Loutkové divadlo

Podaný v 11. výzvě (školní rok 2022/2023)

Loutkové divadlo Naše Extra třída by ráda nacvičila představení s maňásky. V aule naší školy máme vhodný prostor pro realizaci divadla, kdysi tady totiž loutkové divadlo bývalo. Je to ale už hodně dávno, nepamatuje si to ani naše paní učitelka. K uskutečnění našeho plánu potřebujeme nakoupit vhodné loutky, vyrobit kulisy, vybrat si scénář, případně si ho upravit a nacvičit představení, které zahrajeme našim mladším spolužákům, rodičům a také seniorům z nedalekého domova pro seniory. Věříme, že uděláme radost nejen naším představením, ale také nabídneme možnost využít divadlo v rámci dramatického kroužku, který by se tak mohl na naší škole otevřít. Umíme si představit také hodiny literatury oživené maňásky. O našem divadle bychom dali vědět na webových stránkách naší školy a také formou plakátů a osobního pozvání na představení. Extra třída 7. B, ZŠ M. Kudeříkové Strážnice
Ucházíme se o 17 876 Kč.

ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, Strážnice

Novinky projektu

Plán projektu

20/12/2022

Podání projektové žádosti

 

22/12/2022

Najít vhodný scénář

 

09/01/2023

Objednat loutky

 

30/01/2023

Vyrobit kulisy

 

27/03/2023

Nacvičit divadlo

 

17/04/2023

Propagace představení, komunikace s Domovem pro seniory Strážnice

 

17/04/2023

Připravit prostor pro realizaci divadla, vyrobit propagační materiály

 

04/05/2023

Představení pro rodiče a seniory z místního Domova pro seniory

 

05/05/2023

Představení pro mladší spolužáky

 

31/05/2023

Reflexe projektu, dokončení dokumentace

Hotovo!