Zkrášlení zdi u bylinkové zahrádky

Podpořený v 10. výzvě (školní rok 2021/2022)

Školní dvůr je na naší škole místo, kde trávíme s našimi spolužáky volný čas o přestávkách a kde máme také venkovní vyučování. Chtěli bychom opravit starou a oprýskanou zeď a vymalovat ji, abychom tak zlepšili celkovou atmosféru dvora, který doplňuje naše bylinková zahrádka s posezením.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 23 600 Kč.

Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168, Moravský Krumlov

Novinky projektu

20/01/2022 Natáčení videa

Toto propagační video nám trvalo natočit zhruba jednu hodinu. Po pár zkouškách jsme se ještě téhož dne rozhodli, že to půjdeme natočit “na ostro‘‘. I když s pár účinkujícími jsme to museli natáčet vícekrát. K tomu nás napadlo, že natočíme i záběry naší krásné školy. Teď po dokončení natáčení to musíme jen sestříhat a poslat k vám! (Adam Š.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

20/01/2022 Dohoda se sousedem

Poprvé, když jsme přišli za majitelem zdi pro souhlas ke zkrášlení, tak nás majitel vřele přivítal a ukázal nám zeď i ze strany jeho pozemku. Pomohl nám určit přibližné rozměry a už jen zbývalo vypracovat smlouvu, která potvrzuje souhlas majitele k úpravě zdi. Potom, co jsme smlouvu vypracovali, vrátili jsme se zpátky za majitelem zdi. Předtím jsme však navštívili ředitelku gymnázia a taky městský úřad, aby nám dali svolení pro naše plány. Paní ředitelka podepsala smlouvu o souhlasu zkrášlení zdi a potom jsme šli za majitelem zdi i pro jeho podpis. (Diana D.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

20/01/2022 Dohoda o přijetí sponzorského daru

Dohodu o přijetí sponzorského daru budeme potřebovat v případě, že nám někdo bude ochoten pomoci s naším projektem nejen finančně, ale i třeba materiálně. Proto jsme se chtěli připravit a přichystat si tuto dohodu. Šli jsme do kanceláře, zaklepali a chvíli jsme museli čekat, než nám někdo otevře dveře. Otevřela nám pan sekretářka a pozvala nás dovnitř. Vlastními slovy jsme jí vysvětlili, co přesně vlastně potřebujeme a ona hned věděla. Z šuplíku nám dala Dohodu o přijetí sponzorského daru. Zároveň nám taky vysvětlila, co a jak je potřeba vyplnit, aby byla dohoda platná. (Bára V.)

obrázek k reportáži

15/01/2022 Schůzka s paní ředitelkou

Byli jsme ve třídě a řešili jsme Extra třídu. Společně jsme napsali smlouvu, ale potřebovali jsme potvrdit od paní ředitelky, zda můžeme projekt zrealizovat. Tudíž jsme za ní museli dojít a domluvit se. Paní učitelka vybrala pár zástupců třídy, mezi nimi jsem byla i já. Šli jsme za paní ředitelkou a chvíli nám to trvalo, než jsme našli, kde zrovna v daný moment je. Nakonec byla ve svém kabinetu. Zaklepali jsme a ona nás pustila dovnitř. My jsme se pak zeptali jsme se jestli nám dá 5 minut, abychom si mohli promluvit. Souhlasila a my jsme jí řekli ohledně projektu – co a jak je nutné a jak jsme pokročili. Paní ředitelka se nad tím zamyslela, sdělila nám svůj souhlas a byla velmi nadšená. Tuto radostnou novinu jsme ihned museli oznámit naší paní učitelce a spolužákům. (Bára V.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/01/2022 Měření zdi

Když nám dal majitel zdi svůj souhlas k opravě zdi, rozhodli jsme se zeď změřit ze strany dvoru gymnázia. Museli jsme ale nejdříve sehnat pásmo. Šli jsme proto za školníkem, kterého jsme však nemohli najít. Nakonec nás napadlo, že pásmo bude pravděpodobně mít taky paní učitelka fyziky. Šli jsme tedy k ní do kabinetu a paní učitelka nám dala hned 2 pásma. Jak jsme se vrátili, začali jsme měřit rozměry a rozlohu zdi. (Lucka J.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

14/01/2022 Domluva se sousedem

Zeď, kterou chceme zkrášlit nepatří naší škole. Z toho důvodu muselo jít pár holek, včetně mě, začátkem ledna požádat pana majitele o povolení, že zeď z naší strany můžeme upravit. Chvíli nám trvalo než jsme vůbec zjistily, který dům to je, ale nakonec jsme na to přišly. Pán, který nám otevřel byl moc milý a pustil nás dál. Ukázaly jsme mu zeď, kterou bychom chtěli změnit a vysvětlily jsme mu, co s ní přesně chceme udělat. On si nás vyslechl, zeptal se na pár otázek, které mu nebyly jasné, ale nakonec se vším souhlasil. Domluvily jsme se, že mu doneseme smlouvu na podepsání, aby byl jeho souhlas potvrzený a on měl jistotu, že neuděláme něco, o čem jsme mu neřekly. (Lucka Ř.)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

03/01/2022

Oslovení majitele domu, zda souhlasí s tím, abychom opravili a zkrášlili jeho zeď, která sousedí s naším školním dvorem. Dohodli jsme se s ním a připravíme formální dohodu mezi školou a majitelem zdi.

 

04/01/2022

Vypůjčení 20ti metrového pásma na přesné změření rozměrů zdi, následný výpočet obsahu zdi, pro zjištění potřebného materiálu.

 

07/01/2022

Konzultace s naší paní ředitelkou o rozvíjení projektu a o následném zrealizování.

 

11/01/2022

Sehnat od vedení školy oficiální "Dohodu o přijetí sponzorského daru".

 

12/01/2022

Vyřízení oficiální dohody se sousedem.

 

13/01/2022

Natočení propagačního videa, které by oslovilo více sponzorů.

 

28/02/2022

Oslovování různých firem o sponzoring (ať už finanční nebo materiální).

 

17/03/2022

Domluvení o dodání pomocného opěrného materiálu pro zedníky.

 

24/03/2022

Domluvení zednických prací.

 

31/03/2022

Žádost paní ředitelky o podepsání "Dohody o provedení práce".

 

29/04/2022

Nakoupení voděodolných barev pro následné vymalování zdi a domluva s paní učitelkou výtvarné výchovy o zapůjčení ostatních výtvarných potřeb

 

04/05/2022

Dohodnutí se na finálním návrhu, a tedy i šablony pro výzdobu zdi.

 

19/05/2022

Domluvení se na společných časech, kdy se stěna bude malovat. Pozor si musíme dát na předpověď počasí, aby nepršelo, dokud barvy pořádně nezaschnou. Úklid.

 

02/06/2022

Pozvání sponzorů, zaměstnanců školy, a hlavně ostatních žáků na slavnostní odhalení našeho projektu a výsledné práce.

 

27/06/2022

Příprava akce slavnostního odhalení projektu.

Hotovo!