Poznej nás hrou:)

Dokončený v 3. výzvě (školní rok 2014/2015)

Náš projekt se jmenuje Poznej nás hrou.V tomto projektu jde o to, abychom zviditelnili tři obce, které mají společnou spádovou školu v Žarošicích. Chceme na sebe upozornit, ukázat kvality obcí a pokusíme se tímto způsobem rozšířit život v obcích. Vytvoříme základní propagační materiály tří obcí (v jedné existuje jejich starší verze, ostatní jsou bez infoletáků), které doplníme pexesem sestaveným z fotografií o životě a místech v obcích. Díky naší aktivitě můžeme posílit naši občanskou hrdost a příslušnost k obci. Zároveň nabízíme všem volnočasovou aktivitu bez moderní techniky. V neposlední řadě lákáme ostatní navštívit náš kraj. Naším snem je mít v obcích bezpečné cyklostezky, sami ovšem takový sen nejsme schopni splnit. Proto o sobě dáváme světu vědět, uveřejňujeme naši touhu a dáváme ostatním možnost podílet se na její realizaci.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 30 000 Kč.

ZŠ a MŠ Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace, Žarošice 321, Žarošice

Novinky projektu

29/05/2015 Výlet do Kyjova

V pátek 29. 5. 2015 jsme si vyjeli do Kyjova odevzdat naši práci do informačního centra. Předali jsme naše letáky a sady pexes. Paní úřednice z IC vše ochotně přijaly a sdělily nám, že speciálně o pexesa bude velký zájem. vypadá to, že jsme se tedy s naším nápadem dobře trefili a naše práce bude k všeobecnému užitku. Hurá!!!

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

27/05/2015 Předávání pexes a letáků obcím

V úterý odpoledne jsme se sešli v sále školy, kde jsme prezentovali výsledky své práce. Přišli zástupci obcí Žarošic, Násedlovic a Uhřic, kterým jsme předali příslušná pexesa a informační letáky. Odpoledne jsme si zpestřili příjemným pohoštěním, které jsme sami chystali a komorním pexesovým turnajem, v němž si vítězka odnesla kompletní sadu pexesa a informačních brožurek.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

19/05/2015 Pozvánka na akci

Připravujeme na úterý 26.května 2015 setkání se starosty obcí, abychom jim předali, co jsme vytvořili. Všechny Vás zveme!!!!!!

obrázek k reportáži

05/05/2015 Pexosohraní

V projektovém dni byl čas i na seznámení se s pexesem, děti si sady vystříhaly a zahrály si....

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

05/05/2015 Den Země s pexesem

V rámci oslav Dne Země jsme seznámili žáky naší školy s prvním výsledkem naší práce - s pexesem. Celý den jsme plnili úkoly projektu Dne Země, do kterého bylo naše pexeso zakomponováno. Žáci ve skupinkách procházeli krásným prostředím za naší školou, kde byla připravena stanoviště s úkoly. Jeden z úkolů byl zaměřen na rozpoznání objektů z jednotlivých obcí, tedy byly použity fotografie přímo z našich pexes. Po absolvování všech úkolů ze stanovišť se děti vrátily zpět ke škole, kde si ve skupinkách rozstříhaly pexeso obcí a zahrály si mezi sebou. Tak si nejlépe prohlédly naši práci, zahrály si a zároveň mohly srovnávat, co v které obci je nebo není. Závěr patřil vyhlášení výsledků a ocenění nejlepší skupinky. Jednou z cen bylo i zcela nové pexeso naší školy. Podle úsměvů obdarovaných dětí lze soudit, že se na hru s pexesem už těší.

20/04/2015 Firmy spolupracují

Na internetu jsme našli firmy, které by mohli vytisknout naše pexeso. Napsali jsme jim mail s dotazem, jestli se na ně můžeme obrátit s naším projektem. Někteří ani neodpověděli. Jedna z firem, které se ozvaly, nás požádala o osobní schůzku, abychom si vše ujasnili. Doufáme, že to vyjde. Už se těšíme.

20/04/2015 Budeme mít 4 sady pexesa

Fotografie jsme získali od spoluobčanů, některé jsme nafotili sami, také jsme použili školní databázi fotografií a oslovili jsme i širší veřejnost s prosbou o spolupráci. Nejtěžší bylo vybrat 16 objektů, které v sadě pexesa budou. Do pexesa jsme použili i fotografie akcí a skupiny lidí.

09/04/2015 Zpracovat texty o obcích, sjednostit styl, osnovu

Rozdělili jsme se do skupinek a v jednotlivých skupinkách jsme sepisovali informace o obcích a shromažďovali jsme fotografie jak z internetu, tak od spoluobčanů.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

19/02/2015 Sestavit sady fotografií pro jednotlivé obce, rozhodnout o počtu sad pexes

Vyhledali jsme fotky na internetu a nějaké jsme získali od spoluobčanů. Protože jsme získali dostatečné množství fotografií, vytvoříme pexesa o Násedlovicích, Žarošicích, Uhřicích a o ZŠ a MŠ Žarošice.

12/02/2015 Sestavit seznam míst, organizací, spolků, akcí - návrh fotografií

Sestavili jsme si seznam míst,které mají obce společné,je to třeba obecní úřad,mateřská škola,kulturní dům,.. Navrhli jsme si fotografie obcí,které později vložíme do pexesa.

12/02/2015 Překvapení pro obce, konečně prozrazujeme svůj záměr místní veřejnosti

Na internetu, v kronikách a ve starších info-letácích jedné z obcí jsme si našli všechny potřebné informace.Sjednotili jsme všechny základní údaje o informačních letácích. Sepsali jsme si,později jsme si našli fotografie,které chceme na letáčky dostat. Oslovujeme obce s prosbou o poskytnutí znaku obce a zároveň je tímto způsobem informujeme o našem záměru v projektu.

16/12/2014 Zveřejnění - hurá!

Právě jsme splnili prvních 10 kroků, které byly nutné ke zveřejnění našeho záměru. Máme dobrý pocit z toho, že spousta práce, která stála za splněním jednotlivých úkolů, nebyla odvedená nadarmo. Začínáme cítit možnost opravdu něco dokázat. První bod z plánu stanovené práce máme také splněn. Zabýváme se třemi obcemi, protože naše škola je spádovou školou pro 3 obce. V obci Žarošice, kde stojí škola, existují starší informační letáky. Ve vedlejší obci Uhřice žádné nemají. V obci Násedlovice také ne. Naše práce má tedy smysl a snad i užitek do budoucna.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

18/11/2014

Zjistit informace.

 

28/11/2014

Shromáždit informace o všech obcích - oficiální stránky, publikace, letáky

 

19/12/2014

Sestavit seznam míst, organizací, spolků, akcí - návrh fotografií

 

29/01/2015

Zpracovat texty o obcích, sjednostit styl, osnovu

 

27/02/2015

Sestavit sady fotografií pro jednotlivé obce, rozhodnout o počtu sad pexes

 

27/03/2015

Oslovit firmy na tisk pexesa, infoletáků o obci

 

30/04/2015

Uspořádat pexosománii - pro žáky ZŠ a MŠ Žarošice

 

26/05/2015

Uspořádat akci pro veřejnost - seznámení s výsledkem projektu, starostové obcí

 

29/05/2015

Poskytnout letáky obecním úřadům, infocetru v Kyjově, Hodoníně

Hotovo!