Zábavná atria

Dokončený v 6. výzvě (školní rok 2017/2018)

Jsme třída 9. A a rozhodli jsme se vytvořit miniprojekt, který jsme nazvali ZÁBAVNÁ ATRIA. Našim cílem je zabavit sebe i ostatní třídy naší školy. Náš projekt se skládá celkem ze 6 různých her. V každém atriu budou 3 hry, které budou namalovány na zem. Pro mladší žáky na 1. stupni chceme vytvořit Twister, Hadi a žebříky a skákacího panáka. Pro starší žáky na 2. stupni chceme vytvořit Twister, šachovnici a nějaký další prvek, který musíme teprve namyslet a shodnout se na něm. (viz. fotky v příloze) Využívat se to bude hlavně o velkých přestávkách a pak taky po vyučování školní družinou. Může se to taky využívat na soutěže, na Den dětí, nebo jiné akce naší školy.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 11 600 Kč.

ZŠ Bosonožská, Brno, Bosonožská 9, Brno

Novinky projektu

17/06/2019 Realizace her

V pátek 24. 5. nastal den D a naše třída se pustila do konečné realizace projektu. Protože jsme věděli, že budeme muset práci ještě dokončit v pondělí, tak jsme doufali v pěkné počasí a nakonec to perfektně vyšlo. Ono v dešti by se nám to moc nedařilo. I když většina z nás neměla s malováním téměř žádnou zkušenost, práce ve skupinkách a rozdělení úkolů se nám podařilo zvládnout snad na výbornou a konečný výsledek určitě stojí za to. Svědčí o tom i to, že někteří žáci naší školy chtěli dané hry zkoušet, dříve než stihla zaschnout barva. V rámci pracovních činností jsme ještě vyrobili některé pomůcky, které jsou ke hrám potřeba – např. spinner k twisteru. Ostatní doplňky dokoupíme. A i když jsme měli stanovený termín realizace k 1. 6., tedy Dnu dětí a stihli jsme to, tak naše představení her musí počkat až téměř na konec školního roku, kdy proběhne u nás ve škole zahradní slavnost.

22/05/2019 Nákupy a příprava pomůcek na den D

Konečně jsme nakoupili a dokoupili potřebný materiál, máme barvy, štětce, válečky a snad všechny potřebné věci, co budeme potřebovat. Připravili jsme si pomůcky do jednotlivých skupin a teď už jen musíme doufat, že se nám v naplánované dny vydaří počasí.

23/04/2019 Vlastní návrhy her

V rámci hodin výtvarné výchovy jsme zkoušeli namalovat vlastní návrhy vybraných her, kterými se můžeme inspirovat při samotné realizaci.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

23/04/2019 Výběr místa na hry

Konečně máme za sebou příjímací zkoušky a můžeme se zase věnovat Extra třídě a dokončit náš projekt. Dne 1. 4. jsme vybrali místa v atriích pro jednotlivé hry.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

23/04/2019 Výběr místa na hry

Konečně máme za sebou příjímací zkoušky a můžeme se zase věnovat Extra třídě a dokončit náš projekt. Dne 1. 4. jsme vybrali místa v atriích pro jednotlivé hry.

24/03/2019 Anketa

Po schválení našeho projektu nám bylo doporučeno, že s výběrem herních prvků bychom měli oslovit pokud možno všechny žáky naší školy. Proto jsme vymysleli jednoduchou anketu, ze které nám vyšlo, o které herní prvky by žáci naší školy měli zájem. Na 1.stupni vyhrála hra na způsob Twisteru, kuželky a taková běhací mapa. Na 2.stupni opět žáci vybrali Twister, šipky a šachovnici.

12/03/2019 Příprava propagace projektu

Na konci ledna jsme se rozhodli, že bychom měli zpropagovat náš projekt. Rozdělili jsme do menších skupin a každý měl na starosti něco jiného. Někdo vytvářel informační nástěnku, někdo propagoval projekt na sociálních sítích, jiní psali článek do Starolískoveckého zpravodaje nebo informační zprávu pro rodiče na Iškolu.


Plán projektu

31/01/2019

propagace

 

28/02/2019

finální výběr herních prvků

 

31/03/2019

výběr vhodného místa v atriích pro jednotlivé herní prvky

 

31/03/2019

nákup potřebného materiálu

 

31/05/2019

tvorba našeho nápadu

Hotovo!