Odpočinková relax zóna.

Dokončený v 6. výzvě (školní rok 2017/2018)

Miniprojekt řeší potřebu žáků klidně posedět, promluvit si, odreagovat se a zrelaxovat v parných dnech ve stinných místech na školní zahradě a okolí školy. Nápad iniciovali členové žákovského parlamentu. Ti dali možnost vyjádřit se všem a uspořádali školní hlasování. Hlasování proběhlo na škole druhého stupně. Zároveň se tento nápad zamlouval i vedení školy a ostatním pracovníkům školy, takže ohlas byl vcelku pozitivní. Pro realizaci potřebujeme dřevěné europalety. Část z nich zakoupíme, část získáme z dobrovolné sbírky. Tu uskutečníme pro širokou veřejnost, dostatečně ji zmedializujeme. Následně všechen dřevěný materiál obrousíme, nalakujeme a vruty spojíme do předem určených tvarů. Následuje nalakování a barvení. Pro větší pohodlí se ušijí polštářky, podsedáky a jiné textilie. Miniprojekt bude pro všechny žáky naší školy, pro pedagogické a nepedagogické spolupracovníky a pokud se nám podaří některý nábytek přesunout i do prostorů kolem školy, tak pro všechny spoluobčany. Do projektu se zapojí členové žákovského parlamentu, popř. ostatní žáci v hodinách pracovních činností. Pan školník jistě přiloží ruku k dílu.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 9 700 Kč.

Základní škola Komenského 2, příspěvková organizace, Komenského 2, Břeclav 4

Novinky projektu

20/06/2019 uvedení do provozu

I po delší době vše funguje. Žáci i učitelé hlásí spokojenost. Nic se nerozbilo!

20/06/2019 testování nábytku

nábytek přežil první týden. O velkých přestávkách na něm žáci poseděli, posvačili. zatím vše drží a funguje.

20/06/2019 dokončení prvních kusů nábytku

materiál jsme ořezali do požadovaných tvarů a velikosti, spojili spojovacím materiálem, opracovali, ošmirglovali, nalakovali.

20/06/2019 propagace ve škole

propagace proběhla tak, že jsme po škole vylepili plakáty, parlamenťáci vše vysvětlili žákům ve svých třídách a přidali jsme příspěvek na web školy.

20/06/2019 sehnat pracovní materiál

pracovní materiál jsme sehnali oslovením sponzorů školy, rozdělili jsme si činnosti a žáky, kteří měli na starost nákup prac. pomůcek.


Plán projektu

11/02/2019

propagace ve škole

 

11/03/2019

sehnat pracovní materiál

 

11/04/2019

dokončení prvních kusů nábytku

 

11/05/2019

testování nábytku

 

11/06/2019

uvedení do provozu

Hotovo!