Stárneme spolu

Dokončený v 5. výzvě (školní rok 2016/2017)

Ahoj spolupozemšťané ze Dvora Králové nad Labem! Jsme 14-15letí žáci 2.C místního gymnázia a uskutečníme projekt Extra třída, který jsme pojmenovali „Stárneme spolu“. 6 krát prožijeme odpoledne pestrých aktivit s klienty z Domu s pečovatelskou službou, protože chceme propojit svět teenagerů se světem seniorů a zdravotně postižených. Chceme spolu s Vámi zakusit, jak stárnout s respektem – zdravě, s grácií a s radostí!
Na realizaci projektu jsme obdrželi 0 Kč.

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem

Novinky projektu

22/06/2017 5. setkání

10.5.2017 nastalo velmi dlouho připravované setkání - KONCERT - nás žáků 2.C - napříč dějinami hudby od renesance až po hudbu moderní, současnou. Připravili jsme si pro seniory více jak dvouhodinové pásmo koncertního vystoupení, povídání příběhů, rozhovorů a krásných vzájemných setkání. Na tato odpoledne jsme se všichni moc těšili. Atmosféra byla neuvěřitelně milá svou přirozeností, bezprostředním a kreativitou. Koncert byl nádherný a dojemný! Velmi vtipně ho moderoval náš spolužák Ondřej Palán. Velkou radost způsobili našim seniorům i doprovázející psí kamarádi a želva - domácí mazlíčci některých z nás. Tříletý bezprostřední a okouzlující Jáchym, který tu byl se svou velkou sestrou, rozjasňoval tváře všech přítomných. Společně se všichni podělili i o občerstvení. Paní Bohuslava Luňáková, obyvatelka DPS, sama připravila pro nás žáky tác s chlebíčky jako poděkování za. Rovněž pan Josef Podrazil, také obyvatel DPS,nám již tradičně poděkoval slovem i písní. Na závěr tohoto setkání jsme seniorům rozdali hotové výrobky z keramické dílny, kterou navštívili přímo u nás v gymnáziu při minulém, kdy mnozí činili své první pokusy při práci s keramickou hlínou. Nyní nás čeká poslední závěrečné oficiální setkání 22. června, které bude spojené s grilováním na zahradě DPS Sadová. Již nyní se však ukazuje, že tímto projektem nás studentů 2.C Gymnázia Dvůr Králové nad Labem s názvem Stárneme spolu však spolupráce s klienty DPS nekončí. Během společných setkání došlo k navázání mnohých přátelství a určitě se budeme potkávat i nadále při jiných příležitostech. Někteří spolužáci aktivně přistoupili ke spolupráci na 4. ročníku benefičního projektu Noci venku na podporu osob bez domova, který se v našem městě bude konat 23. listopadu. Těšíme se na další společné užitečné akce! 2.C GDK

22/06/2017 4. setkání

12.4.2017 se konalo 4. setkání s našimi seniory z DPS, tentokrát ale u nás v gymnáziu! Připravili jsme totiž pro ně s pomocí naší třídní učitelky Pavlíny Flídrové a paní učitelky Evy Poláškové keramickou dílnu. Moc nás potěšilo, v jak hojném počtu k nám naši klienti dorazili! Provázela nás dobrá nálada a pestrý program. Nejdříve jsme našim milým hostům ukázali školní knihovnu, potom jsme je vzali na chvíli do tělocvičny, aby se mohli účastnit jako diváci právě probíhající školní soutěže ve skoku vysokém s názvem "Velikonoční laťka". Potom už jsme zamířili do naší keramické dílny a začali vytvářet misky, vázičky, hrníčky, a dokonce i zvířátka. Bavilo nás to a byli jsme mile překvapeni, jak se "umělecké dílo" všem vydařilo. Pak jsme ještě společně poseděli u malého občerstvení v naší školní knihovně a povídali si. Zájemce jsme pak provedli naší krásnou historickou školou a rozloučili se s tím, že se brzy zase uvidíme. Příště pro naše klienty uspořádáme koncert! V naší třídě je totiž mnoho dobrých hudebníků. Těšíme se! 2.C Gymnázia Dvůr Králové nad Labem

22/06/2017 2. setkání

2. setkání našeho projektu Stárneme spolu proběhlo 18.1.2017 a neslo se ve spotovním duchu turnaje - v deskových her. Přidali jsme i aktivity procvičující paměť a skvěle se spolu bavili několik hodin. Zahráli jsme si šachy, dámu, karty..., ale největší úspěch měl stolní minifotbálek. Užili jsme si vzájemnou pohodu i legraci. Také jsme se o našich seniorech dozvěděli víc než napoprvé. Někteří nám vyprávěli o svém dětství, jiní spíš o současnosti. Každopádně se zase rádi setkáme! 2.C GDK

22/06/2017 3. setkání

3.setkání bylo velmi pestré a různorodé.Odehrálo se 5.4.2017 a mělo velikonoční tématiku. Barvili jsme se seniory vajíčka, zdobili je voskem a ubrouskovou technikou, pletli pomlázky a vyráběli origami. Také jsme si vyprávěli o velikonočních zvycích a tradicích a pokračovali na naší společné knize. Někteří spolužáci také průběžně fotili a Martin natáčel na kameru, abychom měli dostatek materiálu pro fotokalendář a videodokument, který chceme všem závěru našeho projektu promítnout. 2.C GDK

22/06/2017 1. setkání

1.setkání našeho projektu Stárneme spolu se odehrálo 15.12. Přišli jsme se s klienty z Domu s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené seznámit a představit jim náš program, který by jim měl zpestřit volný čas a přinést zábavu. Přijali nás vstřícně a s radostí. Zazpívali jsme jim vánoční písně a koledy a popovídali si s nimi o vánočních zvycích. Sdělili jsme jim, že naším cílem je mimo jiné sepsat a vydat knížku o jejich příbězích a našich společných zážitcích a vytvořit pro ně fotokalendář a nástěnné fotopuzzle. Těšíme se na další společné setkání! 2.C GDK

22/06/2017 6. závěrečné setkání

6. setkání (oficiálně závěrečné) se koná dnes 22. června od 14.30 hod. v Domě s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené v Sadové ul. 2755 ve Dvoře Králové nad Labem. Těšíme se na všechny klienty z DPS i na všechny milé hosty, především pečovatelský personál! Slavnostně pokřtíme knihu "Stárneme spolu", kterou jsme společně napsali a předáme také našim milým seniorům fotokalendáře a nástěnné fotopuzzle. Čeká nás grilování a "čaj o páté". Moc se na Vás těšíme a rozhodně Vás budeme rádi navštěvovat i po skončení tohoto projektu! 2.C Gymnázia Dvůr Králové nad Labem


Plán projektu

15/12/2016

Vánoční zpívání

 

18/01/2017

Turnaj v deskových hrách a aktivity trénující paměť

 

05/04/2017

Velikonoční dílna a práce na společné knize příběhů a společných zážitků

 

12/04/2017

Keramická dílna, práce na společné knize

 

10/05/2017

Koncert klasické hudby pro seniory - na nástroje hraje naše Extra třída. Přijdou také malí sourozenci a příbuzní z rodin naší Extra třídy. Senioři fotí a vytvoří zajímavé fotografie napříč generacemi pro společný kalendář a nástěnné puzzle

 

22/06/2017

Křest knížky Stárneme spolu, předání fotokalendářů a nástěnného fotopuzzle, grilování a "čaj o páté"

Hotovo!