Zkrášlení zdi u bylinkové zahrádky

Dokončený v 10. výzvě (školní rok 2021/2022)

Školní dvůr je na naší škole místo, kde trávíme s našimi spolužáky volný čas o přestávkách a kde máme také venkovní vyučování. Chtěli bychom opravit starou a oprýskanou zeď a vymalovat ji, abychom tak zlepšili celkovou atmosféru dvora, který doplňuje naše bylinková zahrádka s posezením.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 23 600 Kč.

Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, Moravský Krumlov

Novinky projektu

04/07/2022 Výsledek našeho půlročního projektu

Na následujících fotkách si můžete prohlédnout výsledky našeho projektu, na kterém jsme společně pracovali celé druhé pololetí. Doufáme, že i Vám se bude výsledek stejně tak jako nám! (Marťa S.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

04/07/2022 Odhalení zkrášlené zdi

Den před vysvědčením byl dnem naší třídy. Na tento den jsme si společně naplánovali slavnostní odhalení opravené a zkrášlené zdi na našem školním dvoře. Na ten den bylo původně naplánováno odevzdávání učebnic, ale to jsme si dopředu s paní učitelkou domluvili, že zvládneme o den dřív. Ráno, před osmou hodinou jsme se všichni potkali na školním dvoře a připravili židličky na sednutí pro ostatní učitele. Taky jsme opatrně připevnili fólii na zeď, aby to mohlo být, alespoň symbolicky, odhaleno. Slova se nejprve ujala paní ředitelka, která nás pochválila a uznala, že to muselo dát dost práce a organizování. Poté si slovo vzala naše paní třídní učitelka, která všechny přítomné seznámila s průběhem celého projektu, co vše bylo potřeba, co jsme vše museli sami vyřídit, co jsme museli udělat mimo plán a na závěr nám poděkovala, a uznala, že jsme odvedli dobrou práci. Poté poprosila paní ředitelku, aby odhalila celou zeď, aby se všichni mohli kouknout na výsledek našeho úspěšně zvládnutého projektu. (Lucka T.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

04/07/2022 Plakát na slavnostní odhalení zdi

Zeď je hotová, krásná, namalovaná. Celý workshop jsme si užili a myslíme si, že se nám práce (s velikou pomocí a zásluhou mladého umělce, který nás odborně vedl) moc povedla. Společně jsme proto vytvořili plakát, který jsme připevnili na školní nástěnku a taky dali menší kopie do každého kabinetu i pro učitele, abychom se mohli pochlubit i jim, jakou práci jsme za poslední půl rok pro školu odvedli a co všechno se nám podařilo. Na slavnostní akci jsme taky pozvali zástupce našeho hlavního sponzora, firmy Stavební společnost OSP – Moravský Krumlov. Zároveň jsme se domluvili s paní ředitelkou, jaké židle a z jaké třídy si můžeme vypůjčit ke slavnostní akci. (Marťa S.)

obrázek k reportáži

04/07/2022 Domluva workshopu a sprejování zdi

Máme barevné spreje a máme nachystanou ochrannou fólii. My jsme připraveni, a proto jsme mohli zavolat odborníkovi na venkovní graffiti, abychom se s ním domluvili na čase workshopu. Domluvili jsme se tak, že první den budou načrtnuty obrysy odborníkem a druhý den bude probíhat workshop, a třetí a čtvrtý den stráví odborník doděláváním výzdoby a detaily. Uspořádat workshop druhý den bylo z toho důvodu, abychom se mohli zapojit do výzdoby i my, ale aby to nakonec nějak vypadalo… Během workshopu jsme měli možnost si vyzkoušet novou techniku, kterou jsme ještě nikdo z nás v životě nezažili, a to sprejování na zeď. Taky jsme se vyptávali na různé informace ohledně odborníkovy tvorby, ohledně graffiti a taky i na informace ohledně údržby maleb na naší zdi do budoucna. Celý workshop utekl rychle, všichni jsme si ho užili a moc děkujeme odborníkovi na graffiti za trpělivost, vstřícnost odpovídat na naše otázky a hlavě ochotu nám pomoci krásně vyzdobit naši zeď. (Vašek V.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

04/07/2022 Nákup sprejů

Po dokončení návrhu jsme se odborníka na graffiti zeptali, jaké barvy sprejů budou potřeba nakoupit, jaká kvalita a popřípadě jaká značka. Nechceme totiž, aby barvy smyl první déšť. Bylo nám řečeno, že by bylo nejlepší, kdybychom si koupili nějaké základní barvy, které budeme podle návrhu potřebovat nejvíce - dva druhy zelené, červená a fialová. Ostatní barvy nám poskytne dle potřeby odborník na graffiti, abychom nekupovali zbytečně barvy, které by nám pak zbyly. Pro výše zmíněné barvy jsme se po škole se dvěma spolužáky vypravili vlakem do Brna do specializované prodejny, protože ve škole jsme žádné takové barevné spreje neměli. Až jsme vše koupili, tak jsme to dovezli do školy a dokončili tak veškeré přípravy před samotným sprejováním výzdoby na zeď. (Miky V.)

obrázek k reportáži

03/07/2022 Domluva na návrhu výzdoby

Společně jsme se ve třídě zamysleli nad motivem výzdoby zdi. Každý z nás jsme přišli s různými návrhy a pak o nich diskutovali, který by byl nejlepší a nejvíce se hodil na školní dvůr. Nakonec jsme se rozhodli pro motivy přírody, květin a rostlin, protože tento motiv se bude hezky hodit k bylinkové zahrádce, která se nachází u zdi. Poté za námi dorazil odborník na venkovní graffiti a společně s ním jsme diskutovali o námi požadovaném motivu a společně s ním jsme zkoušeli na počítači ve speciálním programu vytvořit návrhy. Myslíme si, že finální návrh zeď nejen krásně ozdobí, ale i oživí školní dvůr. (Miky V.)

obrázek k reportáži

03/07/2022 Podepsání Smlouvy o dílo

Když jsme uviděli krásně opravenou zeď, na chvilku jsme se zarazili a uvědomili si, že zeď je opravdu velmi velká a bude potřeba hodně času a trpělivosti, pokud bychom ji chtěli svépomocí vyzdobit. Proto jsme zašli za paní učitelkou a společně jsme diskutovali nad tím, jestli by nebylo lepší svěřit výzdobu krásně opravené zdi do rukou odborníka. Dohodli jsme se, že zkusíme oslovit místního mladého umělce a odborníka na venkovní graffiti. Vylíčili jsme mu, co bychom od něj chtěli a on nám řekl, že se rád zastaví u nás ve škole. Další týden se s celou třídou setkal a rovnou i podepsal Smlouvu o dílo, kterou jsme si předem dohodli s vedením školy. Domluvili jsme se spolu, že nám pomůže podle naší představy sestavit návrh výzdoby stěny, uspořádá pro nás workshop ohledně graffiti a že si budeme moci i zkusit částečně sprejovat zeď podle jeho obrysů s tím, že on pak celému výtvoru dodělá detaily. (Jakub Š.)

obrázek k reportáži

08/06/2022 Zeď je krásně opravená

Hurá, sláva! Zeď je krásně opravená. Firma Stavební společnost OSP - Moravský Krumlov nás prvně kontaktovala s tím, kdy přivezou a postaví lešení. Firma pak další den odklepala zbytek staré omítky, kterou jsme nezvládli oklepat my, protože to pro nás bylo moc vysoko. V následujícím týdnu přijelo více dělníků a omítlo nám zeď. Potom zedníci taky zbořili lešení a my jsme se pustili do úklidu. Odvozili jsme do kontejneru kusy staré omítky a z trávy jsme vyhrabali zbytky zdiva. Taky jsme museli vyhodit i ochrannou fólii, která byla bohužel dále nepoužitelná, protože byla zničená a roztrhaná. Tímto jsme se dostali do pomyslné poloviny našeho projektu a ta obtížnější část je již za námi! (Mája K.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

08/06/2022 Jak jsme přiložili ruce k dílu

Nastal den D pro naši třídu! Abychom měli na oklepávání zdi více času, zašli jsme na začátku týdne za paní ředitelkou s prosbou, aby nám povolila přesun poslední páteční vyučovací hodiny z odpoledne na ráno. V pátek jsme proto všichni přišli na nultou hodinu, která nám začala už (!!!) v 7:00 hodin. Po vyučování jsme spěchali na oběd a pak hned to tepláků a pracovních triček. Nářadí si každý už předem donesl z domu a proto jsme mohli hned začít s oklepáváním omítky. A protože byl konec týdne, nikdo nikam nemusel spěchat na kroužky a my jsme tak strávili oklepáváním celé odpoledne. Domů jsme všichni přišli vyčerpaní z pro nás nezvyklé práce až navečer. Všem se nám tu noc moc dobře spalo... (Michal Š.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

08/06/2022 Příprava prostoru před opravou zdi

I když jsme se snažili sehnat lešení všude možně, bohužel se nám to nepodařilo. Proto jsme se rozhodli, že se zeptáme Stavební společnost OSP - Moravský Krumlov, zda by byli tak laskaví a půjčili nám i lešení, jelikož nám ho nikdo nechtěl půjčit. Naštěstí to pro ně nebyl žádný problém a tak jsme se pustili do příprav na dvorku. Začali jsme odklízením věcí, které na dvoře budou firmě zavazet. Odklidili jsme staré palety, rozvezli kopec hlíny, kterou jsme přidali na záhonky Bylinkové zahrádky. Poté jsme natáhli ochrannou fólii, která bude chránit zem a okolí zdi během oprav (při oklepání omítky, zednických prací), abychom předešli znehodnocení půdy u zdi. (Míša Š.)

obrázek k reportáži

08/06/2022 Máme sponzora!

Tento týden byl pro náš projekt velmi úspěšný. Oslovili jsme několik firem, které provádí zednické práce a jedna se nám nabídla, že nám s naším projektem a jeho částečnou realizací pomůže. Domluvili jsme se na tom, že my žáci firmě připravíme dvůr (odklizení věcí u zdi, přesunutí hlíny z pařeniště, položení ochranné fólie) a předpřipravíme zeď tak, že ji alespoň do naší výšky oklepeme od staré a odlupující se omítky. Také jsme se dohodli, že zbytek zdi (tam, kam nedosáhneme) dodělá firma a pak celou zeď omítne. Tímto bychom chtěli poděkovat Stavební společnosti OSP - Moravský Krumlov za ochotu, spolupráci a odbornou pomoc! Zároveň nás firma poprosila na oplátku o naši pomoc. Jelikož se majitelé firmy aktivně podílejí na pomoci cca 50 ukrajinským uprchlíkům, požádali nás o organizaci sbírky. Ve škole jsme společně vytvořili plakát a s paní učitelkou sepsali seznam věcí, které jsou nejvíce potřeba. Pak jsme plakáty vylepili všude možně po městě po školách a ostatních institucích, aby se informace dostala k co nejvíce lidem. Následující týden jsme každý den před a po vyučování vybírali dary, které přinášeli naši spoluobčané a dokonce nám dary nosili i týden po skončení sbírky. Společně jsme pak po škole všechny věci pro přehlednost roztřídili a naložili do dodávky, se kterou přijel pan majitel firmy, který věci pak předal ve vedlejší vesnici, kde jsou aktuálně ukrajinští uprchlíci ubytovaní a darované věci jsou tam tak teď nejpotřebnější. (Terka N.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

20/01/2022 Natáčení videa

Toto propagační video nám trvalo natočit zhruba jednu hodinu. Po pár zkouškách jsme se ještě téhož dne rozhodli, že to půjdeme natočit “na ostro‘‘. I když s pár účinkujícími jsme to museli natáčet vícekrát. K tomu nás napadlo, že natočíme i záběry naší krásné školy. Teď po dokončení natáčení to musíme jen sestříhat a poslat k vám! (Adam Š.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

20/01/2022 Dohoda se sousedem

Poprvé, když jsme přišli za majitelem zdi pro souhlas ke zkrášlení, tak nás majitel vřele přivítal a ukázal nám zeď i ze strany jeho pozemku. Pomohl nám určit přibližné rozměry a už jen zbývalo vypracovat smlouvu, která potvrzuje souhlas majitele k úpravě zdi. Potom, co jsme smlouvu vypracovali, vrátili jsme se zpátky za majitelem zdi. Předtím jsme však navštívili ředitelku gymnázia a taky městský úřad, aby nám dali svolení pro naše plány. Paní ředitelka podepsala smlouvu o souhlasu zkrášlení zdi a potom jsme šli za majitelem zdi i pro jeho podpis. (Diana D.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

20/01/2022 Dohoda o přijetí sponzorského daru

Dohodu o přijetí sponzorského daru budeme potřebovat v případě, že nám někdo bude ochoten pomoci s naším projektem nejen finančně, ale i třeba materiálně. Proto jsme se chtěli připravit a přichystat si tuto dohodu. Šli jsme do kanceláře, zaklepali a chvíli jsme museli čekat, než nám někdo otevře dveře. Otevřela nám pan sekretářka a pozvala nás dovnitř. Vlastními slovy jsme jí vysvětlili, co přesně vlastně potřebujeme a ona hned věděla. Z šuplíku nám dala Dohodu o přijetí sponzorského daru. Zároveň nám taky vysvětlila, co a jak je potřeba vyplnit, aby byla dohoda platná. (Bára O.)

obrázek k reportáži

15/01/2022 Schůzka s paní ředitelkou

Byli jsme ve třídě a řešili jsme Extra třídu. Společně jsme napsali smlouvu, ale potřebovali jsme potvrdit od paní ředitelky, zda můžeme projekt zrealizovat. Tudíž jsme za ní museli dojít a domluvit se. Paní učitelka vybrala pár zástupců třídy, mezi nimi jsem byla i já. Šli jsme za paní ředitelkou a chvíli nám to trvalo, než jsme našli, kde zrovna v daný moment je. Nakonec byla ve svém kabinetu. Zaklepali jsme a ona nás pustila dovnitř. My jsme se pak zeptali jsme se jestli nám dá 5 minut, abychom si mohli promluvit. Souhlasila a my jsme jí řekli ohledně projektu – co a jak je nutné a jak jsme pokročili. Paní ředitelka se nad tím zamyslela, sdělila nám svůj souhlas a byla velmi nadšená. Tuto radostnou novinu jsme ihned museli oznámit naší paní učitelce a spolužákům. (Bára V.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/01/2022 Měření zdi

Když nám dal majitel zdi svůj souhlas k opravě zdi, rozhodli jsme se zeď změřit ze strany dvoru gymnázia. Museli jsme ale nejdříve sehnat pásmo. Šli jsme proto za školníkem, kterého jsme však nemohli najít. Nakonec nás napadlo, že pásmo bude pravděpodobně mít taky paní učitelka fyziky. Šli jsme tedy k ní do kabinetu a paní učitelka nám dala hned 2 pásma. Jak jsme se vrátili, začali jsme měřit rozměry a rozlohu zdi. (Lucka J.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

14/01/2022 Domluva se sousedem

Zeď, kterou chceme zkrášlit nepatří naší škole. Z toho důvodu muselo jít pár holek, včetně mě, začátkem ledna požádat pana majitele o povolení, že zeď z naší strany můžeme upravit. Chvíli nám trvalo než jsme vůbec zjistily, který dům to je, ale nakonec jsme na to přišly. Pán, který nám otevřel byl moc milý a pustil nás dál. Ukázaly jsme mu zeď, kterou bychom chtěli změnit a vysvětlily jsme mu, co s ní přesně chceme udělat. On si nás vyslechl, zeptal se na pár otázek, které mu nebyly jasné, ale nakonec se vším souhlasil. Domluvily jsme se, že mu doneseme smlouvu na podepsání, aby byl jeho souhlas potvrzený a on měl jistotu, že neuděláme něco, o čem jsme mu neřekly. (Lucka Ř.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

03/01/2022

Oslovení majitele domu, zda souhlasí s tím, abychom opravili a zkrášlili jeho zeď, která sousedí s naším školním dvorem. Dohodli jsme se s ním a připravíme formální dohodu mezi školou a majitelem zdi.

 

04/01/2022

Vypůjčení 20ti metrového pásma na přesné změření rozměrů zdi, následný výpočet obsahu zdi, pro zjištění potřebného materiálu.

 

07/01/2022

Konzultace s naší paní ředitelkou o rozvíjení projektu a o následném zrealizování.

 

11/01/2022

Sehnat od vedení školy oficiální "Dohodu o přijetí sponzorského daru".

 

12/01/2022

Vyřízení oficiální dohody se sousedem.

 

13/01/2022

Natočení propagačního videa, které by oslovilo více sponzorů.

 

28/02/2022

Oslovování různých firem o sponzoring (ať už finanční nebo materiální).

 

17/03/2022

Domluvení o dodání pomocného opěrného materiálu pro zedníky.

 

24/03/2022

Domluvení zednických prací.

 

20/04/2022

Dokončení oprav zdi

 

28/04/2022

Oslovení odborníka na venkovní graffiti a o podepsání "Smlouvy o dílo".

 

29/04/2022

Dohodnutí se na finálním návrhu, a tedy i šablony pro výzdobu zdi.

 

04/05/2022

Nakoupení voděodolných barev pro následné vymalování zdi a domluva s paní učitelkou výtvarné výchovy o zapůjčení ostatních výtvarných potřeb

 

19/05/2022

Domluvení se na společných časech, kdy se stěna bude malovat. Pozor si musíme dát na předpověď počasí, aby nepršelo, dokud barvy pořádně nezaschnou. Úklid.

 

02/06/2022

Pozvání sponzorů, zaměstnanců školy, a hlavně ostatních žáků na slavnostní odhalení našeho projektu a výsledné práce.

 

27/06/2022

Příprava akce slavnostního odhalení projektu.

Hotovo!