Klubovna

Dokončený v 10. výzvě (školní rok 2021/2022)

Klubovka Chceme ve škole vybudovat příjemné posezení pro žáky během přestávek a volných hodin. K dispozici bude posezení, Wi-Fi, stolní hry, knížky, další aktivity - basketbalový koš s měkkými míčky, koše na tříděný odpad, nástěnka pro prezentaci výtvorů žáků nebo jejich třídních fotek, příjemné osvětlení, tematická výzdoba k aktuálně slaveným svátkům v roce.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 21 600 Kč.

Základní škola a mateřská škola Podomí, Podomí 155, Podomí

Novinky projektu

02/05/2022 THE END

Konečně jsme se dostali do bodu, kdy se nám podařilo klubovnu dokončit se vším, co jsme v ní chtěli mít. Je pravda, že stále něco přibývá a pořád se ještě sem tam něco mění, nábytek občas stěhujeme a už jsme museli něco i opravovat, ale v tuto chvíli považujeme projekt za ukončený. Ale jistě dojde na slova naší paní učitelky Knechtové, která říká, že naše klubovna je jako živý organismus = pořád se tam něco děje.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/04/2022 Malba stěn

Náš plán s dekorativní malbou se nakonec neuskuteční, neboť se ve škole plánuje celková výmalba stěn. Proto jsme se rozhodli tuto aktivitu nakonec jako jediný bod z celého projektu nerealizovat, protože by nám bylo líto, že bude za rok přemalována.

16/03/2022 Seznámení s klubovnou

Během pondělí 14. 3. 2022 jsme provedly naší klubovnou všechny třídy základní školy. Každou třídu a jejich třídního jsme seznámily s pravidly klubovny a s možností a pravidly výpůjček knih a společenských her do jejich tříd. Všichni žáci byli z klubovny nadšení a jistě zde budou rádi trávit čas během svých volných hodin, když bude venku nepříznivé počasí.

05/03/2022 Sponzorský dar od obce Podomí

I my jsme se musely v rámci našeho projektu potýkat se všeobecným zdražováním. Mezitím, než jsme podaly grantovou žádost a než nám byla schválena, se ceny nábytku a vybavení zvedly cca o 15 %. Bohužel s tímto navýšením projekt nepočítal, takže konečná částka 20 tisíc nám navýšena být nemohla. Musely jsme proto hledat alternativní cestu, jak pokrýt případné chybějící finance. Rozhodly jsme se požádat o sponzorský dar obec Podomí a ono to vyšlo. Na schůzi obecního zastupitelstva, kterou jsme si šly ve svém volném čase poslechnout, nám bys chválen sponzorský dar na dovybavení a nákup společenských her k půjčování do tříd do výše až 10 tisíc.

22/02/2022 Stvořitelky klubovny

Moje žákyně pokaždé přidávají fotky klubovny, ale zatím zde nezveřejnily, kdo vlastně za celou aktivitou s názvem Klubovna stojí. Velmi si cením veškeré jejich snahy a zapojení i do dalších podnikavých aktivit naší školy v Podomí, a proto jsem je také navrhla na udělení Pochvaly ředitele školy, která jim byla předána zároveň s pololetním vysvědčením. Mgr. Monika Knechtová

obrázek k reportáži

10/02/2022 Změny

Přidáváme porovnání stavu místnosti v listopadu 2021 a k datu 9. 2. 2022. Ještě nás čeká spousta práce na detailech, ale už teď je vidět veliká změna.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

09/02/2022 Klubovna už se rýsuje

Za posledních čtrnáct dní jsme s klubovnou hodně pohnuly. Ještě čekáme na nějaké dodávky vybavení a dekorativní malbu máme naplánovanou až na teplejší počasí, počítáme tak přelom duben/květen. Už si ale začínáme užívat plodů své práce.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

09/02/2022 Hřebíky, kam se podíváš

Po schválení projektu jsme objednal velké množství nábytku a vybavení, které nám ještě chybělo. V pondělí k nám dorazila IKEA, takže jsme se hned pustili do sestavení knihoven. O pomoc jsme poprosily i kluky z naší třídy.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

04/02/2022 Nákupní horečka

Tento týden nám bylo potvrzeno, že náš projekt byl schválen k financování. Jak lépe to oslavit, než vyrazit na nákupy? Využily jsme pololetních prázdnin a vyrazily na nákupy dekorací a společenských her do Vyškova. Po cestě zpět jsme se ještě zastavily ve škole a rovnou nákupy vybalily, některé z her jsme si pro jistotu také hned vyzkoušely.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

28/01/2022 Začínáme se zabydlovat

Naše klubovna začíná mít díky předfinancování ze strany školy jasnější obrysy a my si ji skutečně začínáme užívat. Aktuálně ji hodně využíváme během přestávek ke společné přípravě na chystané testy.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

27/01/2022 Dej nábytku druhou šanci

Vedení naší školy úspěchu a schválení našeho projektu hodně věří (stejně jako i my), proto nám umožnilo předfinancování části vybavení. Za tyto finance jsme koupili dvě super pohodlné sedačky a polici "z druhé ruky" za zlomek nákupní ceny. Původní majitelé se nábytku chtěli zbavit, ale nám ještě bezvadně poslouží a zůstane nám ještě dost peněz na nákup dalšího nábytku, společenských her, knížek a časopisů a dekorací pro zpříjemnění prostředí. Na fotce můžete vidět, jak si naše "nové" vybavení užíváme my i naši spolužáci.

obrázek k reportáži

12/01/2022 Měření a plánování

Během čekání na schválení projektu nezahálíme a plánujeme, jaké vybavení bychom chtěly sehnat a jak by se do dané místnosti dalo umístit všechno, co tam chceme mít. Také jsme poprosily kluky ze třídy, aby nám celou místnost do detailu změřili. Na základě těchto měření jsme si potom nakreslily s paní učitelkou plánek místnosti a vybavení v odpovídajících rozměrech a zkoušely jsme si vybavení v místnosti rozmístit.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

10/01/2022 Jak sehnat vybavení levně?

Během vánočních prázdnin paní učitelka sehnala za zlomek ceny první sedací vaky a kvádry do naší klubovny. Vaky a kvádry koupila přes platformu Marketplace z kanceláře v Brně, která procházela rekonstrukcí. Chtěla nám tak ukázat, že nemusíme kupovat všechno úplně nové, ale že už i použitým věcem můžeme dát další šanci "na život".

obrázek k reportáži

10/01/2022 Grantová žádost

V prosinci jsme pracovaly na sestavení celé projektové žádosti, abychom mohly co nejdříve zažádat o grant, jakmile bude vypsán a otevřen pro žádosti. Paní učitelka nám domluvila projektový den, abychom se tomu mohly věnovat opravdu alespoň pět hodin v kuse. Předtím jsme se scházely různě o volných hodinách, což bylo ale dost neefentivní, protože než jsme něco vůbec stihly, už daných 45 minut volné hodiny bylo pryč. Začátkem ledna byla otevřena odevzdávárna pro projekty v Grantysu, takže jsme žádost hned vyplnily a druhý den po otevření odeslaly. Aktuálně čekáme na výsledek rozhodnutí. Mezitím jsme ještě stihly podat žádost o sponzorský dar na obci Podomí, kde také čekáme na odpověď.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

10/01/2022 Vymýšlení projektu Extra třída

Jako první nás v říjnu 2021 oslovila paní učitelka Knechtová, jestli bychom s ní nechtěly podniknout další aktivitu, protože jsme s ní už tou dobou spolupracovaly na tvorbě školního časopisu. A my si řekly: "No, proč ne?" Hned jsme totiž věděly, co chceme a to zlepšit posezení před naší učebnou. Jsme totiž jako jediná třída z druhého stupně "odsunutí" úplně v poslední učebně (učebna fyziky) v prvním patře, kde jsou jenom třídy prvního stupně. Navíc jako jediní nemáme před třídou ani žádné pěkné posezení jako ostatní třídy. V místnosti, která je před naší třídou a slouží jako vstup do naší učebny a knihovny/učebny IT, byly dřív jenom skříně plné starých učebních pomůcek. Letos v září však došlo k opravě podlahy v naší třídě a právě v této vstupní místnosti a tím pádem byla celá vyklizená. Učební pomůcky byly přemístěny jinak a místnost zůstala úplně prázdná, tak nás napadlo si zde vybudovat školní klubovnu.


Plán projektu

31/12/2021

Podání projektové žádosti

 

31/01/2022

Vyhledávání příležitostí vybavení školní klubovny s možností darování vybavení nebo SWAPu - ekonomické a ekologické řešení - co by jiný už vyhodil, my můžeme ještě využít

 

31/01/2022

Vyhledání a výběr vybavení, které chceme do klubovny objednat

 

31/01/2022

Čekání na schválení projektu

 

28/02/2022

Objednávka a nákup vybavení

 

31/03/2022

Dodání objednávek, sestavení nábytku, umístění nábytku

 

31/03/2022

Dekorativní malba stěny

 

30/04/2022

Dokončení celého projektu školní klubovny

Hotovo!