Pravidla pro dárcovství v rámci programu Extra třída

Líbí se Vám projekt některé Extra třídy? Žáci si na jeho realizaci sami shánějí finanční prostředky od individuálních a firemních dárců, od obce či nadací.

Donoři mohou Extra třídy finančně podpořit prostřednictvím odkazu "Podpořit projekt" v levém dolním rohu zeleného pole, který využívám bezpečnou aplikaci Darujme.cz. EDUin, o. p. s., jakožto organizátor celého programu Extra třída a majitel účtu na Darujme.cz, se zavazuje, že škola tyto vybrané finanční prostředky obdrží bez prodlení po připsání na účet. Vybraná částka se krátí o administrativní náklady na převod peněz ve výši 150,- Kč.

Se školou je také možné uzavřít smlouvu o daru nebo sponzorském příspěvku, v takovém případě využijte kontakt uvedený na nástěnce dané třídy.

 


91.239.200.59