EKOPROJEKT Ne na zem, ale do koše!

Podaný v 10. výzvě (školní rok 2021/2022)

V okolí školy chybí koše. Zlepšíme nakládání s odpady ve škole a před budovou školy. Umístíme nové koše na zahradu a před školu. Informační tabulky budou lidi nabádat k vyhození odpadu do koše a ne na zem. Ve spolupráci s naším šikovným školníkem natřeme zeď fasádní barvou kterou zkrášluje vulgární graffity. Příchod do školy bude hned radostnější. Před školu umístíme lavičku a vysadíme dva stromy.
Ucházíme se o 20 000 Kč.

ZŠ Košinova, Košinova 22, Brno

Novinky projektu

Plán projektu

06/02/2022

Povolení ředitele - souhlas s projektem

 

08/02/2022

Propagační strategie - plakát, video k projektu, facebook, instragram, web, Královopolské listy

 

09/02/2022

Představení a konzultace projektu s zřizovatelem

 

12/02/2022

Oslovení potencionálních dárců

 

13/02/2022

Reklama projektu ve třídách a na poradě zaměstnanců školy - získání dobrovolníků

 

14/02/2022

Nákup materiálu

 

18/05/2022

Realizace projektu

 

19/05/2022

Fotodokumentace

 

03/06/2022

Představení hotového projektu sponzorům

 

10/06/2022

Hodnocení projektu

Hotovo!