SETKÁNÍ "Libušáků" u příležitosti 80. výročí školy

Dokončený v 1. výzvě (školní rok 2012/2013)

Napíšeme články o akci do novin, pozveme tisk a televize, do příprav zapojíme veřejnost,rodáky-pomocí anketních otázek ,zjistíme co nejvíce informacích o městké části (z historie),zjištěné informace budou součástí výzdoby (fotografie,památníky atd.),připravíme kulturní vystoupení oslovíme veřejnost a obec. Přes místní tisk info. o akci a přípravě.Navštívíme archiv v Dobřichovicích,kde je nejstarší kronika školy i záznamy o obci.Chceme oslovit jak rodáky tak současné obyvatele-náplavu a ukázat jim- připomenout historii obce.Snaha o "stmelení místních obyvatel",zlepšení a vzájemné pochopení mezigeneračních vztahů.Touto akcí bychom chtěli založit tradici setkávání napříč generacemi a předávání zkušeností a vzpomínek v souvislostis Libuší.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 29 400 Kč.

ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181,14200 Praha 4 - Libuš

Novinky projektu

06/06/2013 Oslavy

15.5. odpoledne začaly proudit lidi do školy. Nečekali jsme že bude taková účast- příjemně nás to překvapilo. Každý z nás měl svoji úlohu a povinnost, pomáhali jsme učitelům celé odpoledne zvládnout. Oslavám předcházela dopolední generálka- příprava tělocvičny, podium, nošení žídlí, výzdoba posledních volných prostor, nošení květin, nalepováno směrovek, označování místností, stěhování lavic a rozložení kronik, školních sešitů, třídních výkazů, žakovských knižěk na lavice. Oslavy začaly v 15:00 a skončily v 19:00. Odhadem přišlo skoro 1000 lidí. Přijela k nám Česká televize, Pražský deník a Český rozhlas. Fotili nás, dělali s námi rozhovory a ptali se i návštěvníků. Při vystoupeních děti předváděly tanec, zpěv, recitaci, hraní na hudební nástroje, anglickou scénku a celé to uváděli moderátoří Denisa Došlá a Vašek Bouška. Technické zázemí zajišťovali pan učitel Turinek a David Růžička. Návštěvníci zapisovali svoje dojmy do návštěvní knihy. Nejvzdálenějším návštěvníkem byl pán až z Kanady s města Vancouver. Setkali se tu spolužáci s učiteli, tvořili hloučky a vzpomínali nad fotkami. Často se spolu přeli o jména žáků a učitelů na fotkách. Výstava ve škole je ponechána až do konce školního roku, protože stále přicházejí návštěvníci, i když oslava skončila. Byla to pro nás velká zkušenost, kterou jsme zažívali poprvé. Dobře že nám pomáhal kronikář obce Matěj Kadlec. Matěj Kašík

14/05/2013 Výběr žáků

Ti co nepomáhají učitelkám se budou podílet na provázení návštěvníků po škole a také budou plnit "rychlých spojek".

02/05/2013 1. zkouška 80. výročí školy

Dne 30.4.2013 se třídy zůčastnily zkoušky na 80. výročí školy, třídy ukázaly svá vystoupení: herecká, hudební, a nebo taneční.Všem třídám i jednotlivcům se zkouška na poprvé velice vydařila, ale ještě mají co zlepšovat.

02/05/2013 Zkoušení vystoupení

V úterý 30.4. se uskuteční nácvik vystoupení na výročí školy Meteorologická.

30/04/2013 První ukázka nacvičených vystoupení

Ve třídách proběhla první ukázka nacvičených vystoupení na oslavu. 30.4. proběhla zkouška s naší účastí v tělocvičně Denisa bude uvádět jednotlivá čísla, David R. bude obsluhovat mikrofon a ostatní pomáháme s dětmi učitelkám. Dne 30.4.2013 se třídy zúčastnily zkoušky na 80. výročí školy, třídy ukázaly svá vystoupení: herecká, hudební, a nebo taneční.Všem třídám i jednotlivcům se zkouška na poprvé velice vydařila, ale ještě mají co zlepšovat

25/04/2013 Fotky z nácviku vystoupení na 80 výročí školy

Připrava na vystoupení tříd z naší školy

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

19/04/2013 7.A, 6.A příprava na vystoupení

Připravuji 6. a 7. třídu k tanečnímu a hudebnímu vystoupení. V úterý 23.4. jdu do 7.A na hudební zkoušku. 6. ročník připravuje taneční vystoupení Hip-Hopu. David Růžička

19/04/2013 Vystoupení 3.A

Třída 3.A paní učitelky Aleny Duškové, připravuje taneční vystoupení, při kterém budu já nacvičovat tanec(Makarena). Kevin Idehen

19/04/2013 anglická konverzace

Anglická konverzace pod vedením paní učitelky Špalové připravuje anglickou písničku. Šmíd David

19/04/2013 Příprava vystoupení dětí z 1.A.

Děti z 1.A připravují recitaci básní. Vystoupení bude vtipné a humorné. Pomáhá: Jan Liška

19/04/2013 Dramatický kroužek

Dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Špalové připravuje představaní asi s osmi dětmi. Šmíd David

19/04/2013 Anglická scenka

Anglicka scenka ještě se neví jestli se bude konat nebo ne rozhodne se o tom v pondělí podle počtu záku kteří s tím budou souhlasit.

17/04/2013 Tvorba nástěnek

Chodíme pomáhat vyučujícím s přípravou na vystoupení. Linda vytvořila pohlednice, které budeme rozdávat při oslavě návštěvníkům. Denisa vytvořila logo na propisku, která též bude propagovat naší školu. 19/04/2013 7.A, 6.A příprava na vystoupení

01/04/2013 Rozdělení tříd

Každý z nás byl přidělen ke třídě, které bude pomáhat při přípravě vystoupení na oslavě školy.

27/03/2013 Práce s kronikou a tvorba pohlednice

Obrázky jsou z příprav na výročí prace s kronikou a tvorba pohlednice, kterou budeme rozdávat návštěvníkům. Založili jsme facebookovou stránku o našem projektu,

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

14/03/2013 Poslední výpisky z kronik

Postupně dokončujeme poslední výpisky z posledních školních roků.

07/03/2013 Kroniky

Pokračujeme ve výpiscích z kronik.

28/02/2013 Pozvánka na akci-setkání "Libušáků"

Vytvořili jsme plakát podle předlohy extra třídy a vytiskli.

10/02/2013 Návštěva bývalých žáků

Bývalé žáky (seniory) jsme navštívili doma a udělali jsme mi rozhovory o tom co si pamatují z historie školy.

obrázek k reportáži

30/01/2013 Návštěva archivu v Dobřichovicích

Návštěva archivu v Dobřichovicích konec ledna - vyhledávání nejstarších údajů o škole. Nadále probíhají besedy s pamětníky.


Plán projektu

01/12/2012

Výzva pro bývalé žáky - rodáky obce k zapůjčení materiálů o historii a událostech ve škole.Návštěva klubu senior a sběr materiálů.Vzpomínky na mládí.Rozhovory s pamětníky- rodáky z Libuše.Prostudování kronik školy.Návštěva archivu.

 

15/02/2013

Třídění materiálů a dohledávání informací.Práce s kronikami - vypisování důležitých mezníků.Seznámení občanů s přesným datumem oslav.Příprava a nácvik vystoupení žáků- zpěv,tanec,dramatické pásmo.Zapojení celé školy.

 

28/02/2013

Práce s kronikou.

 

01/03/2013

Pozvánky na akci-setkání "Libušáků".Tvorba plakátu.Postupné třídění informací z kronik,dokončení rozhovorů s rodáky a bývalými žáky školy.Sumarizace.Pozveme media na akci v obci.

 

07/03/2013

Práce s kronikou-vypisování důležitých informací

 

14/03/2013

Práce s kronikou-vypisování důležitých informací

 

01/04/2013

Rozdělení tříd - pomoc při přípravě kulturního vystoupení žáků školy.

 

17/04/2013

Tvorba nástěnek s nasbíranými materiály.Zkouška jednotlivých vystoupení.Pozvánky v novinách a na vebu školy.Vylepení v obci.

 

23/04/2013

Proběhne první ukázka nacvičovaných vystoupení.Sestavení přesného programu.

 

01/05/2013

Příprava drobného pohoštění žáky ve cvičné kuchyňce .Výběr žáků kteří budou vítat a provádět.

 

15/05/2013

80. Výročí školy - oslavy proběnou v areálu školy,prohlídka prostor, v případě nepříznivého počasí uvnitř.

Hotovo!