Knihovna - místo setkávání všech generací.

Podpořený v 12. výzvě (školní rok 2023/2024)

Naše představa je zakoupit hry a půjčovat je společně s knížkami. Uspořádáme burzu deskových her a tak dáme druhou šanci hrám, které jsou nevyužité. Chceme, aby knihovna sloužila k pořádání besed, vernisáží, přednášek. V odpoledních hodinách bychom využili knihovnu k pořádání zábavných odpolední pro rodiny s dětmi - turnaje v deskových hrách, společné čtení. K rozvoji čtenářské gramotnosti bude průběžně probíhat soutěž o největšího čtenáře. Knihy budou opatřeny kontrolními otázkami. Odpovědi budeme vyhodnocovat a nejlepší čtenáře odměňovat.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 20 850 Kč.

ZŠ, Sportovní 258, Mořkov

Novinky projektu

Plán projektu

10/01/2024

Anketa na téma Deskové hry

 

29/01/2024

Beseda s knihovnicí a zástupci obce

 

15/02/2024

Návrhy na vybavení dětského koutku

 

01/03/2024

Příprava Noci s Andersenem

 

14/03/2024

Zpětná vazba k dětským knihám, výroba dárečků

 

31/05/2024

Zpětná vazba - Co se nám podařilo a kam směřovat dále?

Hotovo!