Podhorky pro kluky a pro holky

Dokončený v 4. výzvě (školní rok 2015/2016)

Vloni jsme uspořádali Benefiční akci na podporu hřiště Podhorky. Letos jsme se rozhodli v projektu pokračovat a chceme uspořádat dvě akce přímo na hřišti - Velikonoce a Den dětí. Do projektu zapojíme celou školu. Natočíme propagační video, navrhneme a vytiskneme plakáty, vytvoříme vlastní nástěnku. Využijeme sociální sítě Facebook a Instagram.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 10 751 Kč.

Základní škola T.G. Masaryka Mnichovice Praha-východ, Bezručova 346, Mnichovice 251 64

Novinky projektu

13/06/2016 Den dětí

V sobotu 4. června jsme na hřišti na Podhorkách od 10:00 do 14:00 pořádali v rámci projektu Extra třída Dětský den. Děti (někdy i s pomocí rodičů a prarodičů) si s námi zasoutěžily v jednoduchých disciplínách, jako např. běh v holínkách, skok v pytli, slalom s míčem atd. Po absolvování všech soutěží si v našem stánku vybraly odměnu, mohly se projet v malém terénním autíčku a došlo i na malé občerstvení. Počasí nám tentokrát přálo, zpočátku se sice obloha trochu zatáhla, ale nakonec nespadla ani kapka, naopak kolem poledne vysvitlo i sluníčko. Vybrali jsme 8.186,-Kč, což je úžasná částka – VŠEM MOC DĚKUJEME. Tuto sumu přidáme k již vybraným penězům na obnovu hřiště na Podhorkách. Moc jsme si to užili a doufáme, že se akce líbila i ostatním návštěvníkům.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

13/06/2016 Den dětí - Poslední úpravy

Poslední pondělí před akcí jsme napsali e-mail rodičům a požádali jsme je o občerstvení. Doufáme že den proběhne bez jakéhokoli problému,protože podle našeho nejlepšího svědomí a vědomí.

13/06/2016 Den dětí - propagační materiály

Dneska jsme se chystali na náš Den dětí. Tiskli jsme kartičky, laminovali jsme kartičky s názvy stanovišť a dodělávali poslední nedokonalosti. Připravili jsme potřeby na jednotlivá stanoviště, zavolali jsme na městský úřad ohledně termínu konání, vytiskli a zalaminovali jsme plakáty a roznesli je po okolí. Také jsme vyrobili menší letáčky pro děti z 1. stupně a vytiskli je na barevné papíry.

04/04/2016 Rozdělení stanovišť

Všichni žáci mají svoje stanoviště už vybraná. Např:střelba, závod s holínkou, lovení jablek z lavoru, třínohý běh,... Schůzku s hasiči jsme ještě neměli, teprve jim budeme volat, abychom se dohodli.

04/04/2016 Velikonoce

V úterý 22. března se v Mnichovicích v informačním centru a hlavně na hřišti na Podhorkách konala akce Velikonoční odpoledne. Malí i velcí si mohli uplést pomlázku a upéct buřt na Podhorkách.V informačním centru na náměstí si děti mohly obarvit vajíčko a vyplnit zábavný kvíz o Velikonocích za malou odměnu. Na začátku akce nám počasí přálo ale pak začalo pršet.To ale neodradilo návštěvníky kteří dál přicházeli na Podhorky a do infocentra. Vybrali jsme........Kč, což je skvělé na to, že pršelo a byla zima. Tyhle peníze budou použity na obnovu hřiště na Podhorkách aby si děti měly kde hrát. Proto bychom chtěli poděkovat všem, co na Podhorky přispěli. Podle nás akce splnila svůj úkol a jsme s tímto výkonem spokojeni a doufáme ,že se akce líbila i ostatním lidem.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

07/03/2016 Velikonoce - finální rozdělení

Paní učitelkou jsme byli rozděleni do skupin s různými úkoly. První skupina měla za úkol, aby našli vhodné místo pro pověšení plakátů. Přemýšleli jsme, kam by plakáty byly možno vyvěsit i v okolních městech a vesnicích. Druhá skupina žáků měla za úkol vymyslet kvíz pro děti, který bude vyvěšen v Infocentru na náměstí. Třetí skupina začala sepisovat text na informační letáky pro rodiče, které dostanou po dětech ve škole. Tyto letáky budou barevné a obsahovat základní informace o akci. Čtvrtá skupina měla za úkol sepsat seznam potřebných věcí na připravení akce. Dále také zjistit cenu všeho potřebného a napsat ji na papír. Pátá skupina jsme byli my a měli jsme za úkol napsat reportáž, kterou právě čtete.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

08/02/2016 Velikonoce

Rozdělili jsme se do skupin, abychom postupovali rychleji. 1. skupina pracovala na plakátech. 2. skupina vyhledávala informace o historii Velikonoc. 3. skupina zjišťovala jak se vyrábí pomlázky a píšťalky. Paní učitelka s Bárou informovaly město Mnichovice o našem projektu a sladili jednotlivé kroky

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

08/02/2016 Velikonoce

Rozdělili jsme se do skupin a každá skupina napsala věci, které potřebuje na svém stanovišti.

18/01/2016 Schůzka se zástupci města

Vzhledem k probíhajícímu projektu Erasmus+ (výměnný pobyt žáků ze sedmi evropských zemí) jsme se domluvili na schůzce s paní starostkou na 15.2.2016.

25/11/2015 Stanoviště akce o Velikonocích

Popis stanovišť: 1) pletení pomlázek: děti se za pomoci asi 10 dobrovolníků naučí uplést pomlázky z vrbového proutí 2) barvení vajíček: na tomto stanovišti ukáže 10 dobrovolníků dětem, jek si obarvit své vlastní vajíčko 3) povídání o Velikonocích: zde se každý může od 3 našich spolužáků dozvědět něco o historii tohoto svátku 4)opékání buřtů: zákazníci si tu za příspěvek koupí od našich žáků buřt a opečou si ho na ohníčku; je jisté že buřt jim bude chutnat dvojnásob, když přispěli na hřiště.

18/11/2015 Popis projektu Hřiště Podhorky pro kluky a pro holky

V rámci projektu Extra třída jsme minulý školní rok uspořádali Kramaření Extra. V letošním roce jsme se rozhodli v projektu pokračovat a připravujeme další dvě akce. 1. Velikonoce: naučíme děti něco o tradicích, budeme plést pomlázky, malovat vajíčka a opékat buřty 2. Dětský den: budeme si hrát s bublinami a uděláme stanoviště s hrami


Plán projektu

09/11/2015

Velikonoce - Rozdělení jednotlivých stanovišť.

 

07/12/2015

Velikonoce - Schůzka se zástupci města, domluvení detailů.

 

11/01/2016

Velikonoce - Kontrola rozdaných úkolů.

 

08/02/2016

Velikonoce - Doladění posledních detailů.

 

07/03/2016

Velikonoce - Finální zkouška, rozdání a vylepení informačních letáků.

 

22/03/2016

Velikonoční odpoledne

 

04/04/2016

Den dětí - Rozdělení stanovišť a schůzka s hasiči.

 

02/05/2016

Den dětí - Příprava propagačních materiálů, kontrola stanovišť.

 

30/05/2016

Den dětí - Poslední úpravy.

 

04/06/2016

Den dětí

Hotovo!