Novoměstské osobnosti dvou světových válek

Dokončený v 3. výzvě (školní rok 2014/2015)

V našem projektu chceme u příležitosti výročí 1. a 2. světové války vyzdvihnout osobnosti, které tato období zažily. Z regionu Novoměstska pochází spousta významných legionářů a partyzánů. Rádi bychom natočili 12 video portrétů a v každém z nich jednu z osobností představili. Ve výsledku bychom tak vytvořili cca 45ti minutový film, který promítneme studentům ze ZŠ, SŠ a novoměstské veřejnosti. Zároveň chceme vytvořit 12 panelů/plakátů s dvojjazyčnými texty (v češtině a angličtině). Tyto plakáty bychom vystavily v parku na Vratislavově náměstí. Výstava by se následně stala putovní. V rámci výstavy bychom pro menší děti vymysleli doprovodný program. Jednou z dalších věcí by byl i happening v podobě tzv. „flash mobu“, což by bylo překvapení i pro vás. Tak se přijeďte podívat!!
Na realizaci projektu jsme obdrželi 30 000 Kč.

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě

Novinky projektu

04/05/2015 Hotovo!!!

Výstava je připravena, flashmob také, zítra jdeme na věc.

obrázek k reportáži

04/05/2015 Flashmob

Když jsme se rozhodovali, jakým způsobem pozveme další lidi na vernisáž, domluvili jsme se, že zkusíme udělat flashmob - sestavíme českou vlajku přímo z nás samotných za zvuku bubnů a k tomu by někdo zazpíval. Před námi byl ale jeden problém – na tuto akci nás bylo příliš málo. Ostatní třídy se tedy po malé domluvě rozhodli s námi spolupracovat. Na první zkoušce jsme se rozřadili do barev – modrá, červená a bílá, ale stále jsme se obávali, že nemáme dostatek účastníků. Po první zkoušce jsme museli razantně zakročit, a tak následovalo dlouhé domlouvání detailů. Na druhou zkoušku se někteří už oblékli do jim přiřazených barev a vlajka se pomalu začala stávat vlajkou a ne směsicí zmatených studentů jako na první zkoušce. Den před „dnem D“ se konala generální zkouška. Teď už je před námi jen to, abychom bez problémů vystoupili na náměstí. Ufff :)

04/05/2015 Pracovní listy

Prozatím budeme mít výstavu umístěnou v muzeu a následně na gymnáziu. Již na podzim z ní chceme udělat výstavu putovní a nabídnout ji základním školám v našem okolí. Výstava se tak stane součástí našeho dlouhodobého projektu „Vlčí máky“. Proto již nyní pracujeme na pracovních listech, na kterých si pak naši kamarádi potrápí hlavičky. Takže se těšte :)

04/05/2015 Připravujeme texty

Již delší dobu jednotlivé skupiny získávaly informace o veteránech, odbojářích a dalších osobnostech, které jim byly přiděleny. Pro mnohé z nás to znamenalo několikrát navštívit muzeum, archiv, pamětníky a vyhledat další zdroje informací. Shromažďovali jsme písemné prameny a fotografie, ze kterých jsme dále čerpali a tvořili svoje texty, které se měly objevit na posteru. Náš pan učitel nás při práci mnohokrát potrápil, když trval na tom, abychom byli dostatečně tvůrčí a dali si s texty záležet. Nakonec se vše zdařilo a texty putovaly ke grafikovi, který nám udělal několik návrhů. Jakmile se návrh třídě líbil, postery jsme nechali vytisknout a opatrně vložit do zakoupených rámů. Konečně máme tedy tuto část hotovou!!!

11/04/2015 Stříháme

Asi nikdo z nás netušil, jak náročné bude natočená videa sestříhat a zkompletovat, neboť si se střihem rozumí jen pár jedinců ze třídy. Dalším problémem byl rozdílný názor na editační programy, a tak jsme si ani nemohli porovnat své práce, neboť každý měl jiný formát souborů. Nakonec jsme si se vším poradili, a i přestože na videích stále pracujeme, snad se vše zadaří.

11/04/2015 Vyrážíme do terénu

Po získání kontaktů na rodinné příslušníky na nás čekalo sbírání a shromažďování informací o našich novoměstských osobnostech. Nastalo období obcházení archivů a muzeí. V této fázi jsme také navštívili Státní archiv ve Žďáře nad Sázavou, kde jsme získali mnohé cenné informace. Tím nejzajímavějším se ale určitě staly schůzky s pamětníky. Většinou přátelští příbuzní nám předávali vzpomínky na své dědečky či tatíky a nostalgicky zavzpomínali i na své dětství. Připomínali si dávné časy, kdy nebyla žádná technika, kdy kameru mělo sotva pár lidí v okolí, a kdy jediná komunikace byla možná pomocí dopisů. My jsme za kamerou poslušně přitakávali a v duchu si mysleli, jak jednoduchý život máme. Fotky z návštěvy v archivu a ukázky z natáčení si můžete sami prohlédnout.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

12/01/2015 Hledáme pamětníky

V dalším kroku nás čekala asi ta nejzajímavější část projektu – vyhledávání pamětníků a kontaktování rodinných příslušníků. Velkou pomocí nám byly zaměstnankyně muzea, které nás odkázaly na další místa. Zafungovala také naše výzva v místním časopise Novoměstko, na jejímž základě se nám ozvali lidé, kteří se s námi podělil o zajímavé příběhy a byli ochotni nám zapůjčit fotografie a další předměty z rodinných archivů. Na chvíli jsme se tedy stali tak trochu detektivy. Pomalu jsme také začali pracovat na scénářích k videím.

obrázek k reportáži

10/01/2015 Začínáme!

S drobným zpožděním jsme se pustili do práce. Suplovanou hodinu jsme věnovali tomu, že jsme se rozdělili do osmi skupinek po třech. Každý ze tří členů má svůj úkol: jeden je zodpovědný za text, který se objeví na plakátu o osobnosti z Novoměstska. Druhý student má na starosti práci s kamerou a technikou. Zodpovědností posledního člena týmu je jazyková korektura, případně správnost překladu. Po stanovení časového plánu jsme se pustili do toho nejdůležitějšího. Rozdělili jsme si osobnosti, o jejichž životech se pokusíme zjistit něco víc. Mezi zvolenými osobnostmi se tak objevila jména Eduarda Sošky, Jana Štursy a dalších. Takže vzhůru do práce.


Plán projektu

05/01/2015

Video portréty osobností (badatelská činnost) / rozdělení jednotlivých osobností.

 

12/01/2015

Oslovení pamětníků / rodinných příslušníků + příprava scénáře pro natáčení

 

26/01/2015

Pořizování videomateriálů + badatelská činnost (archiv, knihovna, muzeum, atd.)

 

23/02/2015

Editace videa / případně AJ titulky

 

02/03/2015

Vytváření posterů / panelů pro výstavu (pravděpodobně v ČJ/AJ verzi)

 

16/03/2015

Tvorba pracovních listů

 

06/04/2015

Příprava doprovodných aktivit (flash mob, výtvarná dílna, atd.)

 

01/05/2015

Vernisáž výstavy / promítání filmu / flash mob / doprovodný program

Hotovo!