Hody v Deblíně

Dokončený v 1. výzvě (školní rok 2012/2013)

Náš záměr je obnovit u nás v obci Deblín tradiční hody, které se zde v minulosti konaly, ale tato tradice již zanikla. Chceme tuto tradici připomenout výstavou a oživit prostřednictvím hodového programu. Čeká nás spousta práce: rozhovory s pamětníky, příprava hodového vystoupení, úklid, výzdoba obce a samozřejmě samotný hodový program, který uskutečníme v květnu.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 30 000 Kč.

ZŠ a MŠ, Deblín 277,66475 Deblín

Novinky projektu

17/09/2013 Propagace Extra třídy

Úspěšný projekt Extra třídy nám i návštěvníkům naší školy připomíná nástěnná tabule s fotografiemi v prostorách naší školy. (foto 1 a 2 hody) O naší práci si mohou také zájemci přečíst v měsíčníku Řízení školy 8/2013 (viz. přiložený článek)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

11/06/2013 Evaluace - grafy

K odpovědím z evaluace jsme ještě udělali grafy.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

11/06/2013 Fotoalbum

Na fotkách si můžete prohlédnout, jak proběhly hody. Více fotografií naleznete na stránkach: http://www.zs.deblin.cz/photos.yhtml?galleryId=335

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

13/05/2013 Závěrečné přípravy

V osmé třídě i v obci probíhají závěrečné přípravy na hody. Pan starosta zařizuje přivezení a postavení máje, my společně s dalšími tanečníky z obce a živou kapelou secvičujeme hodový program. Ve výtvarné výchově vyrábíme dekorace na hodovou zábavu a nakupujeme suroviny na pečení hodových koláčů, se kterými nám pomohou babičky a maminky. Přiloženou pozvánkou, kterou vytvořila Eliška Zavřelová, si dovolujeme všechny pozvat na Hody v Deblíně. Drže nám palce, aby vyšlo pěkné počasí :-)

obrázek k reportáži

02/05/2013 Nácvik hodového programu je v plném proudu

Sláva!Moravskou besedu už umíme celou. Teď se ještě sladit s ostatními tanečníky v obci a hody mohou začít. V mezičase se věnujeme přípravě výstavy o hodech. Na fotografii můžete vidět, jak jsme ve výtvarné výchově s paní učitelkou Kovaříkovou kreslili kroje. Všechny srdečně zveme na Hody v Deblíně 18. května 2013!

obrázek k reportáži

29/03/2013 Nácvik hodových tanců

Máme za sebou první zkoušku s dalšími tanečníky z obce. Připojí se k nám další dvě kolony - tedy dalších osm párů, z čehož máme velkou radost. Nacvičujeme v každé volné chvíli. Některé z nás trošku trápí polka, ale věříme, že všechno do května ještě vypilujeme :-)

28/03/2013 Článek v tišnovských novinách

Chceme, aby se o našem projektu vědělo i v okolí.

17/03/2013 Propagace vytvořením plakátu

Další aktivitou v propagaci našeho projektu bylo vytváření plakátů, kde jsme zmiňovali náš záměr o obnovení tradičních hodů, na co všechno se mohou lidé těšit a jak nás můžou finančně podpořit. Plakáty jsme vyvěsili v naší, ale i v okolních vesnicích a také v Tescu v Tišnově.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

09/03/2013 Začínáme nacvičovat moravskou besedu

V úterý 26. 2. proběhl první nácvik hodových tanců. Všichni jsme se pobavili při našich vtipných krocích a naučili jsme se základní kroky pro polku a táke už jsme nacvičili první skladbu z Moravské besedy. Moc jsme si to užili a budeme dále pokračovat v nácviku. :)

obrázek k reportáži

28/02/2013 Schůzka s panem starostou

Do školy jsme pozvali pana starostu a zástupce místních Sokolů a hasičů, abychom se s nimi dohodli na možné spolupráci během hodů. Pan starosta nám přislíbil májku z obecních lesů a zajištění prostor k vystupování. Hasiči a Sokolové se budou podílet na samotném programu (stavění máje, hodová zábava, hodový program). Máme radost, že myšlenka obnovit v Deblíně hody nadchla i dospělé, a že se nám vše společnými silami snad vydaří.

obrázek k reportáži

29/01/2013 Získáváme cenné informace

V úterý 22.1.2013 nás navštívila etnografka paní Ochrymčuková z Podhoráckého muzea, se kterou jsme si povídali o hodech: jak hody probíhají, jaké jsou zvyky, co je nezbytné, atd. Také jsme si povídali s pamětníky, kteří nám vyprávěli, jak hody v Deblíně probíhaly a dávali nám různé rady. Řešili jsme pečení koláčů, a jaká kapela by nám mohla hrát obvyklé lidové písně k tanci. Domluvili jsme se s naším školním pěveckým sborem, že nám pomohou s programem.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

30/11/2012

odevzdání projektu

 

31/01/2013

rozhovory s pamětníky, s kronikářkou, s etnografkou; zamluvení hudby

 

28/02/2013

nácvik hodových tanců; zpracovávání informací o hodech v Deblíně

 

28/02/2013

návštěva pana starosty - zamluvení prostoru, kde budeme vystupovat, rozdělení úkolů

 

29/03/2013

nácvik hodových tanců;

 

30/04/2013

nácvik hodových tanců, příprava výstavy

 

10/05/2013

závěrečné přípravy - příprava prostor, kde se bude vystupovat, výzdoba, pečení hodových koláčů

 

18/05/2013

HODOVÝ VÍKEND - PROGRAM

Hotovo!