Loutka přichází, nuda odchází...

Dokončený v 3. výzvě (školní rok 2014/2015)

Naše extra třída V3.A vymyslela zábavně vzdělávací projekt - pořízení loutkového divadla a nácvik originálního představení. Nejprve vypracujeme scénáře na různé životní situace nebo tímto způsobem zpracujeme některé pohádky - většina z nich má nějaké morální poselství nebo upozorňuje na nějaké nevhodné chování. Vybereme nejlepší scénáře a podle nich nacvičíme několik divadelních minipředstavení. Ty potom sehrajeme v různých zařízení (MŠ, ZŠ, ale i třeba domovy důchodců apod.). Naším cílem tedy je poskytnout vhodnou formou zábavu spojenou se vzděláním a výchovou zejména mladší generace (mateřské školy, mladší ročníky ZŠ, dětské domovy...), eventuálně by šlo rozšířit pole působnosti i na starší generaci (mentálně handicapované, domovy pro seniory, azylové domy...) a tímto zpříjemnit lidem pobyt v těchto místech.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 15 690 Kč.

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 22, Ústí nad Labem

Novinky projektu

17/06/2015 Co znamenal projekt pro nás?

Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit vašeho projektu. Celý projekt nás velmi bavil a navíc i nám přinesl něco dobrého do života. Naučil nás spolupracovat, zodpovědnosti a vážit si práce ostatních. DĚKUJEME, TŘÍDA V3.A

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

16/06/2015 Závěrečná párty

Po tomto projektu jsme si dopřáli společně strávený večer ve škole i s přespáním. Přichystali jsme si jídlo a pití za peníze od sponzora našeho projektu. Noc jsme strávili hraním her, tancováním, sledováním filmů a jiných společných aktivit. Všichni jsme si to moc užili.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

12/06/2015 Návštěva druhého z vybraných zařízení

Dne 5. června jsme navštívili mateřskou školu pro sociálně vyloučené děti v našem městě, kde jsme opět zahráli naše představení a rozdali jim námi vyrobené prstové loutky, brožurky s našimi pohádkami a námi vyrobené pexeso. Na oplátku nám děti zazpívaly a zatancovaly, což nás mile překvapilo. Doufáme, že si děti vzaly z našich pohádek ponaučení a dobrý zážitek. Do budoucna plánujeme navštívení dalších školek či jiných zařízení i mimo tento projekt.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

29/05/2015 Navštívení jednoho ze zařízení.

Naše třída dne 22.5.2015 navštívila s loutkovým divadlem Speciální Mateřskou školu Domeček ve Štefánikově ulici v Ústí nad Labem. Sehráli jsme zde pět různých pohádek, které jsme sami vymysleli a nacvičili, dětem s různými problémy, ať už zdravotními či sociálními. Všechna představení měla výchovnou tématiku. Každé představení hráli vždy jiní herci - žáci naší třídy. Dětem se pohádky velice líbily. Poté jsme dětem dali námi vyrobené prstové loutky - maňásky. Úplně nakonec si skupinka naší třídy vzala na starost konečné zabavení dětí, a to taneček. Velice jsme si to užili a doufáme, že si z toho děti odnesly ponaučení nebo alespoň příjemné vzpomínky.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

06/05/2015 Nácvik pohádek

Všechny naše scénáře jsme prokonzultovali s patronkou třídy, doladili nedokonalosti a opravili chyby. Následně jsme vybrané scénáře začali zkoušet. Seznámili jsme se se všemi funkcemi divadla a s novými loutkami. Naše patronka z toho byla unešená.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

06/05/2015 Psaní scénářů

Naše třída se rozdělila do několika skupin a každá skupina vymyslela vlastní scénář. Scénáře jsou zábavné, vhodné pro děti, odpovídající kulisám a loutkám z našeho loutkového divadla a psané ve formě pohádek a povídek. Všechny obsahují ponaučení a do některých se mohou zapojit i děti.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

05/05/2015 Nákup divadla

Hledali jsme Loutkové divadlo, které by odpovídalo našim představám a možnostem. Potřebovali jsme divadlo, které by nám umožnilo co nejlépe zahrát hry z našich scénářů a bylo na úrovni. Nakonec jsme našli divadlo, ve kterém je velké množství vhodných kulis a loutek a je z kvalitního materiálu, a to jsme objednali.

17/04/2015 Seznámení veřejnosti + seznam institucí

Jelikož jsme v termínu dne otevřených dveří neměli jistou finanční podporu, nemohli jsme splnit tento úkol, ale alespoň jsme informovali veřejnost na webových stránkách naší školy. Po přijetí financí, jsme však sestavili seznam potenciálních institucí, které hodláme navštívit.

17/04/2015 Dokončení přípravné fáze

Seznámení s projektem bylo dokončeno, návštěvy v jednotlivých zařízeních byly projednány s panem ředitelem - moc se mu náš nápad líbil. Bylo domluveno uvolnění ze školní výuky, abychom jsme mohli lidem vykouzlit úsměv na tváři.


Plán projektu

30/10/2014

Přípravná fáze: seznámemí se s projektem Extra třída, brainstorming nápadů, zpracování požadovaných kroků při žádosti, informování našeho pana ředitele s projektem extra třídy, požádání ho o případné uvolňování žáků z výuky při realizaci projektu

 

30/01/2015

- seznámemí veřejnosti s projektem na Dni otevřených dveří + sestavení seznamu potenciálních objektů, kde bude hráno divadelní představení

 

13/02/2015

- konkrétní jednání s různými školami, respektive s jejich řediteli, nákup loutkového divadla, práce na scénářích - příprava + výběr nejlepších, které budou určeny k realizaci

 

27/02/2015

- výroba dvou sestav kulis, rozdělení do skupin + nácvik vybraných scénářů

 

31/05/2015

- návštěva jednotlivých vybraných zařízení (nejméně 2), předvedení nacvičených divadelních minipředstavení, plánujeme navštívit také nějakou menší obec v Ústeckém kraji

 

12/06/2015

- předvedení nacvičených příběhů, závěrečné zhodnocení projektu, společná párty

Hotovo!