Bludiště Boskovice

Podaný v 6. výzvě (školní rok 2017/2018)

Jsme skupina pěti žáků, ubytování na Domově mládeže Střední školy André Citroëna v Boskovicích, která se nachází v blízkosti hlavního tahu na Prostějov. Škola je obklopena pozemní komunikací a zástavbou, ale v blízkosti se nachází parčík. Parčík sousedí s přilehlou základní školu a budovu městského úřadu Boskovice. Proto jsme se rozhodli toto místo trochu oživit. Jednalo by se o plochu zhruba 17x8,5 metrů, ve kterém by byly zasazeny keře do vzoru bludiště. Bludiště by sloužilo jako malé hřiště pro děti. Samozřejmě počítáme, že bude sloužit i pro žáky Základní školy nejen po vyučování, ale i ve výuce přírodovědných předmětů. Hlavně by však šlo o zkrášlení okolí školy. V parku se nacházejí dva památné stromy, které našemu projektu vůbec nepřekáží, na ně v projektu taky myslíme. Jedná se o Lípu Republiky a Lípu Tisíciletí a našim cílem je propojit tyto stromy bludištěm, ve kterým by se každý jedinec měl možnost zamyslet. Motivací pro nás je zpříjemnit život obyvatelům a návštěvníkům města o netradiční herní prvek a přiblížení přírodě.
Ucházíme se o 27 008 Kč.

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a, Boskovice

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 64 %
Naše odměna je Odměnu si představujeme ve formě vstupenek na utkání Evropské Ligy v kopané.
Předpokládaná cena odměny je 5 000 Kč
Zbývá ještě vybrat 5 000 Kč
 
 

Novinky projektu

19/06/2019 Bludiště Boskovice

Vytvořili jsme unikátní mini projekt, který počítal s oživením parčíku o ekologický herní prvek, který mohl oživit život ve městě a zpestřit nabídku volnočasových aktivit. Do projektu jsme měli v plánu zapojit širokou veřejnost, bohužel se nám nepodařilo přesvědčit úředníky. I přesto jsme přesvědčeni, že tento nápad má smysl realizovat. Každá dobrá myšlenka si musí počkat na svůj čas realizace.

obrázek k reportáži

19/06/2019 Bludiště Boskovice

V rámci projektu Extratřída jsme se po poradě s našim patronem rozhodli oživit parčík, který sousedí s přilehlou Základní školou a budovou Městského úřadu Boskovice. V parčíku se nachází dva památné stropy, které máme v plánu propojit výsadbou keřů habru a vytvořit přírodní bludiště. Cílem projektu je oživení prostoru o ekologický herní prvek. Jsme přesvědčeni, že bude sloužit všem obyvatelům města i jeho návštěvníkům nejen v turistické sezoně, ale po celý rok.

19/06/2019 Bludiště Boskovice

Pro realizaci našeho mini projektu jsme navšívili stavební odbor, kde jsme požádali o mapu místa realizace, na které jsou vyznačeny rozvody plynu, elektriky, vody... Na stavebním úřadě nám vyhověli a mapu nám poskytli.

05/06/2019 Bludiště Boskovice

Než náš návrh bude představen radě města ke schválení proběhla schůzka s místostarostou města Boskovice, který má na starosti školství a životní prostředí a členy z odboru životního prostředí a majetkového odboru. Na schůzce jsme představili náš plán. Náš plán se zůčastněným líbí, ale nastali neočekávané komplikace. Ze životního prostředí přišla námitka, že v místě naší výsatby je veden optický kabel společnosti Dial Telecom a bude třeba požádat o jejich vyjádření. Místostarosta potřeboval upřesnit dobu udržitelnosti projektu, kterou jsme mu slíbili dodat. Po konzultaci s firmou Dial Telecom nám bylo zasláno stanovisko, že s výsatbou v dané lokalitě nesouhlasí. Z odboru životního prostředí přišla informace, že pokud najdeme ve městě jinou zelenou plochu, kterou bychom chtěli osadit keři můžeme přijít na konzultaci.

obrázek k reportáži

05/06/2019 Bludiště Boskovice

Na majetkovém odboru jsme se dohodli na společné schůzce s referentkou z odboru životního prostředí a místostarostou města a dohodli jsme si termín naší společné schůzky.

05/06/2019 Bludiště Boskovice

Plánovaná schůzka s místostarostou města Boskovice se z důvodu jeho vytížení zrušila.

05/06/2019 Bludiště Boskovice

Referentka z oboru životního prostředí se nám v dohodnutém termínu nemohla věnovat, jelikož probírala záležitosti na Radě města.

15/05/2019 Konzultace s firmou Šmelcovna Boskovice

Vysázení bludiště je krásná myšlenka,ale jaká je vlastní realizace? V této otázce jsme se rozhodli oslovit místní zahradnickou firmu Šmelcovna s. r. o. a poradit se s nimi o vlastní výsadbě. Pro realizaci bludiště jsme zvolili keře habru. Firma se spolupráci nebrání a po naši prezentaci přislíbili spolupráci. Domluvili jsme si termín do kdy nám pošlou rozpočet na realizaci díla. Dle domluvy rozpočet dorazil, ale jeho výše se pohybovala v cenové hodnotě 62.061Kč- 77.070Kč. Po nastudování rozpočtu jsme vyvolali další schůzku s firmou Šmelcovna , kde jsme upřesnili, že jde o žákovský projekt a část prací provedeme sami. Nastala debata, na kterých položkách bychom mohli ušetřit. Po upřesnění požadavků a konzultaci jsme se dostali do cenové relace 32.327Kč – 35.622Kč. Samozřejmě jsme informováni, že na realizaci mini projektu je k dispozici částka 18.000Kč. Naše cena je vyšší ,ale i přesto se chceme o jeho realizaci pokusit.

10/04/2019 Představení projektu vedení školy

Po výběru místa k realizaci našeho projektu jsme vytvořili konečnou podobu a tvar bludiště, které máme v plánu vysázet a s tímto návrhem jsme seznámili, prostřednictvím projektového koordinátora, vedení školy. Vedení školy náš projekt zaujal, ale přesto vidí spoustu překážek, které budeme muset překonat. Požadují po nás návštěvu odboru životního prostředí a konzultaci s firmou Šmelcovna Boskovice, s. r. o. o finální ceně projektu. Na závěr jsme předložili popis žákovského miniprojektu ke schválení.

03/04/2019 reportaž

S naším projektem jsme seznamili obor životního prostředí. Nápad se jim líbí, ale potřebují doložit více informací k výsadbě. Bližší informace dodáme při další schůzce.


Plán projektu

22/11/2018

Výběr místa, návrh projektu

 

26/11/2018

Návštěva stavebního odboru

 

05/12/2018

Návštěva odboru životního prostředí

 

11/12/2018

Představení projektu vedení školy

 

07/01/2019

Konzultace s firmou Šmelcovna Boskovice

 

20/02/2019

Představení projektu vedení města, schválení projektu

 

25/02/2019

Konzultace na odboru životního prostředí

 

06/03/2019

Konzultace na majetkovém odboru

 

11/03/2019

Schválení projektu na radě města

 

19/03/2019

Oslovování donorů,sponzorů

 

02/04/2019

Prezentace občanům města formou webu,FB,článek do novin

 

10/04/2019

Konzultace objednávek rostlin a dopravy s firmou Šmelcovna Boskovice

 

21/05/2019

Finální přípravy na realizaci projektu

 

11/06/2019

Výsatba keřů a zhotovení projektu

Hotovo!