekt se nám již kupí a my tak máme možnost své poznatky a nové informace přenést na papír a poté připevnit na panel. Snažíme se něco vylepšit vlastními dekoracemi. Snad se výsledek bude líbit!

09/05/2013 Sbíráme informace od spolků

Znovu jsme se sešli, jako Extra třída, ale už u zjištěných informací od daných zástupců jednotlivých spolků. Informace jsme získali většinou od předsedů spolků. Po té se stačilo pochlubit spolužákům, kolik toho kdo získal od daného spolku. V následujících dnech budeme své informace tisknout na papír a připravovat dekorace na nástěnky.

03/03/2013 Anketa-Extra třída

V pátek jsme se s extra třídou setkali a připlavili anketní otázky, abychom s naším nápadem seznámili co nejvíce zdejších obyvatelů. Anketu,kterou jsme napsali na zvláštní list papíru a vložili do Borovských listů, aby se dostala ke všem občanům, necháme i přímo u speciálních krabic, do kterých budou občané vyplněnou anketu vhazovat. Doufáme, že se dočteme samé chvály a podpory! Anketní otázky jsou: 1) Kde jste se mohli dočíst o akci projektu Extra třídy? 2) Líbí se vám náš nápad představit místní spolky? 3) Víte kolik spolků je v Havlíčkově Borové? 4) Mohli byste nám nějak pomoci s realizací? (fotografie, informace, finančně..) 5) Setkali jste se s podobným nápadem/projektem? Pokud „ano“ kde a s čím?

22/02/2013 Oslovení a prosba truhláře

O jarních prázdninách, jsme se setkali s panem J. Kolouchem (místním truhlářem),který je ochoten nám nástěnky k propagaci místních spolků vyrobit. Zadali jsme mu rozměry vitríny, do které nástěnky s informacemi umístíme.Naší akci je nakloněn i nápad se mu líbí.

06/02/2013 Informace od spolků

V úterý 5.2.2013 se naše třída po návratu z hor sešla a domluvila se na dalším postupu při realizování projektu. Domluvili jsme se, že během jarních prázdnin navštívíme zástupce jednotlivých místních spolků a budeme s ním diskutovat a pokládat připravené otázky,které jsme si připravili společně. Samozřejmostí je, je o projektu Extra třídy informovat předem. Po prázdninách se sejdeme a s patronkou prodiskutujeme,co jsme se dozvěděli a jaké zajímavé informace umístíme na nástěnky.

30/01/2013 Začátek budování projektu

Začátkem ledna 2013 jsme požádali majitele obchodu p.Křesťana o bezplatný pronájem výkladní skříně. Seznámili jsme ho s projektem Extra třídy. Ochotně nám vyšel vstříc. Naše další kroky vedli ke zdejšímu truhláři J.Kolouchovi, se kterým jsme se domluvili na vyrobení nástěnek pro realizaci našeho projektu. Zároveň jsme si rozdělili místní spolky, se kterými začneme co nevidět spolupracovat.


Plán projektu

03/12/2012

Požádat majitele obchodu o propujčení výlohy k propagaci nástěnek o spolcích

 

05/12/2012

Zeptat se starostů spolků o veřejnou propagaci

 

07/12/2012

Požádat truhláře o výrobu nástěnky

 

10/01/2013

Zjistitit pomocí ankety názor ostatních spolužáků a spoluobčanů na projekt

 

25/01/2013

Návštěva jednotlivých spolků a zjišťování informací

 

05/02/2013

Nákup materiálů na výrobu propagačních nástěnek

 

11/03/2013

Společná práce na realizaci nástěnek

 

21/06/2013

Slavnostní odhalení nástěnek ve výloze s prezentací

Hotovo!