Komixy- rizikové situace

Dokončený v 1. výzvě (školní rok 2012/2013)

Protože jsme žáci sídlištní školy ve větším městě a můžeme se proto setkat s různými situacemi, které mohou být pro nás a naše kamarády nebezpečné, rozhodli jsme se , že pomocí našich vymyšlených a nafocených komixů oslovíme své kamarády a veřejnost. Chceme vytisknout brožury s komixy, které budou popisovat rizika, se kterými se můžeme setkat a poradit, jak se v těchto situacích chovat. Uspořádáme besedy pro žáky okolních škol, budeme jim komixy promítat a diskutovat s nimi. Na závěr dostanou naše komixy, aby s nimi mohli pracovat i ve svých školách. Myslíme si, že můžeme tímto způsobem přispět k větší informovanosti o těchto rizicích a někomu třeba i touto cestou pomoci.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 22 500 Kč.

Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace, Šrámkova 4, 747 05 Opava 5

Novinky projektu

12/09/2013 Odměny pro žáky

Za finanční odměnu dostali žáci sportovní vybavení na zlepšení přestávek. Potěšil je předevšímboxovací pytel. Také jsme vytiskli informační letáčky o projektu a zbylo i na sladkou odměnu:-)

19/06/2013 Máme hotovo!!!!

Vytiskli jsme komixy, udělali přednášky pro školy a vyhodnotili zpětné vazby. Příští rok budeme v naší činnosti pokračovat.Děkujeme za pomoc.

17/06/2013 Dotazník pro zapojené školy

Školy které obdržely naše materiály vypracovaly zpětnou vazbu v našem dotazníku: Projekt EXTRATŘÍDA- zpětná vazba , dotazník: Název školy : ZŠ Dvořákovy sady 1. Jak se Vám líbila ukázková hodina, postřehy, připomínky? Hodina se žákům líbila hlavně proto, že téma prezentovali žáci- vrstevníci. Téma bylo zajímavé, také kombinace prezentace na PC, pracovních listů a práce s brožurkou dělalo hodinu zajímavou. 2. Jak hodnotíte náš materiál- Komix? Žákům se materiál líbí, oceńují zpracování formou komixu. Je to přehledné a srozumitelné. 3. Kolik vyučujících a žáků materiál využilo-využije? Materiál využije metodik prevence a vyučující Ov a Jč, budou s ním pracovat všichni žáci školy. 4. Jak budete/využíváte preventivní materiál-Komix? Budeme je využívat – už využíváme v hodinách věnovaných prevenci nebezpečných situací, v hodinách OV. Projekt EXTRATŘÍDA- zpětná vazba , dotazník: Název školy : SŠ stavební Opava 1. Jak se Vám líbila ukázková hodina, postřehy, připomínky? Protože žáci naší školy dělají podobné přednášky, pro své a mladší spolužáky, byla tato zkušenost zajímavým zpestřením a zjištěním, že se takto dá pracovat i na základní škole. Navzájem si vyměnili zkušenosti a postřehy. 2. Jak hodnotíte náš materiál- Komix? Myslíme si, že tato forma komixů se dětem líbí a může jim přiblížit a ukázat rizika a také jak se jim bránit. 3. Kolik vyučujících a žáků materiál využilo- využije? Metodik prevence a žáci , kteří se věnují preventivní činnosti- natáčení filmů- 2. Také první ročníky v hodinách OV. 4. Jak budete/využíváte preventivní materiál-Komix? Při naší preventivní činnosti . Projekt EXTRATŘÍDA- zpětná vazba , dotazník: Název školy : ZŠ Dostojevského 1. Jak se Vám líbila ukázková hodina, postřehy, připomínky? Bylo to pěkné a zajímavě podané. 2. Jak hodnotíte náš materiál- Komix? Určitě ho využijeme, je pěkně zpracovaný, dětem se líbí. 3. Kolik vyučujících a žáků materiál využilo- využije? Třídní učitelé, metodik prevence, pro všechny žáky. 4. Jak budete/využíváte preventivní materiál-Komix? Metodik prevence ho bude využívat a předá ho i ostatním vyučujícím.

11/06/2013 Přednášky pro školy

Naši žáci již uspořádali 3 přednášky pro okolní školy a domluvili se s dalšími školami na příští školní rok. Oslovili jsme také studenty opavské Slezské univerzity, kteří studují prevenci. Materiál i ukázková hodina se jim velmi líbil, budou ho využívat při svém studiu. Materiál také obdržela studentka Univerzity palackého v Olomouci, využije ho a předá kolegům. Máme radost:-)

obrázek k reportáži

10/05/2013 Nástěnka v Tescu

Náš plakát a komix jsme vystavili v Tescu

obrázek k reportáži

10/05/2013 Přednáška pro žáky SŠ stavební

Projekt EXTRATŘÍDA Ukázková učební lekce na téma prevence RCH, pro žáky SŠ stavební Datum: 9.5.2013 Popis lekce: 1. Představení projektu Extratřída, přivítání hostů 2. Brainstorming – co je to nebezpečná situace 3. Představení projektu hostů, na téma nebezpečné situace 4. Presentace a promítání příběhu. 5. Diskuse o příběhu 6. Práce s brožurami Komixy 7. Zpětná vazba, rozloučení. Škola obdržela brožury Nebezpečné situace.

23/04/2013 Lekce pro školy

Projekt EXTRATŘÍDA Ukázková učební lekce na téma prevence RCH, pro žáky ZŠ Dvořákovy sady Datum: 19.4.2013 Škola: ZŠ Dvořákovy sady, žáci 6.ročníku. Popis lekce: 1. Představení projektu Extratřída, přivítání hostů 2. Brainstorming – co je to nebezpečná situace 3. Vyvození tématu- Kouření 4. Promítání komixu na PC 5. Diskuse o příběhu 6. Práce s pracovními listy 7. Práce s brožurami Komixy 8. Zpětná vazba, rozloučení. Škola obdržela Komixy- Nebezpečné situace. Projekt EXTRATŘÍDA- REALIZACE Naše škola se zapojila do projektu Extratřída, v rámci kterého se rozhodla vytvořit brožurku- Komix, s preventivní tématikou. Situace, které jsou popisovány formou komixových příběhů, žáci naší školy probírají na workshopech s žáky okolních škol. Diskutují s nimi. Každá zúčastněná škola dostane od nás sadu brožurek pro další preventivní práci. V pátek 19.4.2013 představili žáci ŽP jednu z rizikových situací, žákům ZŠ Dvořákovy sady. Téma i komixy naše hosty zaujalo. Svou spokojenost a své názory vyjádřili ve zpětné vazbě a odnesli si 20 brožurek Komixů.

obrázek k reportáži

19/03/2013 Tvorba otázek, jak s komixem pracovat

Tentokrát jsme si zahráli na tvůrce učebnic pro žáky a za pomocí paní učitelky, metodik a PČR jsme ke každému komixu vytvořili otázky , jak s tímto materiálem pracovat.

19/03/2013 Hurá- máme hotovo!!!!

Focení komixů žáky velmi bavilo. Všechny fotopříběhy jsme potom podle scénářů doplnili bublinami s texty. A jak vypadá návrh obálky komixové brožury? Jistě se všem bude moc líbit:-)

12/02/2013 Náš plakát

V ráci propagace našeho projektu se žáci pustili do tvorby plakátu Extratřída. Výsledek jsme vyfotili viz.foto a vyvěsili na místě , přístupném veřejností.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/01/2013 Propagace projektu v novinách a na webu

O našem projektu Extratřída vyšel dne 21.1.2013 článek v regionálních novinách.Také jsme informace o Extratřídě a našem projektu umístili na web školy.

24/01/2013 Tvorba scénářů a focení příběhů

Žáci se vrhli s nadšením do práce. Oslovili jsme metodiky prevence okolních škol, s jakými nejčastějšími riziky se žáci nejčastěji mohou setkat. Podobně jsme se zeptali i žáků naší školy a některých dalších škol. Z průzkumu vyšly tyto nejčastější témata- pravidla na silnici, požáry, pozor pes, jak mluvit s cizími lidmi, krádeže, nebezpečí návykových látek. Na tato témata jsme vytvořili scénáře v hodinách VV- byly kreslené i psané. Vybrali jsme pak ty nejlepší. také jsme vytvořili natáčecí tým žáků, kteří umí pracovat s fotoaparátem a upravovat vyfocený materiál v počítači. Potom už stačilo vybrat herce- zájem byl velký a mohlo se začít fotit.


Plán projektu

19/12/2012

do tohoto termínu udělat průzkum o nejčastějších rizicích, oslovit 3 okolní školy, tvorba scénářů

 

15/02/2013

do tohoto termínu nafotit příběhy viz.scénáře, upravit je na PC do formy komixů

 

15/03/2013

do tohoto termínu vytvořit otázky k příběhům, konzultace s met.prevence a PČR

 

30/04/2013

každá škola, která se přednášek zúčastní, dostane pro další preventivní práci 100komixů, se kterými může dále pracovat, 200komixů zůstane na pro naše žáky, pro práci v jednotlivých třídách, případně pro další školy , které by měly zájem

 

30/04/2013

v tomto období bude také probíhat školení žáků, kteří budou přednášet, jak s materiálem pracovat, žáci budou vyškoleni MP, který jim bude s přednáškami pomáhat, radit a podporovat

 

30/06/2013

Do tohoto termínu vyhodnotíme zpětné vazby, budeme reagovat na připomínky a nápady našich kolegů a žáků. Našim cílem je, námi vytvořeným materiálem přispět k větší informovanosti o nebezpečných situacích, dát návod a rady, jak se zachovat.

 

30/06/2013

zpětnou vazbou, že se s materiálem pracuje , bude dotazník, kolik učitelů komix využilo, ve kterých ročnících, jak se líbil a dotazník pro žáky.

 

30/06/2013

do tohoto termínu uskutečnit 3 přednášky s komixy pro žáky okolních škol a přednášky pro žáky naší školy-pro každý ročník, přednášky se uskuteční na naší škole, za pomocí PC-promítání komixů, práce s pracovními listy a s komixem.

Hotovo!