Odvážný lev, co našel cestu zpět.

Podpořený v 5. výzvě (školní rok 2016/2017)

Chceme zviditelnit starý pomník lva před školou, protože má zajímavou minulost. Byl dvakrát zakopán, opět objeven a slavnostně vyzvednut. Proč? To se dozvíte, když si přečtete knihu příběhů, kterou vydáme. Zatím prozradíme, že to souvisí s pohnutými dějinami v pohraničí a hlavními hrdiny jsou odvážní žáci a zaměstnanci naší školy. Kolemjdoucí si pomníku ani nevšimnou, proto jsme se rozhodli, že vytvoříme malou informační tabuli, kterou před pomník nainstalujeme a vydáme knihu s ilustracemi. Aby pomník upoutal více pozornosti, vysázíme před něj stínomilné trvalky, které nevyžadují příliš velkou péči. Požádáme o pomoc naše rodiče a prarodiče, ti nám pomohou se sázením. A grafické designéry, kteří nám pomohou s návrhem a realizací knihy. Kniha bude přístupná v elektronické podobě na stránkách školy, aby ji mohli využít jiní žáci a učitelé ve výuce. Tištěná kniha bude pro zájemce k vyzvednutí ve škole. Na závěr našeho projektu knihu slavnostně pokřtíme.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 26 169 Kč.

Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, Palachova 400/37, Ústí nad Labem

Novinky projektu

Plán projektu

30/11/2016

setkání s odborníky nad našimi skicami (workshopy), hledáme inspiraci u zahradních architektů, designérů, pozveme si bývalého ředitele naší školy, tedy očitého svědka události znovunalezení sochy lva

 

13/12/2016

- plnění jednotlivých kroků v projektové kanceláři, konzultace našich plánů s odborníky, skici prvních vizualizací projektu -hledáme informace o pomníku ve školních kronikách, kopírujeme je a seznamujeme se s příběhem lva

 

07/02/2017

-si rozdělíme činnosti do jednotlivých předmětů (výtvarná výchova, pracovní činnosti), hledáme dobrovolníky z řad rodičů, objednáváme materiál na informační tabuli, pomůcky a materiál na sázení rostlin. Vyprávíme příběh o lvu našim starším spolužákům, kte

 

27/04/2017

- pracujeme na sázení textu v grafickém editoru, upravujeme knihu na počítači, upravujeme ilustrace. Vyměřujeme záhon pro květiny, připravujeme půdu pro osázení

 

04/05/2017

- podle počasí osázíme záhon květinami, které koupíme, dostaneme od dobrovolníků, o rostliny se v prvních týdnech intenzivně staráme

 

18/05/2017

vyrobíme informační tabuli, necháme vytisknout knihu

 

05/04/2018

- vypracování textové části knihy

 

12/04/2018

- korekce textů, kompletování a finalizace textu

 

19/04/2018

- uskutečnění besedy

 

26/04/2018

- realizace finálního workshopu k ilustracím

 

01/06/2018

- dokončení práce, vsazení informační tabule do země

 

14/06/2018

- slavnost k vydání knihy a připomenutí významu pomníku

Hotovo!