Dokud nezapomeneme, nezemřeli

Dokončený v 3. výzvě (školní rok 2014/2015)

Projekt „Dokud nezapomeneme, nezemřeli“ vznikl na základě našeho základního povědomí o historii Hartmanic. Několikrát jsme slyšeli o pohnutí historii silné populace židů, kteří tu žili před námi. V obci zůstala krásná synagoga a několik dalších památek. Nic podrobnějšího ale nevíme. Napadlo nás, že tohle je ta pravá příležitost dozvědět se víc. Nejen pro nás, ale i pro naše spolužáky a veřejnost, kterým bychom chtěli naše památky zprostředkovat. Navrhli jsme cyklus čtyř programů - Beseda v synagoze, komentovaná procházka, zvyky a tradice, divadlo a zpěv - vždy pro školu a veřejnost.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 27 104 Kč.

ZŠ Hartmanice, Hartmanice 95, Hartmanice

Novinky projektu

30/06/2015 Divadlo a autorské čtení

Před nedávnem se konala naše 3. akce. Jelikož nacvičit židovské divadlo za tak krátkou dobu bylo moc obtížné, využili jsme našeho dramatického kroužku, který měl již delší dobou nacvičenou pohádku Princezna ze mlejna. Tentokrát jsme pozvali na divadlo celou naši školu, a jelikož tam byli i mladší žáci, nečetli jsme jim drastické texty, které vypravovaly o těžkém životě židovských občanů. Zahráli jsme tedy jen pohádku. Pohádka se líbila a děti byly spokojené. Odpoledne jsme nejdříve již v kostýmech přečetli čtyři autorské texty o již zmíněném těžkém životě židovských občanů. Například jsme četli text Romeo, Julie a tma, Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, Kukačka a Můžou tě i zabít. Přestože řady naší malé tělocvičny nebyly zcela zaplněny, s účastní jsme byli velmi spokojeni.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

30/06/2015 Beseda o židovství

Nedávno se konala akce Beseda o židovství. Její náplní bylo přiblížit žákům 2. stupně a veřejnosti, jak to tady dříve bylo a jak židé žili. Akci jsme prováděli v Hartmanické synagoze a pozvali jsme si pana Diviše, jež se specializuje na život bývalých občanů. Téměř hodinová beseda byla zakončena krátkým filmem jedné z žen, která přežila pochod smrti. Připravili jsme také malé občerstvení, které si účastníci oblíbili. Akce se zdařila a my jsme byli spokojeni.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

20/05/2015 Beseda o židovství

Minulý týden ve středu se konala akce Židovské chutě. Uvařili jsme čtyři recepty: Izraelské kuře na sladko, Židovský chlebíček, Bramborový šoulet a Krupnik. K tomu jsme připravili hru na způsob Člověče, nezlob se!, ve které si přítomní zopakovali informace, které načerpali z prezentace. Akce měla úspěch, jídlo se snědlo téměř beze zbytků.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

04/02/2015

Akce č. 1- „Židovské chutě“ upoutávka(plakáty, vývěska, noviny, facebook,šk. stránky)- rezervovat kulturní sál- vybrat recepty- najít kuchařa(pomoc dospělého)- uvařit- připravit sál(židle, stoly, výzdoba)- zajistit odborníka, který pohovoří o svátcích.

 

04/03/2015

Akce č. 2- Divadlo a zpěv- vymyslet hru + písně- sepsat scénář- propagace(noviny, plakáty, facebook)- nacvičit scénku + zpěvy- vytvořit kulisy + kostýmy- připravit sál- sehrát scénku.

 

01/04/2015

Akce č. 3- Komentovaná procházka- propagace (plakáty, www.zshartmanice.cz, www.facebook.com)- projít trasu + drobné úpravy - natisknout mapy účastníkům - zajistit odborníka (p. mgr Václav Diviš) - vybrat vhodná místa (synagoga, židovský hřbitov...

 

06/05/2015

Akce č. 4 - Povídáme si o židovské otázce - zajistit volný prostor v synagoze, zajisti odborný doprovod, techniku, sál, drobné občerstvení, propagace

Hotovo!