Příroda je místo, kde stojí za to odpočívat

Dokončený v 1. výzvě (školní rok 2012/2013)

Naše škola spolu s obytnými domy obklopuje lesopark. Na náš podmět byl vypracován dotazník, který řešil otázku využitelnost lesoparku, jeho předností i nedostatků. Z výsledku jednoznačně vyplynul nedostatečný počet míst k sezení. Naším cílem je vytvořit zde odpočinkovou zónu pro posezení nejen s knihou. Realizací tohoto nápadu tak škola získá příležitost vytvořit kultivované prostředí kolem školy s jeho maximální využitelností.
Na realizaci projektu jsme obdrželi 15 950 Kč.

ZŠ a MŠ, Kotlářská 4/655,60200 Brno

Novinky projektu

18/04/2013 Slavnostní otevření lesoparku při příležitosti Dne Země

Žákům a ostatním byly slavnostně předány lavičky, které jsme pro ně získali, na kulturním programu na Den Země. Sešlo se spousta rodičů. A děti i jejich rodiče si díky nám mohou odpočinout ve stínu lesoparku na krásně barevných lavičkách.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži

10/04/2013 Nátěr laviček

O to, kdo bude lavičky natírat, jsme bojovali i s ostatními třídami. Všichni se chtěli podílet. Nakonec naše třída nabarvila čtyři a o ostatní se podělili zbylé třídy. Ale jsme rádi, že z laviček měla radost celá škola a třeba je žáci budou opatrovat a hlídat, aby je nikdo nerozbil.

obrázek k reportáži

08/04/2013 Sepsání proslovu na den ,,otevření vylepšeného lesoparku"

Když jsme se dozvěděli o tom, že budeme náš projekt „Extra třída“ prezentovat před všemi žáky, učiteli i rodiči v den slavnostního otevření „nového“ lesoparku, ihned se chtěla celá naše třída na proslovu podílet, ale nakonec ho vymýšleli pouze kluci, kteří ho následně i odprezentovali. Vymysleli jsme proslov pěkný, srozumitelný, pravdivý, ale hlavně takový, na který jsme pyšní.

04/04/2013 Plánování slavnostního otevření lesoparku při příležitosti Dne Země

Slavnostní otevření lesoparku jsme naplánovali na Den Země. Proslov a uvedení jsme naplánovali na začátek oslav. Po proslovu lavičky ukážeme všem.

01/04/2013 Příprava terénu pro lavičky

S přípravou terénu jsme museli počkat, protože počasí nám vůbec nepřálo. Byla hrozně dlouhá zima. Zachránili nás šesťáci, kteří v pracovních činnostech pokaždé srovnali kousek, vhodný pro umístění laviček. Terén v parku je naštěstí rovný, lavičky jsme vyzkoušeli a vypadají v parku úžasně.

obrázek k reportáži

20/03/2013 Zajištění pomoci pro umístění laviček

Požádali jsme pana školníka o pomoc, protože nám ochotně pomáhal celou dobu, pomohl i teď. Jenže jeden člověk nestačil, tak jsme poprosili rodiče i učitele o pomoc. Všichni byli moc ochotní, domluvili jsme se, že místo jednoho odpoledního vyučování budeme pracovat v parku. Dali jsme ruku k práci i my žáci a pomoc byla zajištěna. Děkujeme!

20/03/2013 Zajištění nákupu potřebného materiálu

Lavičky jsme objednali přes internet. Našli jsme si ty, které se nám nejvíc líbí a zároveň budou stát přibližně tolik, abychom se vlezli do rozpočtu. Ostatní materiál koupí pan školník, který ví, jaké barvy, štětce a laky se nejvíc hodí.

20/03/2013 Zajištění dopravy pro dovoz materiálu

Toto byl velmi lehký úkol, protože objednané lavičky nám přivezli až do školy. Kluci je nanosili jenom z auta do učebny výtvarné výchovy, kde je budeme zdobit.

20/03/2013 Zajištění pomocných sil na nátěry

Pomocných sil na natírání laviček bylo až moc. Každý ve škole chtěl malovat, ale paní zástupkyně rozhodla, že nejvíc laviček pomaluje naše třída, protože jsme se o ně nejvíc zasloužili. Budou nám pomáhat holky deváťačky. Některé další lavičky potom můžou nabarvit i ostatní třídy.

18/03/2013 Vyřešení umístění laviček

Ve výtvarné výchově jsme nakreslili plánek, kam bychom chtěli lavičky umístit.

obrázek k reportáži

27/11/2012 Zajištění propagace pro vytvoření lepších podmínek v našem lesoparku

Vyrobili jsme letáky. Tyto letáky chceme rozdat všem našim spolužákům a dáme je také na dveře okolních domů. Ve škole jsme vyrobili velkou nástěnku u jídelny.

obrázek k reportáži

23/11/2012 Zjišťování cen jednotlivých položek

Zjistili jsme, že bychom chtěli lavice s opěrátkem, ale i bez. A celkem bychom potřebovali asi 8 lavic. V rozpočtu jsme pro to vyčlenili částku asi 12. 000,- Kč. Zbytek peněz budeme potřebovat na barvy, lak na dřevo a štětce.

20/11/2012 Soupis jednotlivých položek potřebných k realizaci projektu

Potřebné položky k realizaci projektu jsme objevovali pomocí internetu. Na internetu jsme objednali takové lavičky a barvy, které nám vyhovovali. Pak už jsme jen čekali, až přijdou a my mohli začít s projektem.

09/11/2012 Vyhodnocení získaných odpovědí

Odpovědi jsme vyhodnotili v hodině matematiky. Spočítali jsme, co se nejvíc opakovalo. Nejvíc hlasů získaly lavičky. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme získat peníze, za které je pak koupíme.

05/11/2012 Vytvoření anketních lístků

Na anketní lístky jsme společně vymysleli otázky. Zajímalo nás, co by naši spolužáci, rodiče, ale i obyvatelé okolních domů nejvíce uvítali změnit v našem lesoparku, protože ho využíváme všichni dohromady. Anketní lístky jsme rozdali všem žákům naší školy. Ti je vyplnili s rodiči. A protože bydlíme i v okolí školy, zeptali jsme se našich sousedů.

01/11/2012 První schůzka našeho třídního týmu

První schůzka proběhla v pátek po vyučování. Paní učitelka nám řekla, co budeme mít na starosti a rozdělili jsme si úkoly.

obrázek k reportáži

Plán projektu

01/11/2012

První schůzka našeho třídního týmu

 

05/11/2012

Vytvoření anketních lístků

 

09/11/2012

Vyhodnocení získaných odpovědí

 

20/11/2012

Soupis jednotlivých položek potřebné k realizaci projektu

 

23/11/2012

Zjišťování cen jednotlivých položek

 

27/11/2012

Zajištění propagace pro vytvoření lepších podmínek v našem lesoparku

 

18/03/2013

Vyřešení umístění laviček

 

20/03/2013

Zajištění nákupu potřebného materiálu

 

20/03/2013

Zajištění dopravy pro dovoz materiálu

 

20/03/2013

Zajištění pomocných sil na nátěry

 

20/03/2013

Zajištění pomoci pro umístění laviček

 

01/04/2013

Příprava terénu pro lavičky

 

04/04/2013

Plánování slavnostního otevření lesoparku při příležitosti Dne Země

 

08/04/2013

Sepsání proslovu na den ,,otevření vylepšeného lesoparku"

 

10/04/2013

Nátěr laviček

 

18/04/2013

Slavnostní otevření lesoparku při příležitosti Dne Země

Hotovo!