Fajnové lavičky

Dokončený v 4. výzvě (školní rok 2015/2016)

Dovolte, abychom se představili: jsme žáci 9. třídy MZŠ Dymokury. V rámci projektu Extra třída bychom chtěli po naší obci rozmístit pár nových "fajnových" laviček pro naše spoluobčany a spolužáky. Vše sami přichystáme, zařídíme a vlastnoručně lavičky vyzdobíme. V květnu 2016 uspořádáme lavičkový happening. Jeho obsahem bude slavnostní odhalení laviček( průvod), proslov o významu a sponzorech projektu, soutěže pro zúčastněné (u každé lavičky), čtené ukázky slohových prací žáků 9. třídy na téma "LAVIČKA" i výstava jejich výtvarných prací i fotodokumentace související s projektem a závěrečné občerstvení pro účastníky happeningu. Na úplný závěr rozdáme zúčastněným předem připravené dotazníky, které poté pečlivě vyhodnotíme.Děkujeme za podporu či pomoc všem, kteří nám věři!
Na realizaci projektu jsme obdrželi 24 935 Kč.

Masarykova základní škola Dymokury, Osvobození 212, Dymokury

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 145 %
Naše odměna je Jako odměnu za naši práci jsme z šesti návrhů nakonec ve třídě hlasováním vybrali paintball. V případě, že by cena přesahovala limit, doplatíme si akci z vlastní kapsy.
Předpokládaná cena odměny je 5 000 Kč
Navíc vybráno 5 400 Kč
 

Novinky projektu

29/06/2016 Lavička s logem

Fota ostatních laviček se někam zatoulala, ale tu Logovou jsme objevili!:) A na ostatní se přijeďte posadit osobně do Dymokur! Budete vítáni:)))

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

22/06/2016 ZASLOUŽENÁ ODMĚNA

Výlet na paintball - Petra Švarcová Po úspěšném dokončení projektu “Extra třída” na nás čekala odměna. Na tento výlet jsme od sponzorů získali krásných 6400 Kč. Zbývalo tedy jen doplatit dopravu a paintballové kuličky dle uvážení. Nezaháleli jsme a ještě před lavičkovým happeningem jsme si v Milovicích domluvili paintballové hřiště jen pro nás na 24.5. Musím říct, že když jsem se ráno toho dne probudila, měla jsem trochu strach a nevěděla jsem, co od toho čekat. Ale hned jak jsme se třídou nastoupili do vlaku, strach vyprchal a vystřídala ho radost. Po chvíli bloudění po Milovicích jsme dorazili na hřiště, kde nás přivítal sympatický Dave. Ten nám vysvětlil pravidla hry a všechny bezpečnostní zásady. Poté jsme od něj dostali maskáčové kombinézy, rukavice a masky na obličej. Když jsme se nasoukali do výstroje, rozdělili jsme si týmy a vzali si zbraně. Dave nám pak rozdal kuličky a případně doplnil vzduch ve zbrani. Teď už jsme byli připravení na první hru. Nejdříve jsme se jen rozkoukávali a snažili se vystřílet celý jeden tým. Další 2 hry byly také zkušební. Po třech hrách jsme se vrhli na těžší variantu - “hru o vlajky”. To bylo o dost zajímavější. Každá hra trvala 20 minut. Náš tým byl natolik zdatný, že jsme všechny souboje vyhráli. Jó! I když jsme si odnesli pěkných pár modřin, celý den nás neskutečně bavil a ani se nám nechtělo domů.. Při návratu nás zastihl déšť, který trval až do večera. To už jsme však byli doma a vyprávěli zážitky rodičům. Libor Ortbauer - dojmy z paintballu Sraz, kamarádi, cesta, vlak, přestěhování, Milovice, hledání, chůze, paintball, seznámení, výzbroj a výstroj, hřiště, hra, bolest, modřiny, sranda, pot, vlajky, prach, výhra, rozloučení, cezta z5, kebab, vlak, déšť, zábava ve vlaku, telefon, rodiče, Dymokury, konec.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

21/06/2016 Dotazník k projektu/happeningu

Karolína: Otázky z dotazníků Líbíl se vám náš happening? Vaše věková kategorie? Potěšilo vás, že pro vás 9. třída zařídila v Dymokurech další lavičky? Líbí se vám vzhled laviček? Jaká lavička se vám nejvíce líbí? Které naše vystoupení(soutěž) se vám líbilo nejvíce? Odkud jste se dozvěděli o happeningu? Máte jiný nápad na design laviček? Jaký? Názvy laviček: Logová Natřeno Handy Živly Pusinková

21/06/2016 Poslední rozhodnutí

Karolína: Protože nám zbyly nějaké penízky a protože na našich lavičkách sedávají naši spolužáci:))), dokoupili jsme koš na odpadky, aby bylo fajnové i okolí fajnové lavičky před školou:))

21/06/2016 Dotazník k projektu/happeningu

Jakub a Honza: Z grafů a dotazníku je patrné, co jsme v dotaznících sledovali :) Vymýšlení otázek nám dalo trochu zabrat, protože jsme kluci a máme přeci jen trochu odlišné zájmy :) Ale nakonec se nám to snad přece povedlo!

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

23/05/2016 Program u laviček

Kristýna: Já s Péťou jsme měly na starost ruční lavičku. Vymyslely jsme si, že u lavičky budeme hrát hry. Připravily jsme si tedy tři hry, a to: Cukr, káva, limonáda; Kuba řekl, a nakonec Čáp ztratil čepičku. Po každé hře jsme děti odměnily bonbónem. Potěšilo nás, že do jedné z her se zapojili i dospělí.

23/05/2016 Lavičkový happening

Petra: Jak už zde bylo psáno, tato akce se konala 21. 5. od 11:00 dopoledne. Po všech přípravách, kdy byly lavičky nachystány, jsme se přesunuli k první sponzorské lavičce, kde se měl happening zahájit. Zprvu jsme byli trochu nervózní z toho, kolik přijde lidí, ale postupně se sešel pěkný hlouček účastníků této akce. Nejdříve jsme pronesli krátký proslov o celém projektu a seznámili hosty s programem happeningu. Pár slov k našemu projektu přidala i paní starostka Kubálková. Poté, co si všichni první lavičku prohlédli, jsme pokračovali k další lavičce, kde holky sehrály scénku, jak probíhal náš rozhovor se sponzory. U další lavičky měly prostor hlavně děti, byla totiž zaměřená na hry. Protože byly děti šikovné, odnesly si i malou sladkost. Následovala lavička "živly", u které Fanda přednesl svou úvahu o lavičkách - měla velký úspěch. No a konečně u páté lavičky čekalo občerstvení a dotazníky. Ale ještě předtím se o slovo podělily paní Tahová z nadace EDUin a paní ředitelka. Pak už jsme hostům nabídli nečo k snědku a k pití. Mezitím jsme rozdávali evaluační dotazníky, které co nejdříve vyhodnotíme. Myslím, že se nám zakončení našeho projektu povedlo stejně tak, jako samotné lavičky.

23/05/2016 Rozdávání dotazníků

Během lavičkového happeningu jsme rozdali skoro všechny dotazníky a to i přes to, že to bylo dobrovolné. A účastníci dotazníky svědomitě vyplnili.

23/05/2016 Tvorba dotazníku

Já a Radek Kret jsme spolu dali dohromady 10 otázek a následně jsme je umístili do krátkého jednostránkového dotazníku.

23/05/2016 Lavičkový happening

Slavnostní odhalení laviček jsme naplánovali na 21.5. Shodou okolností se v tento den konaly i oslavy 90. výročí školy. Týden před akcí jsme v okolních obcích vyvěsili plakáty se všemi informacemi. Vybrali jsme pro lavičky místa v obci - u zastávky, u chodníku směrem ke škole, u školy, před školou a u chodníku směrem k nádraží. U té poslední nachystáme občerstvení. Dne 21. 5. časně ráno silní kluci rozmístili a rozvezli lavičky na tato místa. Poté jsme lavičky přikryli igelitovou folií a těšili jsme se, až to celé vypukne.

23/05/2016 Den D - rozvážíme lavičky, smažíme, pečeme...

M.J.Nováková Jednou snad může přispět na nástěnku i patron, ne?:) Takźe: 21.5.2016 jsme od 8:00 hodin kmitali jako o život - kluci-siláci rozváželi lavičky na místa, jež jsme minulý týden pevně vybrali ( paní starostka nám dala tipy a my je zapracovali do kvetoucí přírody:)) Dívky chystaly občerstvení a nutno dodat, že byly velmi šikovné - zvládly vśechno vaření a pečení za 1,5 hodiny i s úklidem! Hoši přichystali občerstvovací koutek u poslední lavičky a akce happening mohla začít. Vypadá to jednoduše, že? Ale nikdo nespočítá schody, kroky, metry, kilogramy/metráky, jež jsme museli zdolat...A mozkové závity při vymýšlení proslovů, vystoupení a her dostaly taky pěkně zabrat! Ale to už bude obsahem další reportáže z průběhu happeningu:) P.S. Omlouvám se za otočená fota, ale můj iphone - nebo IT schopnosti - nechtějí spolupracovat:(((

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

17/05/2016 Místa pro lavičky

Jednoho pondělí jsme byly za paní starostkou vybrat vhodná místa pro lavičky. Paní starostka byla moc milá a diskutovala s námi o různých výhodách a nevýhodách míst po obci Dymokury. Nakonec jsme vybraly pět míst, která se nám zdála nejvhonější pro umístění laviček. Den před slavnostním happeningem je spolu s pracovníkem obce rozmístíme a překryjeme folií.

17/05/2016 Poslední sponzorský dar

Kristýna: Ve čtvrtek 21. dubna odpoledne jsem se vydala za posledním sponzorem, panem Donátem, majitelem firmy Kámen Donát. Šla jsem tam s jeho neteří, která chodí do osmé třídy:) Pan Donát nás pozval do své kanceláře. Tam jsem mu vysvětlila, o čem vlastně projekt Extra třída je. Když jsem mu řekla, že do Dymokur umístíme pomalované lavičky, byl příjemně překvapen. Dohodli jsme se, že jeho logo bude také namalováno na jedné z našich laviček. Poté, co jsem si logo vyfotila, věnoval nám pan Donát 1000 KČ na naši odměnu - paintball. Poděkovaly jsem mu a spěchaly zpátky do školy vyvést v barvách logo jeho firmy na sponzorskou lavičku:)

obrázek k reportáži

15/05/2016 Lakování laviček

Standa: Fajnové lavičky už jsou týden nalakované a čekají na usazení na stanovištích ve vsi. Lakování laviček dostal na starost "odborník" Dominik Peřina. Ke každé lavičce přišly odborníkovi na pomoc šikovné ručičky - Petra, Kristýna a Zuzana. Na všechny lavičky byly potřeba dva nátěry. Jedna plechovka polomatu ale bohatě stačila:)

12/05/2016 Plakáty k happeningu

Zuzka vyrobila hezkou pozvánku na happening, který se bude konat 21. 5. 2016 od 11:00 u "fajnových laviček". Šárka s Leou a Kájou okopírovaly plakáty a zalaminovaly je. Předem určení žáci je rozmístí ve spádových obcích.

21/04/2016 Návštěva sponzora v Činěvsi

Karolína: V pondělí 7.11.2016 jsme se s Péťou vydaly na další jednání se sponzorem. Tentokrát jsem zamířili do firmy Peugeot Road cars v Činěvsi. Pan Bittman mladší byl moc milý a vyslechl si, v čem vlastně náš projekt spočívá. Pak se na chvíli zamyslel a řekl, že máme přijít příští týden v pondělí, že si to musí promyslet. Byly jsme nervózní, ale dopadlo to dobře!! Dostali jsme 500 korun! Radostně jsme vyrazily domů. Jupí, máme zase o trochu víc peněz na naši odměnu  !

21/04/2016 Lavičky v průběhu tvorby

Jak pokračujeme s lavičkami:)

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

20/04/2016 Sponzoři

Šárka: 14.dubna jsme s Karolínou vyrazily do zahradnictví pana Bittmana, abychom se pokusily získat dalšího sponzora na naši odměnu v projektu Extra třída:) Se zástupkyní paní vedoucí jsme se domluvily na další schůzce v pondělí 18. 4. Také jsme se zastavily ve firmě Bejšovec, se kterou jsme si také dohodly schůzku na pondělí. Potěšili nás v obou firmách! Od zahradnictví Bittman jsme dostaly 500,- Kč a od Bejšovcových 200,-Kč. Díky všem sponzorům jsme se výrazně přiblížili k vytouženému paintballu! Velmi jim za finanční příspěvky děkujeme a doufáme, že se alespoň někteří z nich zúčastní 21.5. našeho happeningu:D

07/04/2016 Video před Savasem

František: Šli jsme s Kristýnou kolem rožďalovického Savasu a napadlo nás, že všem sdělíme, jak jsme na tom s lavičkami.

07/04/2016 Uskladnění

Radoslav: Dne 4. 4. všichni chlapci z naší deváté třídy započali s montáží  laviček. Práce ‐ až na malé  úpravy a dokoupení šroubů ‐ proběhla výborně. Dle mého názoru to naši  třídu sblížilo.  Všichni si navzájem pomáhali a řešili problémy, které tato montáž obnášela.

07/04/2016 Nákup barev

Libor: Konečně jsme se po mnoha dohadech o druzích barev společně s Lukášem a Vojtou vydali na nákup. Naším cílem se stala specializovaná prodejna barev v Poděbradech. Měli jsme od spolužáků za úkol nakoupit černou, bílou, modrou, světle modrou, zelenou, žlutou a červenou barvu a také nějaké štětce; paní prodavačka nám ještě doporučila fixy na dřevo. Po příjezdu do školy jsme barvy uskladnili do školní posilovny k lavičkám, aby bylo všechno pohromadě a nic se neztratilo. O smontování laviček určitě napíše někdo jiný:) Ted už stačí jen fajnové lavičky pomalovat, rozmístit a uspořádat slavnostní odhalení v podobě happeningu, aby každý viděl, jakou stopu po sobě zanechali letošní deváťáci!

05/04/2016 Už máme lavičky!

Dne 23. 3. k nám konečně doputovaly lavičky ze SAVASU v Rožďalovicích. Dovezl nám je jeden z pracovníků pana Lazara, za což jim moc děkujeme. Kluci siláci nanosili prkna i betonové nohy do školní posilovny, kde jsme lavičky uskladnili. O pár dnů později jsme vyslali Lukáše, Libora a Vojtu do Poděbrad, kde nakoupili všechny potřebné barvy a štětce. Po dnešním dni 5. 4. už máme díky klukům smontované lavičky. Už se těšíme na samotné malování.

24/02/2016 1.plakáty pro veřejnost

Zuzka:Konečně jsme rozmístili námi na PC vyrobené plakáty o projektu po vsích, ze kterých pocházíme. Vedení školy nám je pomohlo zafóliovat, aby vydržely nápor:) Teď musíme vymyslit návrh na velký plakát na prodejnu TESCO a dát ho tisknout do nějaké tiskárny:)

obrázek k reportáži

24/02/2016 První jednání se sponzory

Karolína: V pondělí 22.2. 2016 jsme se odhodlali - Libor a já - vyrazit na 1. jednání se sponzorem. Domluvili jsme si ranní dopravu do firmy a po "akci" jsme urazili 2 km pěšky zpět do školy. Radostně! Přinesli jsme spolužákům krásný příspěvek od majitele podniku Deblice-Lesy s.r.o., pana ing. Vondráčka! Byl velmi vstřícný, ale položil nám pár důležitých dotazů. Odpovídali jsme podle pravdy, ale nebyli jsme si vůbec jisti, jak to skončí. Jednání však dopadlo k naší naprosté spokojenosti! Dostali jsme 2000,- Kč!!! Učinili jsme 1.krok k naplnění naší odměny! Teď už je řada na ostatních:)

20/02/2016 Schůzka v SAVASU o objednání laviček

Petra: Tuto středu jsme chtěli zajet do SAVASU v Rožďalovicích a definitivně objednat lavičky. Bohužel paní, se kterou jsme byli domluvení, se nám omluvila, protože měla celý týden dovolenou. Požádala nás proto, abychom dorazili tedy nadcházející středu. Tak snad to už vyjde a laviček se dočkáme! :)

19/02/2016 Domluvení laviček v Savasu

Fanda: Ráno v 8 hodin jsme se s Kristýnou sešli před Savasem, tedy firmou, která nám měla dodat lavičky. Na recepci nikdo nebyl a ani ve zbylém areálu jsme nikoho neviděli, tak jim Kristýna zavolala. Řekli jí, ať jdeme do kanceláře. Vyšli jsme tedy po schodech nahoru. Paní zrovna telefonovala, a tak jsme museli chvíli počkat. Potom jsme jí vysvětlili, co potřebujeme, domluvili jsme se na typu laviček a na ceně- 2489 Kč/kus. O tom, jestli budou nohy z čistého betonu, nebo s kamínky, se budeme ještě muset pobavit s ostatními. Také jsme se dohodli na tom, že dřevo bude natřené pouze bezbarvým lakem.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

04/02/2016 Jednání s paní starostkou

Kristýna: S obcí jsme jednali předběžně už v listopadu, paní starostka nám slíbila pomoc i podporu. Až lavičky objednáme, vydáme se na OÚ znovu – domluvit konkrétní rozmístění.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

03/02/2016 Jak jsme na tom s lavičkami... a s logy:)

Ceny už jsme zkoumali při vytváření harmonogramu a teď jsme se do toho vrhli znovu - už s konkrétním záměrem. Osovili jsme blízkou firmou v Rožďalovicích a vstoupili jsme s nimi do jednání. Zatím musíme ještě kontaktovat nějakého lakýrníka kvůli vhodnému podkladu, tj. jestli mají být dřevěné části laviček něčím napuštěny. Ale dostali jsme už loga!

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

20/11/2015

domluvíme s vedením obce podrobnosti průběhu projektu

 

26/11/2015

prozkoumáme ceny laviček na internetu

 

15/01/2016

po dohodě se zastupitelstvem obce vybereme a objednáme lavičky i barvy

 

12/02/2016

připravíme propagaci projektu (video, plakáty, obecní rozhlas, okresní noviny, facebook) a oslovíme sponzory

 

04/03/2016

uskladníme lavičky ve škole a pomalujeme je

 

31/03/2016

přípravíme s dobrovolníky místa pro lavičky po vsi

 

20/04/2016

vytvoříme evaluační dotazník pro účastníky happeningu i náhodně vybrané občany

 

29/04/2016

vymyslíme a přichystáme slavnostní odhalení "fajnových" laviček" + rozmístíme je na vybraná místa

 

01/05/2016

uspořádáme lavičkový happening

 

01/05/2016

rozdáme dotazníky a vyplněné během 14-ti dní vyhodnotíme

 

25/06/2016

užijem si odměnu, na kterou také sami přispějeme

Hotovo!