Příjemnější prostředí - rychlejší uzdravení.

Dokončený v 2. výzvě (školní rok 2013/2014)

My žáci 8.A jsme se rozhodli, že společnými silami zvelebíme okolí duchcovské nemocnice. Nemocniční park je velice zanedbaný a působí smutným a opuštěným dojmem. Chceme, aby za pěkného počasí mohli pacienti a jejich návštěvy odpočívat na lavičkách v pěkném prostředí, které jim pomůže zpříjemnit pobyt v nemocnici.
Od Nadačního fondu Tesco jsme na realizaci projektu obdrželi 29 921 Kč.
Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč.

ZŠ Antonína Sochora, Teplická 13,41901 Duchcov

Podpořte náš projekt

Projekt máme splněn na 113 %
Naše odměna je společný výlet pro celou třídu do zábavného centra Babylon v Liberci.
Předpokládaná cena odměny je 15 000 Kč
Zbývá ještě vybrat 14 900 Kč
 

Novinky projektu

06/05/2014 Ústecký deník

Na naše slavnostní zakončení projektu jsme pozvali i novináře. Reportáž byla otištěna v Ústeckém deníku.

obrázek k reportáži

29/04/2014 Náš velký den

V úterý 29.4. nastal náš velký den. Dopoledne jsme pilovali přednes našeho projevu. Od rána byla zamračená obloha,zdálo se,že každou chvíli musí začít pršet. Měli jsme obavy, že nám naše slavnostní zakončení projektu zkazí déšť. Kolem 14. hodiny ale začalo pálit slunce, hned se nám zlepšila nálada. Určitě to vyjde! V tento den jsme požádali o spolupráci i naše mladší spolužáky,aby nám pomohli s programem a zazpívali hymnu naší školy. Všichni jsme na sebe oblékli slavnostní oděv na naposled v tomto projektu jsme se vydali do nemocničního parku. Všichni jsme na sebe oblékli slavnostní oděv na naposled v tomto projektu jsme se vydali do nemocničního parku. Všichni jsme na sebe oblékli slavnostní oděv na naposled v tomto projektu jsme se vydali do nemocničního parku. Všechno si předem promysleli a připravili, přesto někteří z nás bojovali s trémou, když viděli, kolik se sešlo hostů, kteří nás přišli podpořit. Po slavnostním projevu zástupci nemocnice a města za pomoci našich žáků přestřihli pásku, zazněla školní hymna. Mladší spolužáci nám pomohli umístit do fontánky barevné rybičky. Pak následovalo překvapení pro všechny zúčastněné - velký třípatrový dort, který pro nás upekly kuchařky nemocniční kuchyně. Všichni jsme si moc pochutnali. Náš velký den se vydařil. Byli jsme spokojeni, že naši práci ocenila spousta dospělých. Dokázali jsme sami sobě, že když jde o něco velkého, umíme táhnout za jeden provaz a dosáhnout vytčeného cíle. Děkujeme všem, kteří nám věřili a v projektu nás podporovali.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

29/04/2014 Propagace projektu

V pátek 25.4. se malá skupinka žáků vydala na místo realizace projektu, aby opravila nátěr reklamní lavičky a vylepila naše propagační plakáty. Také jsme vyrobili pozvánky, které jsme rozeslali mailem a některé osoby jsme byli osobně pozvat na slavnostní zakončení projektu.

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

29/04/2014 Projekt se chýlí ke konci..

Ve středu 23.4. jsme se sešli opět v nemocničním parku, abychom provedli finální úpravy. Do kamenných nádob jsme zasadili kvetoucí rostlinky, shrabali jsme trávník, provedli jsme úpravu terénu pod lavičkami. Všechno jsme znovu zkontrolovali, zda jsme již připraveni na náš velký den...

obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži obrázek k reportáži

Plán projektu

12/02/2014

Návštěva parku, prohlídka, změření laviček

 

19/02/2014

Nákup potřebného materiálu - dřevo na lavičky, barvy, šrouby

 

24/02/2014

24.2. 2013- 15.3.20213 cca 3 týdny práce v dílnách - řezání, hoblování, broušení, natírání

 

17/03/2014

V následujících 4 týdnech pravidelné návštěvy parku - realizace projektu - shrabování trávníků, stříhání živých plotů,montáž laviček

 

01/04/2014

obnova záhonků - rytí, výsadba nových rostlin (po dobu 2 týdnů)

 

15/04/2014

Dokončení úprav záhonu

 

22/04/2014

Umístění plakátu s nápisem ( logo projektu) na "reklamní" lavičku

 

29/04/2014

Slavnostní zakončení projektu, setkání s představiteli nemocnice a města Duchcov v 15.00 hodin

Hotovo!