Zabav se hned

Dokončený v 5. výzvě (školní rok 2016/2017)

Zabav se hned :) Knihobudky v Radonicích budou umístěny na veřejných místech a budou k nim mít přístup všichni,kteří rádi čtou.Půjčování bude bezplatné,budou pevně stanovená pravidla a bude záležet jen na každém v Radonicích,jak dlouho nám knihobudky budou sloužit. :)
Na realizaci projektu jsme obdrželi 16 700 Kč.

Základní škola a mateřská škola Radonice, okres Chomutov, Radonice165, 431 55 Radonice

Novinky projektu

30/06/2017 Zájem o knihy

Máme další skvělé ohlasy na naše knihobudky. Paní učitelky ze školy nám vyprávěly, jak byly s dětmi v parčíku nad školkou, kam jsme umístili Knihobudku č. 3, a jak si děti půjčovaly knížky a důležitě a dlouze v nich listovaly a četly, i když to ještě neumí. Prý jim tedy do knihobudky paní učitelky přinesly obrázkové knížky, ale ty děti tolik nezajímaly jako knihy bez obrázků.

30/06/2017 Příspěvek do regionálních novin

Poslali jsme článek o našem slavnostním ukončení projektu do Chomutovského deníku. Uvidíme, zda nám příspěvek otisknou.

30/06/2017 Příspěvek do novin

O našem projektu jsme napsali do Radonických novin, které právě dnes vyšly a všichni lidé z Radonic je dostali do svých schránek.

16/06/2017 Knihobudky - vítejte v Radonicích!

Je pátek 16. června 2017. Naše obec se rozrostla o tři nové kamarádky. Od dnešního dne jsou v Radonicích tři krásné červené knihobudky. Abychom je všem představili a slavnostně otevřeli, sešli jsme se v půl druhé na náměstí u první z nich. Nanosili jsme lahve vychlazeného dětského šampusu, připravili barevné kelímky na slavnostní přípitek, uvítali všechny příchozí a nastoupili jsme si s červenou stuhou před naši knihobudku. Dostavil se k nám i zástupce z Extra třídy v Praze. Obě naše patronky představily celý náš projekt Zabav se hned, vysvětlily lidem, co vše jsme udělali a představily jmenovitě všechny členy naší Extra třídy. Pan ředitel i pan starosta nám poděkovali a popřáli nám, ať nám knihobudky slouží co nejdéle. Pak už nastalo slavnostní přestřižení pásky samotným panem starostou a slavnostní přípitek všech. Na zdraví a na dlouhý život knihobudek!

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

16/06/2017 Poslední přípravy na slavnostní křest

Na konci vyučování jsme se spolu s patronkami vydali ke všem knihobudkám s kárkou plnou knížek. Než jsme knihobudky knihami naplnili, upravili jsme hrabičkami okolí budky, odklidili vykopané kameny a knihobudky vzorně nablýskali, aby vypadaly opravdu slavnostně na dnešní odpoledne.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

16/06/2017 Naši páni mistři

Bez pomoci těchto tří chlapáků bychom projekt jen těžko dokončili! Moc jim za to děkujeme a kluci jsou na své tatínky vážně hrdí.

obrázek k reportáži

16/06/2017 Knihobudky jdou do světa

Je tady čtvrtek, den před slavnostním odhalením našich knihobudek. Ještě ve čtyři hodiny odpoledne to v Radonicích vypadalo, jako že tu žádné knihobudky nebudou. Ale v sedm večer už byly Radonice bohatší o 3 nádherné červené budky, zatím prázdné. Velikou zásluhu na tom mají naši dospělí pomocníci z řad rodinných příslušníků, především tatínků a manželů. Dovezli jsme společně knihobudky na stanoviště, seřízli nohu, ukotvili do železných patek, utáhli a vyrovnali. V přiložených fotografiích můžete vidět, jak nám to šlo.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

13/06/2017 Přípravy vrcholí

Ještě nás čeká pár drobných krůčků a budeme u cíle. Den D se blíží, v pátek 16. června slavnostně odhalujeme naše knihobudky v Radonicích. Budeme je vítat do života slavnostním přípitkem, na který jsme zakoupili 15 lahví "Rychlých špuntů", barevné kelímky a velkou červenou stuhu na "slavnostní přestřižení". Pozvánky jsou rozneseny, plakáty vyvěšeny, knihobudky čekají v dílně, až spatří světlo světa.

13/06/2017 Komu se nelení, tomu se zelení

Protože nám se nelení, vzali jsme v úterý po odpoledním vyučování zelenou barvu a zelenilo se. Hlavně jsme natírali na zeleno v betonu zabudované železné držáky na knihobudky. Trochu jsme natřeli 2 trika, 3 mikiny, nohy, ruce, pracovní rukavice....... Něco odstranilo ředidlo a něco nám zůstane jako trvalá památka na tento den - 13. červen 2017.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

13/06/2017 Betonujeme

Na svátek Medarda, 8. června, jsme si dali sraz v parčíku nad školkou. Sešlo se nás celkem 5 kluků, 2 patronky a 3 chlapi. Za kluky jsme tam byli: Mates, Luky, Mára, Míla a Petr. Za chlapy nám přišli pomoct radou, dílem i nářadím : pan Veselý, manžel jedné z patronek, pan Kochlefl, tatínek Petra a pan Raul, tatínek Lukyho, který nám zároveň poskytl vůz k přepravě materiálu a nářadí. Zapotili jsme se úplně všichni! Jedna zabetonovaná díra = 1 hodina práce. Jedni míchali beton, druzí nosili těžké kameny do betonu, někdo doléval vodu, sypal štěrk, cement........ Betonovalo se, vyměřovalo vodováhou, aby železné úchyty byly v zemi rovně a knihobudky byly dobře ukotvené. Byli jsme výborná a hlavně výkonná parta.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

13/06/2017 Kopeme díry na knihobudky

Sešli jsme se po vyučování tři: Lukáš, Mates a Marek. Sehnali jsme si na obecním úřadě krumpáče, ve škole rýče, svaly jsme měli vlastní. S sebou jsme si vzali povolení od pana starosty, že můžeme udělat 3 výkopy na třech různých místech v Radonicích. Nikdo je po nás nechtěl, ale našlo se pár radilů, kteří sice nepomohli, ale postáli nad námi a radili, jak to máme dělat. Alespoň nám práce rychleji utekla. Jámy musely být 70 cm hluboké, takže jsme si slušně mákli. Ale za odpoledne jsme celou akci zmákli

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

13/06/2017 Kosmetické úpravy

Knihobudky jsou natřené, přidělali jsme jim zpět panty a dvířka. Šikovná ruka výtvarnice, paní učitelky Ivany Hiekové, nám je ozdobným písmem nadepsala.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

17/05/2017 Místní rozhlas

Požádali jsme Obecní úřad Radonice, aby obecním rozhlasem vyhlásili pozvání pro všechny zájemce na slavnostní uvedení knihobudek do života naší obce. Přijít může opravdu každý, kdo má rád knihy. Rozhlas je vedle plakátů a poznámek další možností, jak naši akci nepromeškat.

17/05/2017 Článek do novin

V hodině slohu jsme společně napsali článek do novin, který pošleme panu starostovi Santnerovi. Jsme s ním domluveni, že nám ho otiskne do červnového čísla obecních novin. Tím se o naší akci každý dozví a bude moci přijít na slavnostní otevření.

16/05/2017 Řekněte to všem

Všechny informace o našich knihobudkách jsou na Extra třídě, dáváme je také má náš Facebook a Blog. Nezapomeneme všude uveřejnit i datum a čas uvedení knihobudek do provozu.

16/05/2017 Školní session

V pátek 2. června budeme mít poslední session v letošním školním roce. Chceme toho využít a informovat všechny spolužáky i učitele o dokončení našeho projektu.

16/05/2017 Spolupráce s Obecním úřadem Radonice

Pan starosta i obecní zastupitelé nám přislíbili pomoc při umístění knihobudky do terénu i při jejich propagaci. Dokonce jsme už vybrali 3 hezká milsta, kam knihobudky umístíme.

16/05/2017 Plakáty

S patronkami a se spolužáky jsme se dohodli na tom, jak budou plakáty vypadat, co na nich bude a kdo je vylepší po okolí. Čekáme jen na datum, kdy bude slavnostní uvedení budem do života. To závisí na termínu zabetonování. Budeme se snažit do poloviny června. Tak snad to vyjde.

15/05/2017 Natíráme

Před samotným natíráním jsme museli odstranit plastová dvířka, abychom je nezničili barvou. Poté jsme zakryli vnitřek budky i hrany, které budou bílé. S natěračskými pracemi nám odborně pomohl manžel jedné z patronek, pan Libor Staněk, který nám doporučil a také zakoupil vhodné barvy tak, aby knihobudky vydržely co nejdéle kvalitně natřené. Za jeho pomoc i rady mu moc děkujeme.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/05/2017 Přípravné práce před nátěrem

V pátek na Pankráce naše šikovné dívky vzaly hadr, kbelík s vodou, saponátem na odmaštění a vyčistily budky tak, aby se daly natřít. Před nátěrem jsme se s nimi ještě vyfotili, abychom viděli konečný rozdíl mezi polotvarem a hotovým výrobkem. Manžel jedné z patronek, pan Petr Veselý, nám pomohl technicky vyřešit ukotvení knihobudek. Vyrobil pro nás železné patky, které zabetonujeme do země a následně do nich ukotvíme knihobudky. Za jeho pomoc i rady mu moc děkujeme.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/05/2017 Naše nová „INFOSÍŤ“

Protože náš starý plán projektu na velké čtvrtce utrpěl už několik vážných úrazů, rozhodli jsme se ho předělat. Zvolili jsme k tomu obrovskou dekorativní síť, kterou máme přes celou jednu stěnu u nás ve třídě. Máme tady pěkně na očích vše, co se knihobudek týká. Je tady plán toho, co jsme již udělali a vco musíme ještě udělat, máme t podobu knihobudek, pravidla užívání, naše funkce v extratřídě a ještě spoustu dalších důležitých informací. Naši třídu navštěvují žáci z ostatních ročníků a jsou tak pravidelně o našem počínání informováni.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

28/04/2017 Knihy do knihobudek

Na školní SESSION jsme požádali žáky naší školy o spolupráci.Každý,kdo měl doma nějaké knihy,které už nečetl,nám je věnoval do našich knihobudek. Překvapilo nás, kolik dětí i dospělých věnovalo nějakou knihu na náš projekt.

28/04/2017 Knihobudky

Pan truhlář nám knihobudky dovezl na naší školu.

28/04/2017 Materiál na knihobudky

Požádali jsme pana truhláře,zda by nám knihobudky smontoval.On byl tak ochotný,že si veškerý materiál zajistil sám a tím nám ušetřil spoustu starostí.Navíc použil některý materiál,který už měl v truhlárně a daroval nám ho jako sponzorský dar.

30/01/2017 Velká prezentace našeho projektu

Jeden z milníků, který nám ještě zbýval uskutečnit, bylo sehnat povolení na stavbu knihobudek. Abychom mohli rozmístit knihobudky po Radonicích, museli jsme nadchnout a oslovit investory a zastupitele. Uspřádali jsme skvělou prezentaci, na které jsme si dali záležet. Pozvali jsme k nám do školy na úterý 24. ledna 2017 pana starostu Santnera, obecní zastupitele, pracovnici Extra třídy i pana ředitele. Náš mluvčí Lukáš Raul celou prezentaci provázel slovem. Hostům jsme promítli naše krátké motivační video, seznámili jsme je s našimi sociálními sítěmi (Terka s naším Blogem, Věrka s naším Facebookem). Lukáš s Filipem jim ukázali naše pravidla knihobudky, Terka s Filipem představili, jaké milníky jsme již splnili a co nás ještě čeká. Terka zavzpomínala, jak jsme vybírali název našeho projektu "Zabav se hned". Celé dopoledne bylo velmi příjemné, všichni zastupitelé byli velmi vstřícní, nabídli nám podporu, peněžní i materiální pomoc i cenné rady. Dívky a paní učitelky se postaraly o malé pohoštění, kluci zajistili uvítání hostů ve škole. I na fotkách je viditelná pohoda a dobrá nálada. Měli jsme velkou radost, že jsme prezentaci zvládli a byli za ni dokonce pochváleni paní Vobořilovou z Extra třídy.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

16/01/2017 Potřebujeme pomoc odborníka !

Protože chceme, aby naše knihobudky nejen sloužily zábavě,ale také zdobily obec,rozhodli jsme se požádat o pomoc pana truhláře.Protože již několikrát pro naši školu něco vyráběl pan truhlář Šodek z nedalekých Libědic,rozhodli jsme se oslovit právě jeho.Moc nás potěšilo,že byl z našeho projektu nadšený,že nás neodmítl a pomoc nám přislíbil.Předložili jsme mu náš nákres i s rozměry a nyní čekáme,jakou nám učiní cenovou nabídku.Jsme sním ve spojení přes email.Jakmile bude mít hotové nacenění,sejdeme se osobně k podrobnějšímu jednání.Těšíme se moc na spolupráci.

15/01/2017 Jak budou naše knihobudky vypadat?

Každý v naší třídě měl určitou představu, jak by měly knihobudky v Radonicích vypadat. Jakou by měly mít barvu, tvar, velikost ….. Z našich všech návrhů vznikl jeden společný. Víme, že chceme knihobudku na „nožce“, převážně červenou, vyrobenou ze dřeva. Chceme, aby měla průhledné okénko, které bude sloužit jako dvířka. A taky šikmou stříšku. Zkrátka, bude tak trochu vypadat jako ptačí budka, ale budou v ní bydlet knihy. Pak už jen zbývalo stanovit rozměry. Přišla ke slovu pravítka, metry a představivost. Vznikl konečný nákres i s rozměry, který se předloží panu truhláři.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

14/01/2017 Víc hlav-víc ví,víc rukou-víc udělá

Jedno odpoledne jsme se sešli s našimi patronkami a domluvili jsme se,kdo za co bude zodpovídat.Káťa Makuňová sepsala kalendář jednotlivých akcí, které musíme splnit .Máme ho vyvěšený ve třídě, tedy denně na očích.Terka Lalíková to vše hlídá,aby celá akce klapla.Věrka Jehličková založila k našemu projektu Facebook. https://http://www.facebook.com/groups/233979380370903/?ref=ts&fref=ts A Kuba Potůček náš vlastní blog http://zabav-se-hned.blog.cz/

13/01/2017 Kouzelná babička?

Když jsme si rozdělovali,jakou kdo bude mít funkci,vyhrál Jára Novák zodpovědnou práci hlavního fotografa.Mělo to dva hlavní důvody.Jednak to chtěl vyzkoušet,protože rád fotí,jednak měl vlastní fotoaparát.Vlastně ho neměl on,ale jeho (kouzelná) babička,která Járovi foťák ochotně zapůjčila.Tak snad i Járovy fotografie budou kouzelné.A babičce tímto moc děkujeme.

12/01/2017 Kde vyrostou naše knihobudky?

Nápadů, kde by v Radonicích mohly naše knihobudky přinášet radost, bylo hodně. Ovšem po delším uvažování jsme věděli, že máme dvě podmínky! Budky musí stát na pozemku, který patří obci a především - musí stát na místech, která budou příjemná k posezení s knihou. Máme proto 3 NEJ místa: na námětí blízko posezení pod košatou lípou, u Plenéru s lavičkami nad školkou a pod kaštany mezi velkým hřištěm a kulturním domem. Kdyby nám snad nějaké místo nevyšlo, nevadí, máme v Radonicích ještě spoustu krásných míst, kterým by naše knihobudky slušely!

12/01/2017 Komu patří pozemky?

Dobře víme, že naše knihobudky nemůžeme umístit kamkoli, nemůžeme je dát na soukromý pozemek nějakého vlastníka. Proto jsme si na internetu zjistili, zda naše vybraná místa patří obci. Naše zjištěné informace jsme si ještě ověřili u pana starosty při návštěvě obecního úřadu. Takže už nám nic nebrání.

09/12/2016 Návštěva u pana starosty

Naše paní učitelka domluvila s panem starostou termín, kdy by nás mohl přijmout na obecním úřadě. Připravili jsme se na tento den zodpovědně. Naši dva mluvčí, Lukáš a Marek, si připravili řeč, ve které pana starostu seznámili s naším projektem. Fotograf Jára si nezapomněl foťák, a tak jsme v úterý 6. 12. mohli vyrazit i s oběma patronkami za panem Jaroslavem Santnerem. Pan starosta nás velice mile přijal, pozorně nás vyslechl a zeptal se nás, jak by nám v našem projektu mohl obecní úřad pomoci. Požádali jsme ho o dvě věci. O povolení k rozmístění knihobudek na obecním pozemku a o pomoc pracovníků OÚ při samotném zabetonování knihobudek v terénu. Nejen, že nám vše schválil a povolil, ale dokonce nám i nabídl obecní materiál, ze kterého by truhlář knihobudky vyrobil. Při loučení nás pochválil, že za ním konečně přišel někdo, kdo chce zdarma a s nadšením udělat něco pro naši obec. Jeho radost byla o to větší, že to byly děti z místní školy. Do školy jsme se vraceli s dobrým pocitem a s chutí do dalších úkolů, které nás čekají.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

11/11/2016

Vymyslet kam knihobudky dáme

 

14/11/2016

Zjistit komu pozemek patří

 

21/11/2016

Domluvit se na spolupráci s kamarády a paní učitelkou

 

21/11/2016

Sehnat povolení na stavbu projektu

 

21/11/2016

Zajít na obecní úřad vyřešit potřebné věci

 

21/11/2016

Sehnat foťák na focení projektu

 

30/11/2016

Z projektovat návrh na naše knihobudky

 

02/01/2017

Sehnat a oslovit truhláře na výrobu základních věcí

 

16/03/2017

Nakoupit všechen potřebný materiál (Hřebíky,cement,písek,barvu....)

 

25/03/2017

Dovést materiál

 

30/03/2017

Sehnat knihy do naší knihobudky

 

20/04/2017

Vyrobit plakáty

 

15/05/2017

Napsat krátký článek do obecních novin

 

15/05/2017

Rozhlásit to všem lidem v okolí

 

15/05/2017

Dát o této akci vědět našim spolužákům a kantorskému sboru

 

15/05/2017

Požádat obecní úřad o vyvěšení našich plakátu do vývěsek po vesnici

 

25/05/2017

Požádat obecní úřad o zmínění naší akce v rozhlase

 

28/05/2017

Nakoupit občerstvení na slavnostní odhalení

 

30/05/2017

Slavnostní odhalení našeho velkolepého projektu

Hotovo!