Historii je třeba znát aneb památky zaniklé obce Mladá

Dokončený v 3. výzvě (školní rok 2014/2015)

Historii je třeba znát, aneb památky zaniklé obce Mladá Jsme žáky Základní školy T. G. Masaryka Milovice a rádi bychom pokračovali v tom, co už započali naši starší spolužáci, tedy v objevování a připomínání historie našeho města Milovice. Jsme co do průměrného věku obyvatel jedním z nejmladších měst ČR. Bydlíme ve městě, kde až do roku 1991 byli přítomni sovětští vojáci. Dnes se do prázdných domů stěhují mladí lidé pocházející z různých míst České republiky a mnohdy nemají o historii našeho města ani ponětí. Celkově nám všem chybí vztah k našemu mladému městu. To právě chceme našim projektem změnit, přijmout naše spolužáky, jejich rodiče a vůbec obyvatelé města, aby jim osud Milovic nebyl lhostejný. Dnes Milovice tvoří čtyři kdysi samostatné vesnice, jednou z nich je i část Mladá. Kdysi v této vesnici stál kostel, tvrz. Na počátku 20. století, ještě v době Rakouska – Uherska si ale tuto obec vybrali pro zřízení vojenského cvičiště. Kostel, tvrz, celá vesnice byla srovnána se zemí. Vnitřní zařízení kostela bylo převezeno do sousední vesnice Milovice. Obec Mladá tak po celé 20. století sloužila vojenským účelům, vystřídaly se zde armády Rakouska- Uherska, Československé republiky, Wehrmachtu, Sovětské armády. Dnes je většina Mladé hezky opravena, obydlena. Kdo z nás ale ví, kde se nacházelo centrum této vesnice, kde stál kostel na Mladé, či tvrz? V našem projektu se chceme na toto zaměřit, zjistit díky archívům všechny dostupné informace. Nechat zhotovit modely významných budov obce Mladá. Ze zjištěných informací sestavit informační letáčky a na místě, kde budovy stávaly, nechat instalovat velké informační tabule.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 30 000 Kč.

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice

Novinky projektu

23/06/2015 Výprava do Mladé, slavnostní ukončení v atriu radnice města Milovice

Dne 18. června jsme to zvládli na výbornou. Dopoledne jsme na místa bývalé vesnice Mladá přivedli asi 300 našich spolužáků, odpoledne na slavnostní přestavení projektu, odhalení modelů asi 100 občanů našeho města.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

22/05/2015 Model kostela

Pracujeme na modelu kostela sv. Kateřiny v Mladé

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

17/05/2015 Den v dílnách

Za velké pomoci našeho pana školníka Ladislava Boháčka pracujeme na tvorbě modely kostela a školy. Modely vyrábíme z tvrzného polystyrenu. Po slepení bude třeba ještě modely natřít. Už máme skoro hotov kostel, teď nás čeká škola. A moc nás to baví.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

17/05/2015 Dáváme texty dohromady

Ze zjištěných informací, nalezených dokumentů a fotografií v archívu se snažíme dát dohromady texty pro informační tabuli a letáčky. S texty pracujeme ve dvojicích, následně se spojujeme do větších skupin a text bude skoro hotov.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

14/04/2015 Archív Lysá nad Labem

Po vyhledávání informací a fotografií na internetu jsme se vydali do archívu v Lysé nad Labem. Zde jsme měli velké štěstí, získali jsme fotografie, řadu informací o škole, faře a kostelu v Mladé, a také modely těchto budov. A ty se nám budou hodit při výrobě modelů těchto budov.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

19/01/2015

Bádání v archívech

 

01/04/2015

Třídění informací, vytváření textu na tabule, letáčky

 

01/05/2015

Výroba modelů, informačních tabulí

 

18/06/2015

Slavnostní pouť k místům bádání - ukončení projektu

Hotovo!