Nadační fond Tesco

Založení Nadačního fondu Tesco je vyústěním dlouhodobé systematické podpory neziskového sektoru ze strany společnosti Tesco Stores ČR, a. s., a to již od jejího vstupu na český trh v roce 1996. Jako samosprávný právní subjekt fungujeme od roku 2009.

Od Tesco Stores ČR, a. s. jsme převzali veškeré projekty v oblasti dobročinných aktivit, které realizovalo do našeho vzniku, a zároveň vyvíjíme nové činnosti a způsoby pomoci.

Zaměřujeme se především na podporu

  • výchovy a vzdělávání,
  • pěstounské péče,
  • životního prostředí, zdraví a zdravého životního stylu,
  • pomoci při živelných katastrofách.

 

V loňském roce jsme rozdělili více než sedm milionů korun, které jsme darovali neziskovým organizacím.