Děti,sport&přátelství

Dokončený v 3. výzvě (školní rok 2014/2015)

ZŠ Stříbrnická leží uprostřed sídliště. Není tu žádný centrální park. Chceme uspořádat setkání dětí, rodičů při příležitosti „sportovně zábavného odpoledne“. Naším záměrem je, aby se při sportu a hrách mohli všichni obyvatelé z okolí setkávat, poznávat a seznámit se navzájem mezi sebou i s dětmi z blízkého dětského a azylového domu. Společně si užijeme smíšený štafetový běh rodičů a dětí, turnaj ve stolním tenise, přehazované, vybíjené a minikopané. Pro menší připravíme překážkový běh, skákání v pytlích, hod na cíl, přetahovanou a spoustu dalších veselých disciplín. Zábavné vodní hrátky zaujmou malé i velké. Při sportu potkáš nové kamarády a rozhýbeš své rodiče. Byli bychom rádi, kdyby se takováto setkání opakovala každým rokem. Tento velký den bude pro nás závěrečnou akcí našeho Roku dobra 8.B, kdy každý měsíc konáme dobrý skutek.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 29 923 Kč.

ZŠ Ústí nad Labem Stříbrnická 3031/4,p.o., Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem

Novinky projektu

24/05/2015 13.5.2015 Konečné vyúčtování

13.5.2015 Proběhlo konečné vyúčtování celé akce

19/05/2015 6.5.2015 Uskutečnění akce

Dne 6.5.2015 jsme úspěšně uskutečnili akci Děti, sport a přátelství.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

11/05/2015 5.5.2015 Finální příprava sportovního dne.

Dne 5.5.2015 jsme doladili poslední detaily projektu

28/04/2015 30.4.2015 Propagace, nákup odměn a přípravy

30.4.2015 Jsme šli nakupovat odměny a zbytek třídy maloval kulisy.

obrázek k reportáži

28/04/2015 27.3.2015 Začátek výroby letáků

27.3.2015 Začali jsme vytvářet plakátky a webové stránky.

28/04/2015 24.4.2015 Započetí návrhů a samotné výroby kulis k atrakcím na sportovní den.

24.4.2015 Jsme začali zpracovali jsme nakoupený materiál a vyrobili kulisy

28/04/2015 28.2.2014

28.2.2014 Nákup potřebného materiálu.

28/04/2015 24.11.2014 Nahrání videoklipu na stránky extratřídy.

24.11.2014 Jsme vložili promo video na stránky extratřídy.

28/04/2015 24.11.2014 Příprava videoklipu

24.11.2014 jsme připravili videoklip.

28/04/2015 Plnění jednotlivých kroků projektu s využitím IT

22.11.2014 Jsme pomocí IT splnili jednotlivé kroky.

28/04/2015 21.11.2014 Projektový den. Přípravy projektu.

21.11.2014 Jsme začali s plánováním akce a projektu

28/04/2015 20.11.2014 Zjištění zájmu v DD u vedení. Anketa pro děti z DD. Anketa v okolí školy.

20.11.2014 Jsme zašli do DD a u vedení jsme požádali o účast na akci.

28/04/2015 19.11.2014 Žádost o schválení vedením školy.

19.11.2014 jsme žádali vedení školy o povolení projektu Extratřída


Plán projektu

19/11/2014

Žádost o schválení vedením školy.

 

20/11/2014

Zjištění zájmu v DD u vedení. Anketa pro děti z DD. Anketa v okolí školy.

 

21/11/2014

Projektový den. Přípravy projektu.

 

22/11/2014

Plnění jednotlivých kroků projektu s využitím IT.

 

23/11/2014

Příprava videoklipu.

 

24/11/2014

Vložení videoklipu a kontrola projektové dokumentace a zveřejnění.

 

30/01/2015

Nákup potřebného materiálu

 

02/02/2015

Započetí návrhů a samotné výroby kulis k atrakcím na sportovní den.

 

27/03/2015

Vytváření propagačních materiálů - plakát, letáčky, články do časopisů

 

16/04/2015

Propagace, nákup odměn a přípravy.

 

05/05/2015

Finální příprava sportovního dne.

 

06/05/2015

Uskutečnění akce

 

13/05/2015

Závěrečné ohodnocení projektu, vyúčtování.

Hotovo!