Klubovna

Podaný v 10. výzvě (školní rok 2021/2022)

Klubovka Chceme ve škole vybudovat příjemné posezení pro žáky během přestávek a volných hodin. K dispozici bude posezení, Wi-Fi, stolní hry, knížky, další aktivity - basketbalový koš s měkkými míčky, koše na tříděný odpad, nástěnka pro prezentaci výtvorů žáků nebo jejich třídních fotek, příjemné osvětlení, tematická výzdoba k aktuálně slaveným svátkům v roce.
Ucházíme se o 21 600 Kč.

Základní škola a mateřská škola Podomí, Podomí 155, Podomí

Novinky projektu

12/01/2022 Měření a plánování

Během čekání na schválení projektu nezahálíme a plánujeme, jaké vybavení bychom chtěly sehnat a jak by se do dané místnosti dalo umístit všechno, co tam chceme mít. Také jsme poprosily kluky ze třídy, aby nám celou místnost do detailu změřili. Na základě těchto měření jsme si potom nakreslily s paní učitelkou plánek místnosti a vybavení v odpovídajících rozměrech a zkoušely jsme si vybavení v místnosti rozmístit.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

10/01/2022 Jak sehnat vybavení levně?

Během vánočních prázdnin paní učitelka sehnala za zlomek ceny první sedací vaky a kvádry do naší klubovny. Vaky a kvádry koupila přes platformu Marketplace z kanceláře v Brně, která procházela rekonstrukcí. Chtěla nám tak ukázat, že nemusíme kupovat všechno úplně nové, ale že už i použitým věcem můžeme dát další šanci "na život".

obrázek k reportáži

10/01/2022 Grantová žádost

V prosinci jsme pracovaly na sestavení celé projektové žádosti, abychom mohly co nejdříve zažádat o grant, jakmile bude vypsán a otevřen pro žádosti. Paní učitelka nám domluvila projektový den, abychom se tomu mohly věnovat opravdu alespoň pět hodin v kuse. Předtím jsme se scházely různě o volných hodinách, což bylo ale dost neefentivní, protože než jsme něco vůbec stihly, už daných 45 minut volné hodiny bylo pryč. Začátkem ledna byla otevřena odevzdávárna pro projekty v Grantysu, takže jsme žádost hned vyplnily a druhý den po otevření odeslaly. Aktuálně čekáme na výsledek rozhodnutí. Mezitím jsme ještě stihly podat žádost o sponzorský dar na obci Podomí, kde také čekáme na odpověď.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

10/01/2022 Vymýšlení projektu Extra třída

Jako první nás v říjnu 2021 oslovila paní učitelka Knechtová, jestli bychom s ní nechtěly podniknout další aktivitu, protože jsme s ní už tou dobou spolupracovaly na tvorbě školního časopisu. A my si řekly: "No, proč ne?" Hned jsme totiž věděly, co chceme a to zlepšit posezení před naší učebnou. Jsme totiž jako jediná třída z druhého stupně "odsunutí" úplně v poslední učebně (učebna fyziky) v prvním patře, kde jsou jenom třídy prvního stupně. Navíc jako jediní nemáme před třídou ani žádné pěkné posezení jako ostatní třídy. V místnosti, která je před naší třídou a slouží jako vstup do naší učebny a knihovny/učebny IT, byly dřív jenom skříně plné starých učebních pomůcek. Letos v září však došlo k opravě podlahy v naší třídě a právě v této vstupní místnosti a tím pádem byla celá vyklizená. Učební pomůcky byly přemístěny jinak a místnost zůstala úplně prázdná, tak nás napadlo si zde vybudovat školní klubovnu.


Plán projektu

31/12/2021

Podání projektové žádosti

 

31/01/2022

Vyhledávání příležitostí vybavení školní klubovny s možností darování vybavení nebo SWAPu - ekonomické a ekologické řešení - co by jiný už vyhodil, my můžeme ještě využít

 

31/01/2022

Vyhledání a výběr vybavení, které chceme do klubovny objednat

 

31/01/2022

Čekání na schválení projektu

 

28/02/2022

Objednávka a nákup vybavení

 

31/03/2022

Dodání objednávek, sestavení nábytku, umístění nábytku

 

31/03/2022

Dekorativní malba stěny

 

30/04/2022

Dokončení celého projektu školní klubovny

Hotovo!