Zabav se hned

Podpořený v 5. výzvě (školní rok 2016/2017)

Zabav se hned :) Knihobudky v Radonicích budou umístěny na veřejných místech a budou k nim mít přístup všichni,kteří rádi čtou.Půjčování bude bezplatné,budou pevně stanovená pravidla a bude záležet jen na každém v Radonicích,jak dlouho nám knihobudky budou sloužit. :)
Na realizaci projektu jsme obdrželi 16 700 Kč.

Základní škola a mateřská škola Radonice, okres Chomutov, Radonice165, 431 55 Radonice

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 89 %
Naše odměna je Společný výlet
Předpokládaná cena odměny je 5 000 Kč
Zbývá ještě vybrat 5 000 Kč
 

Novinky projektu

17/05/2017 Místní rozhlas

Požádali jsme Obecní úřad Radonice, aby obecním rozhlasem vyhlásili pozvání pro všechny zájemce na slavnostní uvedení knihobudek do života naší obce. Přijít může opravdu každý, kdo má rád knihy. Rozhlas je vedle plakátů a poznámek další možností, jak naši akci nepromeškat.

17/05/2017 Článek do novin

V hodině slohu jsme společně napsali článek do novin, který pošleme panu starostovi Santnerovi. Jsme s ním domluveni, že nám ho otiskne do červnového čísla obecních novin. Tím se o naší akci každý dozví a bude moci přijít na slavnostní otevření.

16/05/2017 Řekněte to všem

Všechny informace o našich knihobudkách jsou na Extra třídě, dáváme je také má náš Facebook a Blog. Nezapomeneme všude uveřejnit i datum a čas uvedení knihobudek do provozu.

16/05/2017 Školní session

V pátek 2. června budeme mít poslední session v letošním školním roce. Chceme toho využít a informovat všechny spolužáky i učitele o dokončení našeho projektu.

16/05/2017 Spolupráce s Obecním úřadem Radonice

Pan starosta i obecní zastupitelé nám přislíbili pomoc při umístění knihobudky do terénu i při jejich propagaci. Dokonce jsme už vybrali 3 hezká milsta, kam knihobudky umístíme.

16/05/2017 Plakáty

S patronkami a se spolužáky jsme se dohodli na tom, jak budou plakáty vypadat, co na nich bude a kdo je vylepší po okolí. Čekáme jen na datum, kdy bude slavnostní uvedení budem do života. To závisí na termínu zabetonování. Budeme se snažit do poloviny června. Tak snad to vyjde.

15/05/2017 Natíráme

Před samotným natíráním jsme museli odstranit plastová dvířka, abychom je nezničili barvou. Poté jsme zakryli vnitřek budky i hrany, které budou bílé. S natěračskými pracemi nám odborně pomohl manžel jedné z patronek, pan Libor Staněk, který nám doporučil a také zakoupil vhodné barvy tak, aby knihobudky vydržely co nejdéle kvalitně natřené. Za jeho pomoc i rady mu moc děkujeme.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/05/2017 Přípravné práce před nátěrem

V pátek na Pankráce naše šikovné dívky vzaly hadr, kbelík s vodou, saponátem na odmaštění a vyčistily budky tak, aby se daly natřít. Před nátěrem jsme se s nimi ještě vyfotili, abychom viděli konečný rozdíl mezi polotvarem a hotovým výrobkem. Manžel jedné z patronek, pan Petr Veselý, nám pomohl technicky vyřešit ukotvení knihobudek. Vyrobil pro nás železné patky, které zabetonujeme do země a následně do nich ukotvíme knihobudky. Za jeho pomoc i rady mu moc děkujeme.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/05/2017 Naše nová „INFOSÍŤ“

Protože náš starý plán projektu na velké čtvrtce utrpěl už několik vážných úrazů, rozhodli jsme se ho předělat. Zvolili jsme k tomu obrovskou dekorativní síť, kterou máme přes celou jednu stěnu u nás ve třídě. Máme tady pěkně na očích vše, co se knihobudek týká. Je tady plán toho, co jsme již udělali a vco musíme ještě udělat, máme t podobu knihobudek, pravidla užívání, naše funkce v extratřídě a ještě spoustu dalších důležitých informací. Naši třídu navštěvují žáci z ostatních ročníků a jsou tak pravidelně o našem počínání informováni.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

28/04/2017 Knihy do knihobudek

Na školní SESSION jsme požádali žáky naší školy o spolupráci.Každý,kdo měl doma nějaké knihy,které už nečetl,nám je věnoval do našich knihobudek. Překvapilo nás, kolik dětí i dospělých věnovalo nějakou knihu na náš projekt.

28/04/2017 Knihobudky

Pan truhlář nám knihobudky dovezl na naší školu.

28/04/2017 Materiál na knihobudky

Požádali jsme pana truhláře,zda by nám knihobudky smontoval.On byl tak ochotný,že si veškerý materiál zajistil sám a tím nám ušetřil spoustu starostí.Navíc použil některý materiál,který už měl v truhlárně a daroval nám ho jako sponzorský dar.

30/01/2017 Velká prezentace našeho projektu

Jeden z milníků, který nám ještě zbýval uskutečnit, bylo sehnat povolení na stavbu knihobudek. Abychom mohli rozmístit knihobudky po Radonicích, museli jsme nadchnout a oslovit investory a zastupitele. Uspřádali jsme skvělou prezentaci, na které jsme si dali záležet. Pozvali jsme k nám do školy na úterý 24. ledna 2017 pana starostu Santnera, obecní zastupitele, pracovnici Extra třídy i pana ředitele. Náš mluvčí Lukáš Raul celou prezentaci provázel slovem. Hostům jsme promítli naše krátké motivační video, seznámili jsme je s našimi sociálními sítěmi (Terka s naším Blogem, Věrka s naším Facebookem). Lukáš s Filipem jim ukázali naše pravidla knihobudky, Terka s Filipem představili, jaké milníky jsme již splnili a co nás ještě čeká. Terka zavzpomínala, jak jsme vybírali název našeho projektu "Zabav se hned". Celé dopoledne bylo velmi příjemné, všichni zastupitelé byli velmi vstřícní, nabídli nám podporu, peněžní i materiální pomoc i cenné rady. Dívky a paní učitelky se postaraly o malé pohoštění, kluci zajistili uvítání hostů ve škole. I na fotkách je viditelná pohoda a dobrá nálada. Měli jsme velkou radost, že jsme prezentaci zvládli a byli za ni dokonce pochváleni paní Vobořilovou z Extra třídy.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

16/01/2017 Potřebujeme pomoc odborníka !

Protože chceme, aby naše knihobudky nejen sloužily zábavě,ale také zdobily obec,rozhodli jsme se požádat o pomoc pana truhláře.Protože již několikrát pro naši školu něco vyráběl pan truhlář Šodek z nedalekých Libědic,rozhodli jsme se oslovit právě jeho.Moc nás potěšilo,že byl z našeho projektu nadšený,že nás neodmítl a pomoc nám přislíbil.Předložili jsme mu náš nákres i s rozměry a nyní čekáme,jakou nám učiní cenovou nabídku.Jsme sním ve spojení přes email.Jakmile bude mít hotové nacenění,sejdeme se osobně k podrobnějšímu jednání.Těšíme se moc na spolupráci.

15/01/2017 Jak budou naše knihobudky vypadat?

Každý v naší třídě měl určitou představu, jak by měly knihobudky v Radonicích vypadat. Jakou by měly mít barvu, tvar, velikost ….. Z našich všech návrhů vznikl jeden společný. Víme, že chceme knihobudku na „nožce“, převážně červenou, vyrobenou ze dřeva. Chceme, aby měla průhledné okénko, které bude sloužit jako dvířka. A taky šikmou stříšku. Zkrátka, bude tak trochu vypadat jako ptačí budka, ale budou v ní bydlet knihy. Pak už jen zbývalo stanovit rozměry. Přišla ke slovu pravítka, metry a představivost. Vznikl konečný nákres i s rozměry, který se předloží panu truhláři.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

14/01/2017 Víc hlav-víc ví,víc rukou-víc udělá

Jedno odpoledne jsme se sešli s našimi patronkami a domluvili jsme se,kdo za co bude zodpovídat.Káťa Makuňová sepsala kalendář jednotlivých akcí, které musíme splnit .Máme ho vyvěšený ve třídě, tedy denně na očích.Terka Lalíková to vše hlídá,aby celá akce klapla.Věrka Jehličková založila k našemu projektu Facebook. https://http://www.facebook.com/groups/233979380370903/?ref=ts&fref=ts A Kuba Potůček náš vlastní blog http://zabav-se-hned.blog.cz/

13/01/2017 Kouzelná babička?

Když jsme si rozdělovali,jakou kdo bude mít funkci,vyhrál Jára Novák zodpovědnou práci hlavního fotografa.Mělo to dva hlavní důvody.Jednak to chtěl vyzkoušet,protože rád fotí,jednak měl vlastní fotoaparát.Vlastně ho neměl on,ale jeho (kouzelná) babička,která Járovi foťák ochotně zapůjčila.Tak snad i Járovy fotografie budou kouzelné.A babičce tímto moc děkujeme.

12/01/2017 Kde vyrostou naše knihobudky?

Nápadů, kde by v Radonicích mohly naše knihobudky přinášet radost, bylo hodně. Ovšem po delším uvažování jsme věděli, že máme dvě podmínky! Budky musí stát na pozemku, který patří obci a především - musí stát na místech, která budou příjemná k posezení s knihou. Máme proto 3 NEJ místa: na námětí blízko posezení pod košatou lípou, u Plenéru s lavičkami nad školkou a pod kaštany mezi velkým hřištěm a kulturním domem. Kdyby nám snad nějaké místo nevyšlo, nevadí, máme v Radonicích ještě spoustu krásných míst, kterým by naše knihobudky slušely!

12/01/2017 Komu patří pozemky?

Dobře víme, že naše knihobudky nemůžeme umístit kamkoli, nemůžeme je dát na soukromý pozemek nějakého vlastníka. Proto jsme si na internetu zjistili, zda naše vybraná místa patří obci. Naše zjištěné informace jsme si ještě ověřili u pana starosty při návštěvě obecního úřadu. Takže už nám nic nebrání.

09/12/2016 Návštěva u pana starosty

Naše paní učitelka domluvila s panem starostou termín, kdy by nás mohl přijmout na obecním úřadě. Připravili jsme se na tento den zodpovědně. Naši dva mluvčí, Lukáš a Marek, si připravili řeč, ve které pana starostu seznámili s naším projektem. Fotograf Jára si nezapomněl foťák, a tak jsme v úterý 6. 12. mohli vyrazit i s oběma patronkami za panem Jaroslavem Santnerem. Pan starosta nás velice mile přijal, pozorně nás vyslechl a zeptal se nás, jak by nám v našem projektu mohl obecní úřad pomoci. Požádali jsme ho o dvě věci. O povolení k rozmístění knihobudek na obecním pozemku a o pomoc pracovníků OÚ při samotném zabetonování knihobudek v terénu. Nejen, že nám vše schválil a povolil, ale dokonce nám i nabídl obecní materiál, ze kterého by truhlář knihobudky vyrobil. Při loučení nás pochválil, že za ním konečně přišel někdo, kdo chce zdarma a s nadšením udělat něco pro naši obec. Jeho radost byla o to větší, že to byly děti z místní školy. Do školy jsme se vraceli s dobrým pocitem a s chutí do dalších úkolů, které nás čekají.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

11/11/2016

Vymyslet kam knihobudky dáme

 

14/11/2016

Zjistit komu pozemek patří

 

21/11/2016

Sehnat foťák na focení projektu

 

21/11/2016

Zajít na obecní úřad vyřešit potřebné věci

 

21/11/2016

Sehnat povolení na stavbu projektu

 

21/11/2016

Domluvit se na spolupráci s kamarády a paní učitelkou

 

30/11/2016

Z projektovat návrh na naše knihobudky

 

02/01/2017

Sehnat a oslovit truhláře na výrobu základních věcí

 

16/03/2017

Nakoupit všechen potřebný materiál (Hřebíky,cement,písek,barvu....)

 

25/03/2017

Dovést materiál

 

30/03/2017

Sehnat knihy do naší knihobudky

 

20/04/2017

Vyrobit plakáty

 

15/05/2017

Požádat obecní úřad o vyvěšení našich plakátu do vývěsek po vesnici

 

15/05/2017

Dát o této akci vědět našim spolužákům a kantorskému sboru

 

15/05/2017

Rozhlásit to všem lidem v okolí

 

15/05/2017

Napsat krátký článek do obecních novin

 

25/05/2017

Požádat obecní úřad o zmínění naší akce v rozhlase

 

28/05/2017

Nakoupit občerstvení na slavnostní odhalení

 

30/05/2017

Slavnostní odhalení našeho velkolepého projektu

Hotovo!