Škola může být zábava

Podaný v 9. výzvě (školní rok 2020/2021)

Hlavním cílem projektu je vytvořit koncept zajímavé, přínosné a zároveň zábavné výuky dějepisu pro naše mladší spolužáky. Sami jsme studenti, a tudíž víme, že většina našich spolužáků se učí jen kvůli dobrým známkám. Tímto projektem je chceme naučit pracovat skrze vlastní iniciativu a ukázat jim, že škola může být i zábava. Chtěli bychom, aby projekt pokračoval i v dalších letech, proto jsme se rozhodli vytvořit ukázkovou šablonu projektu, po které by mohli učitelé vždy sáhnout a projekt se svými žáky zrealizovat. Tato šablona bude obsahovat nabídku exkurzí na historicky zajímavá místa, práci s knihami, dokumenty/filmy a případně i rozhovor s pamětníky.
Ucházíme se o 19 616 Kč.

Základní škola Brno, Gajdošova 3, Gajdošova, 3, Brno

Novinky projektu

Plán projektu

28/05/2021

Práce na materiálech, harmonogramu projektu, tvorba rozpočtu a podání projektu v systému Grantys

 

04/06/2021

Práce na materiálech, tvorba pomůcek na projekt, itinerář exkurze

 

11/06/2021

prezentace projektu pro spolužáky, kompletace pracovních listů a harmonogramu

 

18/06/2021

Objednání a nákup filmů, nosičů, literatury a dalších materiálů

 

25/06/2021

Dokončování "projektové krabice", kontrola zda máme vše nachystané

 

10/09/2021

Zrealizování projektu s žáky 6.M naší školy

Hotovo!