Bludiště Boskovice

Podaný v 6. výzvě (školní rok 2017/2018)

Jsme skupina pěti žáků, ubytování na Domově mládeže Střední školy André Citroëna v Boskovicích, která se nachází v blízkosti hlavního tahu na Prostějov. Škola je obklopena pozemní komunikací a zástavbou, ale v blízkosti se nachází parčík. Parčík sousedí s přilehlou základní školu a budovu městského úřadu Boskovice. Proto jsme se rozhodli toto místo trochu oživit. Jednalo by se o plochu zhruba 17x8,5 metrů, ve kterém by byly zasazeny keře do vzoru bludiště. Bludiště by sloužilo jako malé hřiště pro děti. Samozřejmě počítáme, že bude sloužit i pro žáky Základní školy nejen po vyučování, ale i ve výuce přírodovědných předmětů. Hlavně by však šlo o zkrášlení okolí školy. V parku se nacházejí dva památné stromy, které našemu projektu vůbec nepřekáží, na ně v projektu taky myslíme. Jedná se o Lípu Republiky a Lípu Tisíciletí a našim cílem je propojit tyto stromy bludištěm, ve kterým by se každý jedinec měl možnost zamyslet. Motivací pro nás je zpříjemnit život obyvatelům a návštěvníkům města o netradiční herní prvek a přiblížení přírodě.
Ucházíme se o 27 008 Kč.

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, náměstí 9. května 2153/2a, Boskovice

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 14 %
Naše odměna je Odměnu si představujeme ve formě vstupenek na utkání Evropské Ligy v kopané.
Předpokládaná cena odměny je 5 000 Kč
Zbývá ještě vybrat 5 000 Kč
 
 

Novinky projektu

10/04/2019 Představení projektu vedení školy

Po výběru místa k realizaci našeho projektu jsme vytvořili konečnou podobu a tvar bludiště, které máme v plánu vysázet a s tímto návrhem jsme seznámili, prostřednictvím projektového koordinátora, vedení školy. Vedení školy náš projekt zaujal, ale přesto vidí spoustu překážek, které budeme muset překonat. Požadují po nás návštěvu odboru životního prostředí a konzultaci s firmou Šmelcovna Boskovice, s. r. o. o finální ceně projektu. Na závěr jsme předložili popis žákovského miniprojektu ke schválení.

03/04/2019 reportaž

S naším projektem jsme seznamili obor životního prostředí. Nápad se jim líbí, ale potřebují doložit více informací k výsadbě. Bližší informace dodáme při další schůzce.


Plán projektu

22/11/2018

Výběr místa, návrh projektu

 

26/11/2018

Návštěva stavebního odboru

 

05/12/2018

Návštěva odboru životního prostředí

 

11/12/2018

Představení projektu vedení školy

 

07/01/2019

Konzultace s firmou Šmelcovna Boskovice

 

20/02/2019

Představení projektu vedení města, schválení projektu

 

25/02/2019

Konzultace na odboru životního prostředí

 

06/03/2019

Konzultace na majetkovém odboru

 

11/03/2019

Schválení projektu na radě města

 

19/03/2019

Oslovování donorů,sponzorů

 

02/04/2019

Prezentace občanům města formou webu,FB,článek do novin

 

10/04/2019

Konzultace objednávek rostlin a dopravy s firmou Šmelcovna Boskovice

 

21/05/2019

Finální přípravy na realizaci projektu

 

11/06/2019

Výsatba keřů a zhotovení projektu

Hotovo!