Odpočinková relax zóna.

Podaný v 6. výzvě (školní rok 2017/2018)

Miniprojekt řeší potřebu žáků klidně posedět, promluvit si, odreagovat se a zrelaxovat v parných dnech ve stinných místech na školní zahradě a okolí školy. Nápad iniciovali členové žákovského parlamentu. Ti dali možnost vyjádřit se všem a uspořádali školní hlasování. Hlasování proběhlo na škole druhého stupně. Zároveň se tento nápad zamlouval i vedení školy a ostatním pracovníkům školy, takže ohlas byl vcelku pozitivní. Pro realizaci potřebujeme dřevěné europalety. Část z nich zakoupíme, část získáme z dobrovolné sbírky. Tu uskutečníme pro širokou veřejnost, dostatečně ji zmedializujeme. Následně všechen dřevěný materiál obrousíme, nalakujeme a vruty spojíme do předem určených tvarů. Následuje nalakování a barvení. Pro větší pohodlí se ušijí polštářky, podsedáky a jiné textilie. Miniprojekt bude pro všechny žáky naší školy, pro pedagogické a nepedagogické spolupracovníky a pokud se nám podaří některý nábytek přesunout i do prostorů kolem školy, tak pro všechny spoluobčany. Do projektu se zapojí členové žákovského parlamentu, popř. ostatní žáci v hodinách pracovních činností. Pan školník jistě přiloží ruku k dílu.
Ucházíme se o 9 700 Kč.

Základní škola Komenského 2, příspěvková organizace, Komenského 2, Břeclav 4

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 0 %
Naše odměna je 5 000, kč
Předpokládaná cena odměny je 10 000 Kč
Zbývá ještě vybrat 10 000 Kč
 
 

Novinky projektu

Plán projektu

11/02/2019

propagace ve škole

 

11/03/2019

sehnat pracovní materiál

 

11/04/2019

dokončení prvních kusů nábytku

 

11/05/2019

testování nábytku

 

11/06/2019

uvedení do provozu

Hotovo!