EDUin

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání. Našim hlavním cílem je, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu, jak ve své škole tak i městě či regionu. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje několik informačních a osvětových projektů. Více se o naší činnosti dozvíte na www.eduin.cz.