Krumpáč, rýč a motyka, školní pozemek čeká plastika

Dokončený v 3. výzvě (školní rok 2014/2015)

Projekt je zaměřen na zkrášlení školního pozemku. V současné době je nevyužívaný a zanedbaný. Naše třída se rozhodla obnovit pozemek a vytvořit příjemné místo, které bude sloužit všem žákům naší školy a při různých akcích i jejich rodičům a příbuzným, například školní čarodějnice, akce jednotlivých tříd, setkání rodičů, apod.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 27 891 Kč.

ZŠ T. G. Masaryka, Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Novinky projektu

21/09/2015 Slavnostní otevření pozemku

Je neuvěřitelné, že už je za námi i úplný závěr projektu. Slavnostní otevření pozemku byla velká a povedená akce, vydařilo se nám počasí, přišlo hodně rodičů i lidí, kteří byli zkrátka zvědaví, co jsme vytvořili. Také nám přišel poděkovat pan starosta a objevilo se i několik hrádeckých zastupitelů. Pro menší děti jsme si připravili několik stanovišť se zajímavými úkoly tematicky souvisejícími se školním pozemkem, např. házení mrkví do huby koně, malování květináčků, jízdu s kolečkem nebo poznávačku bylinek. Lidé se bavili, panovala přátelská atmosféra a vše se vydařilo bez komplikací. Přestřihli jsme páskum pozemek byl dokonce pokřtěn šampaňským (pro děti tím dětským), takže věříme, že škole i obci bude námi vytvořený nový školní pozemek sloužit dobře a k radosti všech.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

28/05/2015 Založení skalky

Dalším krokem k perfektnímu pozemku je vytvoření skalky. Našli jsme místo, přikryli ho fólií a umístili větší kameny, které jsme sami zajistili. Pak jsme začali sázet skalničky a malé keříčky. Některé nám zajistil spolužák, některé jsme získali darem a skalničky jsme koupili. Pak jsme navršili na jedno místo dva druhy hlíny – hezčí a ještě hezčí - na tu původní, hodně jílovitou a neustále mokrou. Na vrchol skalky jsme umístili džbán, ze kterého jakoby „potečou“ květiny…uvidíme, zda se jim ve džbánu bude dařit. Pokud ne, budeme to muset časem vyřešit operativně jinak. Mezi květiny ve skalce jsme rozsypali drobné kamínky a celou ji ohraničili kameny, které jsme všichni nanosili, odkud se dalo. Výsledek vypadá moc pěkně, i když v těžké hlíně některé květiny nevydrželi a museli jsme je nahradit jinými. Po několikadenním dešti jsme také zjistili, že umístění některých záhonků nebylo právě šťastné a jsou stále pod vodou. Zelenina se v nich utopila, takže jsme se rozhodli je udělat jinde a lépe… Našli jsme vyvýšenější místo, pořídili kvalitní hlínu, kterou jsme do záhonků namíchali. Rozhodnutí bylo správné, protože první lístky už začínají vykukovat z hlíny a vypadá to, že se rostlinkám dobře daří.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

28/05/2015 Nové ohniště a záhonky

Je za námi projektový den, který jsme strávili na našem pozemku. Nejhorší bylo rozhodnout se, kde začít a co kam na pozemku umístit. Několik z nás vykopalo nové ohniště a obložilo ho velkými kamennými dlažebními kostkami. Ty sehnala naše spolužačka. Pak přišly na řadu záhonky. Museli jsme je ohraničit, vykopat a pečlivě zrýt, udělat mezi nimi cestičky a zasázet zeleninu (např. hrách, kedlubny, ředkvičky, mrkev,…). Další skupina měla na starosti záhonky růží, které bylo potřeba také vykopat, zrýt a zasadit růže. Nakonec navrch přišla mulčovací kůra. Naše ruce a oblečení jsme někdy nepoznávali, ale zatím jde vše dobře.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

27/05/2015 Odklízení větví a strojové urovnání pozemku

Konečně se oteplilo a my jsme mohli vyslat ty silnější z nás, tzn. kluky, aby udělali čistku na pozemku. Úkolem bylo odstranění starých větví a zbytků stromů z pozemku. Naštěstí pozemek sousedí se sběrným dvorem technických služeb, takže nám po domluvě přistavili za plot kontejner a my jsme všechny větve odklízeli přes plot do tohoto kontejneru. Nakonec jsme naplnili dokonce dva. Po odklizení stromů a větví následovala práce firmy, která upravila povrch pozemku. Obrovskou hromadu hlíny, která se za sedm let nahromadila v zadní části pozemku, rozhrnula po celé ploše, odstranila vše, co na pozemek nepatřilo, hlínu obrátila, prokypřila a celý povrch krásně uhladila. Dodala nám také ovocné stromky a zajistila základní výsev trávy. Teď máme pozemek krásně připravený k dalším pracem.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

15/04/2015 Požádali jsme o radu odborníka

Máme již vybrané některé skalničky, které chceme na naši skalku vysadit, a které je potřeba zakoupit. Zbytek přineseme sami ze svých zahrad. Máme také hotový návrh skalky, která by měla mít na vrcholu džbán, ze kterého budou květiny jakoby vytékat...tak jsme zvědaví, jestli se nám podaří návrh uskutečnit také v praxi.

12/04/2015 Požádali jsme o radu odborníka

Během prosince jsme oslovili firmu starající se o zeleň s prosbou o konzultaci úpravy pozemku. Dozvěděli jsme se, co by bylo vhodné udělat se stávájícím neutěšeným stavem povrchu pozemku. Takže máme přislíbenu strojovou úpravu a srovnání půdy. Poté bude následovat už naše práce - ruční vybrání zbytků drnů. Také jsme se poradili, jaké typy rostlin by bylo vhodné nasázet – především jaké skalničky vybrat. Během ledna a února jsme shromažďovali informace o sázení stromků i okrasných květin. Nyní se konečně umoudřilo počasí, takže čekáme na bagr, který provede srovnání pozemku, a pustíme se konečně plnou parou do práce.

27/02/2015 Schůzka s panem starostou

Využili jsme toho, že pan starosta přišel k nám do školy a seznámili jsme ho s naším projektem. Měl radost, že i žáci mohou chtít vytvořit něco hezkého ve městě, domluvili jsme se na propagaci projektu na webových stránkách města, na vyvěšení plakátů, ale navíc nám nabídl, že pokud budeme chtít, přijde nám i osobně pomoci. Už se těšíme, až se trochu oteplí a bude možné začít s prací na pozemku.

obrázek k reportáži

03/02/2015 Oslovení firmy,navrhovaná opatření

První úkol splněn. Požádali jsme o pomoc a radu firmu, starající se o zeleň v našem městě, jestli by se mohla přijet podívat na náš pozemek a poradit nám, co můžeme zvládnout sami, s čím by nám mohli pomoci a jak postupovat správně. Dostali jsme krátký návrh. Jak jsme předpokládali, nejhorší bude asi první fáze, odstranění starých větví a kompostu, se kterým nám částečně pomůže firma a také požádáme o pomoc město. Práce to nebude jednoduchá, ale vzhledem k tomu, že pozemek sousedí s Technickými službami města, bude snad možné domluvit se na tom, že bychom všechen přebytečný materiál směřovali sem. Dalším krokem, se kterým si sami neporadíme, bude odstranění veškerého nevhodného porostu z pozemku. Celý pozemek je totiž ve velice neutěšeném stavu, porostlý neudržovanou trávou – stařinou. Vzhledem k tomu byla navržena strojní úprava terénu spojená s urovnáním terénu (to bude práce firmy). My pak nastoupíme na ruční vyhrabání drnů a kamenů. Další kroky už pak zvládneme sami, případně s pomocí rodičů, učitelů nebo i zastupitelů města. Uvidíme, co na náš projekt řekne pan starosta, který má shodou okolností (z jiného důvodu) domluvenu schůzku s naší třídou, takže se mu při té příležitosti chystáme předložit naše plány.


Plán projektu

31/12/2014

oslovení firmy, starající se o zeleň, s prosbou o pomoc s návrhem projektu

 

31/01/2015

sběr informací o výsadbě a pěstování ovocných stromů

 

28/02/2015

sběr informací o výsadbě a pěstování okrasných květin, skalniček a zeleniny

 

31/03/2015

(pokud už nebude sníh) odklizení starých větví z pozemku - žáci s pomocí firmy, strojové srovnání povrchu a výsev trávy (odborníci), nákup ovocných stromků, výkop díry na ohniště - žáci

 

30/04/2015

pořízení kamenů a vytvoření ohniště - žáci, vytvoření záhonů (rytí, odstranění zbylé trávy), výsadba ovocných stromků, výsadba zeleniny na záhony a okrasných květin - žáci

 

15/05/2015

pořízení kamenů na skalku, pořízení skalniček a jejich výsadba - žáci, závěrečné úpravy

 

29/05/2015

Slavnostní zakončení projektu pro žáky, učitele, rodiče, zástupce města a další - prezentace fotografií, pár slov o projektu, slavnostní přestřižení pásky, kulturní program, zapálení ohně v novém ohništi, opékání buřtů z průběhu projektu + volná zábava

Hotovo!