Zábavná atria

Podaný v 6. výzvě (školní rok 2017/2018)

Jsme třída 9. A a rozhodli jsme se vytvořit miniprojekt, který jsme nazvali ZÁBAVNÁ ATRIA. Našim cílem je zabavit sebe i ostatní třídy naší školy. Náš projekt se skládá celkem ze 6 různých her. V každém atriu budou 3 hry, které budou namalovány na zem. Pro mladší žáky na 1. stupni chceme vytvořit Twister, Hadi a žebříky a skákacího panáka. Pro starší žáky na 2. stupni chceme vytvořit Twister, šachovnici a nějaký další prvek, který musíme teprve namyslet a shodnout se na něm. (viz. fotky v příloze) Využívat se to bude hlavně o velkých přestávkách a pak taky po vyučování školní družinou. Může se to taky využívat na soutěže, na Den dětí, nebo jiné akce naší školy.
Ucházíme se o 11 600 Kč.

ZŠ Bosonožská, Brno, Bosonožská 9, Brno

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 20 %
Naše odměna je Chtěli bychom jako odměnu společnou účast na vybrané akci - např-laser game nebo bowling. Kdy bychom k tomu mohli mít zajištěné i nějaké občertvení.
Předpokládaná cena odměny je 2 500 Kč
Zbývá ještě vybrat 2 500 Kč
 
 

Novinky projektu

12/03/2019 Příprava propagace projektu

Na konci ledna jsme se rozhodli, že bychom měli zpropagovat náš projekt. Rozdělili jsme do menších skupin a každý měl na starosti něco jiného. Někdo vytvářel informační nástěnku, někdo propagoval projekt na sociálních sítích, jiní psali článek do Starolískoveckého zpravodaje nebo informační zprávu pro rodiče na Iškolu.


Plán projektu

31/01/2019

propagace

 

28/02/2019

finální výběr herních prvků

 

31/03/2019

výběr vhodného místa v atriích pro jednotlivé herní prvky

 

31/03/2019

nákup potřebného materiálu

 

31/05/2019

tvorba našeho nápadu

Hotovo!