Žijí tady s námi

Podpořený v 3. výzvě (školní rok 2014/2015)

Všimli jste si v parku, kolik lidí je zde s mazlíčky? Páníčkové s nimi mluví jako s lidmi.Na lavičkách posedávají osaměli lidé, smutně sledují okolí. Jak je možné, že tolik lásky věnujeme svým mazlíčkům, a na lidi zapomínáme? Náš projekt se věnuje starším lidem. Přesvědčíme je, že patří mezi nás. K propagaci využijeme webové stránky školy, nástěnky před školou, místní rozhlas, pozvánky na akce, místní zpravodaje, regionální rozhlasové vysílání.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 13 615 Kč.

ZŠ Liptál, okres Vsetín, Liptál 465, Liptál

Novinky projektu

24/04/2015 31.3 DRUHÉ VYSTOUPENÍ - Domov pro seniory, Karolinka

Druhé vystoupení v domově pro seniory bylo pro nás skutečným zážitkem. Přivítala nás nově opravená budova, moderně zařízená, vše čisté, voňavé. Nová jídelna zvala k posezení, klubovna plná výrobků seniorů, naše dobrá nálada neměla konce. Začali jsme zdobit stoly, připravovat vše k vystoupení. V té době se začali dědečkové a babičky scházet. Většinu z nich přivážely pečovatelky na vozíčkách. Naše nálada se změnila. Nadšení a elán vystřídala obezřetnost, naše hlasy utichly a všichni jsme si začali uvědomovat, co všechno znamená stáří. Lidé nechodící, neslyšící, třesoucí se, .. V očích však měli ohníčky a zájem. Zvědavě nás pozorovali a čekali, co se bude dít. Věděli jsme, že je nesmíme zklamat. A tak jsme do jednotlivých čísel vložili vše, co v nás bylo. Nejvíce zaujaly - jak jinak - valašské tance a písně. Následovalo občerstvení a posezení, někteří z nich vyráběli sami, jiným jsme vyráběli my. Stařenky byly vděčné, svěřovaly se nám se svými trápeními, pozvaly nás na návštěvu do pokoje. Držely nás za ruce, připomínali jsme jim jejich mládí nebo jejich vnoučata ? Mnozí jsme se loučili se slzami v očích a slibem, že zase přijedeme.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/04/2015 30.3 PRVNÍ VYSTOUPENÍ V LIPTÁLE

JIŽ VŠE VYPUKLO - PREMIÉRA V LIPTÁLE

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/04/2015 30.3 PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ

VŠE JE HOTOVO - Hosté se mohou scházet

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/04/2015 30.3 Poslední zkouška

Docvičení posledních detailů.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/04/2015 29.3 Příprava klubovny na první vystoupení

V budově Obecního úřadu v Liptále jsme uspořádali první vystoupení. Přemýšleli jsme, jak rozmístit stoly a židle tak, aby všichni viděli na naše vystoupení. Museli jsme nanosit nakoupené zásoby, napečené beránky, nádobí, slavnostně prostřít stoly. Ale výsledek stál za to.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/04/2015 17.3 Pečení beránků

Pečení beránků bylo pro mnohé z nás zážitkem. Vše pro nás bylo překvapením. Vymazat formy, vyšlehat těsto, nalít dostatečné množství těsta do formy, vyklápění beránků - vše bylo pro nás nové. Beránci v troubě začali nabývat, mnohdy přetékali z forem. Nedostatečně vymazané formy se vymstily v podobě beránků bez hlav nebo uší.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/04/2015 15.3 Sázení osení

Sázíme osení. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že naše úzkostlivá péče a přílišné zalévání škodí. Téměř celá jedna sada osení zplesnivěla. S druhou už jsme byli chytřejší, ale hustota osení nebyla správná a osení vyrostlo příliš rychle. Až třetí sadba byla v pořádku.

obrázek k reportáži

24/04/2015 10.3 Učíme se tvořit zapichovátka

Z mnoha návrhů jsme se rozhodli pro ty, které se nám líbily a zároveň jsme je ještě nikdy netvořili. Nedošlo nám, že někteří starší lidé nevidí, neudrží jehlu, a proto jsme některým lidem vyráběli zapichovátka sami. Měli jsme tak příležitost s nimi promluvit.

obrázek k reportáži

24/04/2015 13.2 Zhotovení pozvánek

Simča s Míšou se ujaly grafiky pozvánek.

obrázek k reportáži

24/04/2015 5.2 Příprava zábavného odpoledne

Dlouho jsme se nemohli rozhodnout, jak bude vypadat naše kulturní vystoupení. Nejvíc práce nám zabral společný tanec.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

24/04/2015 Před odesláním žádosti

Před odesláním žádosti jsme měli dost práce s rozhodnutím, jakému tématu se budeme věnovat.Nepomohly plány obcí, seznamy, co by se mohlo udělat, takže nakonec nám pomohla paní učitelka s tabulkou věkového složení obyvatelstva obcí. Uvědomili jsme se, že senioři jsou skupinou obyvatel, které není věnována žádná péče ani pozornost.A tak jsem se rozhodli pro téma "Žijí tady s námi" a měli jsme na mysli starší lidi, kteří žijí v rodinách, ale také ty, kteří žijí sami, příbuzné mají daleko, nebo žádné.Těmto lidem byl věnován náš projekt.


Plán projektu

17/11/2014

Oslovím předsedu organizace seniorů v obci a ředitele penzionu v sousední obci.Spolupráci máme předem slíbenou. Pro osamělé penzisty máme připraveny letáčky a budeme jim je rozdávat v parku, v samoobsluze, rozneseme do poštovních schránek.

 

17/11/2014

Oslovení penzistů z obce a z domova pro seniory s nabídkou zábavného odpoledne.

 

25/11/2014

Odeslat žádost.

 

02/02/2015

Zasejeme osení, aby na každém stole při besedě s penzisty byla velikonoční výzdoba /čerstvé osení, které společně s penzisty dozdobíme zapichovátky.

 

05/02/2015

Začneme s přípravou zábavného odpoledne, budeme se tomu věnovat každý týden jednu hodinu.

 

13/02/2015

Zhotovíme pozvánky,které pošleme do Domova seniorů a část z nich rozneseme osamělým lidem v obci nebo dáme k možnosti převzetí v obchodě.

 

27/02/2015

Stanovíme osoby odpovědné za nákup potravin a potřebného materiálu. Zjstíme, kolik seniorů se hodlá našich aktivit zúčastnit. Do Domova seniorů stačí zatelefonovat, ostatní je třeba obejít nebo vyhlásit možnost vložit přihlášku, která je součástí pozvánky

 

16/03/2015

Dokončíme kulturní program /písně a tance/, připravíme pomůcky pro výrobu zapichováte a pletení tatarů.

 

17/03/2015

Napečeme první sadu beránků.

 

18/03/2015

První vystoupení v domově seniorů. Kromě našich zpěvů a tanců budeme společně s nimi vyrábět zapichovátka do připraveného zeleného osení, poprosíme je, aby nás naučili plét pomlázky.Uvaříme kávu nebo čaj a při tom si s nimi budeme povídat.

 

23/03/2015

Upečeme druhou sadu beránků.

 

24/03/2015

Realizujeme druhé odpoledne. Vše probíhá stejně, zaznamenáme vzpomínky seniorů.

 

17/04/2015

Upravíme vypravování seniorů a připravíme k tisku sborník vzpomínek.

 

23/04/2015

Vydání sborníku a jeho distribuce. Po jednom výtisku obdrží kažá třída naší školy, 5 výtisků penzion, ostatní dle zájmu. Zveřejně bude také na webu školy a obce.

 

30/04/2015

Společné vyhodnocení projektu se třídou a zjištění, zda v podobném druhu činnosti bychom mohli pokračovat.

Hotovo!