Jak mohu podpořit projekty Extra tříd?

Zaujaly vás nápady Extra tříd? Jste překvapen/a tím, co všechno jsou žáci 7., 8. a 9. třídy schopni vymyslet? Chcete je v jejich úsilí podpořit?

Informaci o tom, kdy Extra třídy publikují své projekty najdete v Pravidlech (Jaký je harmonogram programu Extra třída?).

Tyto projekty můžete podpořit následujícími způsoby:

1) Upozornit na jejich projekty prostřednictvím Facebooku či jiných médií.

V galerii projektů najdete projekt, který vás zaujal, a prostřednictvím tlačítka „To se mi líbí“ na něj upozorníte své přátele na Facebooku nebo odkaz na jeho nástěnku zveřejníte na svých webových stránkách, ve zpravodaji či jej rozešlete emailem. Můžete tak pomoci přitáhnout k projektu pozornost lidí, pro které může být užitečný nebo mohou finančně či jinak podpořit jeho realizaci.

2) Nabídnout svou pomoc radou či jinou výpomocí s projektem.

Můžete-li jako dobrovolník/ice pomoci s realizací projektu, který vás zaujal, týká se oblasti, kterou se profesně zabýváte, nebo se odehrává v místě, kde žijete, využijte kontakt na nástěnce projektu. Informace o jednotlivých projektech Extra tříd a jejich zaměření najdete v galerii projektů.

3) Přispět Extra třídě na realizaci projektu a odměnu prostřednictvím DARUJME.CZ.

Žáci Extra tříd si sami shánějí finance na realizaci svého projektu. Do rozpočtu projektu mohou zahrnout i drobnou odměnu,kterou by si za svou iniciativu přáli (např. školní výlet). Můžete-li jim alespoň drobně přispět, využijte jednoduchou a bezpečnou cestu prostřednictvím nástroje DARUJME.CZ. Odkaz na něj vede z nástěnky každého projektu, kam se dostanete přes galerii projektů.

4) Podpořit finančně či jinak realizaci projektu.

Můžete-li vy jako fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby finančně (na základě smlouvy o daru / o sponzorském příspěvku) či jinak podpořit snahu žáků o zlepšení lokality, ve které žijí, kontaktujte prosíme patrona projektu (kontakt najdete na nástěnce projektu). Ten si s vámi domluví schůzku nebo vás pozve na veřejnou prezentaci projektu, na základě které se rozhodnete, zda projekt podpoříte či nikoliv. Projekt, který je vám blízký, můžete najít v galerii projektů.

V případě dotazů či námětů neváhejte kontaktovat tým programu Extra třída zde.