Živoucí legendy

Podpořený v 5. výzvě (školní rok 2016/2017)

V Modřanech (a nejenom v nich) víme o několika pamětnících, kteří (mnozí i aktivně) prožili druhou světovou válku, jejich vzpomínky jsou do dnes živé a výrazně emotivně zabarvené. Všichni již dosáhli vysokého seniorského věku a my bychom rádi tyto osobnosti v rámci našich možností oslovili a požádali je o autorské rozhovory. Z natočených videozáznamů vytvoříme dokument, který budeme promítat veřejnosti a který bude také výrazným oživením výuky z učebnice a doplněním strohých dat. Myslíme si, že tato naše aktivita by mohla být pro oslovené seniory zpestřením v každodennosti. Víme totiž i ze svých rodin, že mnohé babičky a dědečkové jsou rádi, když mohou nahlas zavzpomínat a sdílet své osobní prožitky s námi, generací, která toto neprožila. Chtěli bychom, aby tato úžasná a jedinečná “živá paměť národa“ nevyhasla a alespoň touto formou sloužila jako symbolický odkaz nám i našim vrstevníkům.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 29 100 Kč.

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183, Praha 4-Modřany

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 25 %
Naše odměna je Školní výlet
Předpokládaná cena odměny je 10 000 Kč
Zbývá ještě vybrat 10 000 Kč
 

Novinky projektu

12/06/2017 Jdeme na to

Když už jsme se rozhodli, že uděláme něco smysluplného: totiž rozhovory s pamětníky, narazili jsme na první logický problém: kde takové seniory, kteří budou ochotni odpovídat na naše otázky, sehnat. Kupodivu, šlo to poměrně snadno principem ,,líná huba, holé neštěstí." A vlastně všechno bylo nějakým způsobem propojené lidmi z naší školy. A hned asi během dvou týdnů jsme věděli o šesti seniorech, které jsme oslovili a všichni svoji účast v projektu přislíbili, pouze na jednoho nám dal kontakt pan místostarosta, a proto jsem ani žádný článek dávat nemuseli. Poté jsme narazili na první problém, jak vést rozhovor a sestavit smysluplné otázky pro něj. Taky nám bylo jasné, že nemůžeme za "stařenkami a stařečky" vtrhnout celá banda, proto jsme se domluvili, že utvoříme skupiny a každá si připraví otázky, které bude vždy jeden z týmu klást, druhý bude natáčet, další bude vše nahrávat na diktafon. Ale otázky sestavoval každý tým společně. Tohle byla asi nejtěžší část přípravné fáze pak už jenom seznámit se s technikou, slušně se obléci a vzhůru na to!


Plán projektu

10/01/2017

Zveřejnění článku v Novinách Prahy 12, v němž oslovíme seniory, kteří by se chtěli podělit o své zážitky z II. světové války, jímž zároveň informujeme veřejnost o naší aktivitě.

 

16/03/2017

Natáčení videozáznamů se seniory.

 

17/04/2017

Sestřih videodokumentu

 

14/06/2017

Veřejná prezentace videodokumentu.

Hotovo!